Hrvatski iseljenički zbornik je serijska publikacija, u tiskanom i elektroničkom obliku, mnogostruke namjene koja analitički prati društvenu i kulturnu zbilju hrvatskoga naroda u domovini i iseljeništvu. Tom zahtjevnom nakladničkom serijom Hrvatska matica iseljenika nastoji ponajprije poduprijeti kulturnu integraciju hrvatskoga iseljeništva s domovinom. Stoga je razumljiva odluka nakladnika da Hrvatski iseljenički zbornik tiska u trojezičnom obliku (hrvatski, engleski i španjolski) kako bi premostio jezičnu barijeru i tako bio dostupan i onim građanima hrvatskoga podrijetla iz pedesetak država svijeta koji više ne govore hrvatskim jezikom već jezikom domicilne zemlje.

Nakladnik

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
CROATIAN HERITAGE FOUNDATIONTrg Stjepana Radića 3
10 000 ZAGREB
HRVATSKA / CROATIAtel: (+385 1) 61 15 116
fax: (+385 1) 61 11 522
Glavna urednica:

Vesna Kukavica, prof.
E-mail: vesna@matis.hr

Web site: www.matis.hr

HRVATSKI ISELJENIČKI ZBORNIK 2021.

 

 

SADRŽAJ

 

ZNACI VREMENA

Željko Holjevac: Sedamdeseta obljetnica Hrvatske matice iseljenika

Nino Sorić: Postignuća Lijepe Naše iza zastora korone

Jasna Čapo, Maria Olujić: Pola stoljeća hrvatske iseljeničke obitelji u SAD-u, mala tradicija nacionalnog identiteta naših migranata

 

KROATISTIČKI OBZORI

Lada Kanajet Šimić: Jezik kao integracijsko sredstvo očuvanja identiteta

Snježana Jurišić: Tradicijska kultura i jezična baština u Matičinim programima

Marta Tomić: Figura vječnoga hrvatskog migranta u kazališnom djelu Luka Milić: kirurg Dominga Mihovilovica Tessiera

Sara Večeralo: Nova književna ostvarenja Čileanaca hrvatskog podrijetla

Milan Puh: Misaona blizina unatoč fizičkoj distanci među Hrvatima u Brazilu

Vinko Gubišić: O devedeset petoj godišnjici rođenja Branka Franolića

Vladimir Lončarević: Emigrantika u Biblioteci Hrvatska katolička baština XX. stoljeća

 

MOSTOVI

Marijeta Rajković Iveta: Integracijska iskustva visokoobrazovanih Hrvata iz Venezuele u Hrvatskoj

Stan Granic: Dvije istaknute američke publikacije koje su premostile generacije: The Croatian Courier i The Croatian Times

Dubravko Barač: Entuzijazam inženjera Krešimira Mustapića i postignuća torontske AMCA-e

Ilija Matanović: Zvijezda automobilske industrije međimurskih korijena

Jasna Milić Novak: Heroine digitalne epohe

Katarina Fiorović: Graditelj hrvatsko-talijanskih kulturnih veza

Vesna Kukavica: Srebrni jubilej Matičine potpore filmskom festivalu u Orašju

Anđelka Tutek: Kazališni svijet Ane Šoretić iz Gradišća

 

POVJESNICA

Zlatko Kramarić: Rat i sjećanja u gradu na Dravi

Iva Kraljević: Matica iseljenika uoči Hrvatskog proljeća: 1964. – 1968.

Ivica Miškulin: U potrazi za suradnicom: Ivanka i naša emigracija u Zapadnoj Njemačkoj

Luko Hilje: Prvi Hrvat u Kostariki

Walter F. Lalich: Hrvatske žrtve španjolske gripe u australskom logoru

Ivo Lučić: Dubrovnik – grad u kojem su nastale karantene

Matea Bačko: Pogledi emigracije na hrvatsko pitanje u časopisu Nova Hrvatska

 

DUHOVNOST

Tihomir Nuić: Zlatni jubilej lista Movis iz Švicarske

Marijan Lipovac: Počivališta znamenitih Hrvata

 

BAŠTINA

Dragan Damjanović: Zagreb nakon najvećeg potresa u posljednjih 140 godina

Vladimir P. Goss: Tko je Zagreb? Što je Zagreb?

 

 ZNANOST

Tanja Rudež: Odlazak znanstvenice Jasenke Gudelj u Italiju

Tanja Rudež: Istraživač Boris Lenhard s Imperial College iz Londona

Marijan Lipovac: Novi dopisni članovi HAZU iz redova dijaspore

 

NOVE KNJIGE

Diana Šimurina Šoufek: Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina

Đuro Vidmarović: Monografija o utemeljitelju Hrvatskog kazališta u Pečuhu

Katarina Čeliković: Etnološke studije o vojvođanskim Hrvatima

Šime Letina: Svjedoci rađanja države

 

Arhiva