Zaklada hrvatskih studija

Studij hrvatskog jezika i kulture u Sydneyu

U tijeku su prijave na studij hrvatskog jezika i kulture u organizaciji Centra hrvatskih studija na sveučilištu Macquarie u Sydneyu. Centar je dio sveučilišne škole modernih jezika i nudi programe učenja hrvatskog jezika, kulture i povijesti. Osim podukom studenata Centar se bavi i istraživačkom djelatnošću, izdavaštvom (Croatian Studies Review) kao i organizacijom znanstvenih skupova. Kao…