Hrvatski iseljenički zbornik je serijska publikacija, u tiskanom i elektroničkom obliku, mnogostruke namjene koja analitički prati društvenu i kulturnu zbilju hrvatskoga naroda u domovini i iseljeništvu. Tom zahtjevnom nakladničkom serijom Hrvatska matica iseljenika nastoji ponajprije poduprijeti kulturnu integraciju hrvatskoga iseljeništva s domovinom. Stoga je razumljiva odluka nakladnika da Hrvatski iseljenički zbornik tiska u trojezičnom obliku (hrvatski, engleski i španjolski) kako bi premostio jezičnu barijeru i tako bio dostupan i onim građanima hrvatskoga podrijetla iz pedesetak država svijeta koji više ne govore hrvatskim jezikom već jezikom domicilne zemlje.

Nakladnik

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
CROATIAN HERITAGE FOUNDATIONTrg Stjepana Radića 3
10 000 ZAGREB
HRVATSKA / CROATIA

tel: (+385 1) 61 15 116
fax: (+385 1) 61 11 522

Glavna urednica:

Vesna Kukavica, prof.
E-mail: vesna@matis.hr

Web site: www.matis.hr

HRVATSKI ISELJENIČKI ZBORNIK 2019.

 

SADRŽAJ

 

ZNACI VREMENA

Božo Skoko: Razvojna paradigma inovativne Hrvatske

Vesna Kukavica: Plodovi integracijskih procesa domovine i dijaspore

Tado Jurić: Značajke i motivi suvremenoga iseljavanja Hrvata u Njemačku

Tuga Tarle: Etička pitanja masovne odselidbe iz Hrvatske

 

KROATISTIČKI OBZORI

Željko Jozić: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u klasičnom i mrežnom okružju

Milan Puh: Poučavanje hrvatskoga jezika u Brazilu

Vladan Čutura: Hrvatski jezik na akademskoj razini u austrijskome Gradišću

Ivana Čagalj, Aleksandra Ščukanec, Anita Skelin Horvat: Sociolingvistička slika hrvatske dijaspore u Slovačkoj

Petar Hategan, Sanda Lucija Udier: Dvojezično školovanje Hrvata iz Rumunjske

Stjepan Blažetin: Proza, drama i dječja književnost Hrvata u Mađarskoj

Jelena Šesnić: Hrvatsko-američko pismo u globalnome kontekstu 

Irena Stanić Rašin: Desetljeće djelovanja Hrvatske škole u Bostonu

 

MOSTOVI

Walter  F. Lalich: Suvremeni hrvatski ekspatrioti u Australiji  – odlazak i povratak

Marijeta Rajković Iveta: Boka kotorska – nove države, migracije i nestajanje hrvatskoga identiteta

Dubravko Barač: Užitak u znanosti o hrani Hrvoja Fabeka iz Ontarija

Dubravko Barač: Nikola Demarin –  istaknuti promicatelj hrvatske kulture u Kanadi

Sanja Vulić: Srebrni jubilej Panonskoga instituta iz Pinkovca

Snježana Herek: Glazbenik hrvatskoga plemićkoga roda u Beču

 

BAŠTINA

Mirjana Piskulić: Kulturna federacija Hrvatske bratske zajednice Amerike u domovini

Mirjana Piskulić:. Turneje kulturnih društava iz dijaspore po Lijepoj Našoj

 

POVJESNICA

Ivica Miškulin: Kako se HDZ predstavio u Australiji uoči pada Berlinskoga zida

Kristijan Lončarić: Stajališta hrvatskog iseljeništva SAD-a prema društvenim i političkim događajima u Jugoslaviji od 1945. do 1990.

Branka Bezić Filipović: Tragovima Bokelja u svijetu

Ivan Čizmić: Američki Hrvati u radu na stvaranju države SHS 1918. godine

Gojko Borić: Njemački odjeci borbe za priznanje hrvatskoga jezika

 

DUHOVNOST  

Danijel Labaš: Od tiskanog do mrežnog izdanja Žive zajednice iz Frankfurta na Majni

Inoslav Bešker: Uskršnji ekumenski pojmovnik

 

ZNANOST

Tanja Rudež: Robotičarka Danica Kragic iz  Švedske

Tanja Rudež: Zelena kemija Tomislava Friscica iz Montreala

 

NOVE KNJIGE

Igor Marko Gligorić: Novi udžbenik za hrvatsku nastavu u inozemstvu

Ivo Banac: Tema o kojoj je Hrvatska šutjela

Ivo Lučić: Trideset godina Mediteranskog brevijara

Marko Samardžija: Filološki dragulj Živka Mandića iz Santova

 

Arhiva