Hrvatski iseljenički zbornik je serijska publikacija, u tiskanom i elektroničkom obliku, mnogostruke namjene koja analitički prati društvenu i kulturnu zbilju hrvatskoga naroda u domovini i iseljeništvu. Tom zahtjevnom nakladničkom serijom Hrvatska matica iseljenika nastoji ponajprije poduprijeti kulturnu integraciju hrvatskoga iseljeništva s domovinom. Stoga je razumljiva odluka nakladnika da Hrvatski iseljenički zbornik tiska u trojezičnom obliku (hrvatski, engleski i španjolski) kako bi premostio jezičnu barijeru i tako bio dostupan i onim građanima hrvatskoga podrijetla iz pedesetak država svijeta koji više ne govore hrvatskim jezikom već jezikom domicilne zemlje.

Nakladnik

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
CROATIAN HERITAGE FOUNDATIONTrg Stjepana Radića 3
10 000 ZAGREB
HRVATSKA / CROATIA

tel: (+385 1) 61 15 116
fax: (+385 1) 61 11 522

Glavna urednica:

Vesna Kukavica, prof.
E-mail: vesna@matis.hr

Web site: www.matis.hr

HRVATSKI ISELJENIČKI ZBORNIK 2020.

 

SADRŽAJ

 

ZNACI VREMENA

Josip Mihaljević: Trideset godina suvremenoga hrvatskog parlamentarizma

Božo Skoko: Ususret predsjedanju Vijećem Europske unije

Milan Bošnjak: Hrvatske nacionalne manjine – status i pregled aktualnog stanja

 

KROATISTIČKI OBZORI

Marija Bošnjak, Lada Kanajet Šimić: Dvadeset semestara Hrvatskoga internetskog tečaja HIT-1

Željka Lovrenčić: Književna ostvarenja s raznih meridijana

Luka Budak, Vinko Grubišić: Dva franjevca u promicanju hrvatskoga jezika u Americi i Australiji

Jelena Šesnić: Pripovjedač hrvatskoga iseljeništva i periferne globalizacije

 

MOSTOVI

Marijeta Rajković Iveta, Tea Horvatin: Visokoobrazovani Hrvati u Irskoj – povezanost s domovinom i njihova budućnost

Mirjana Ana Maria Piskulić: Dvostruki jubilej Hrvatske bratske zajednice Amerike

Milan Puh: Mali leksikon Hrvata u Brazilu

Gregório Bačić: Sudbonosna putovanja redatelja iz São Paula

Dubravko Barač: Umjetnica Cynthia Ashperger iz torontske perspektive

Alojz Jembrih: Filološko otkriće u časopisu Dragoljub

Stan Granic: Moliški Hrvati kao inspiracija za očuvanje materinskoga jezika u dijaspori

 

POVJESNICA

Ivica Miškulin: Između velikih uspjeha i povremenih zastoja: 30 godina HDZ-a

Marina Perić Kaselj: Pokret Hrvatske demokratske zajednice među iseljeništvom

Žarko Domljan: Obnova zgrade Hrvatskoga sabora

Ivica Miškulin: Libero u zabranjenome klubu: odlazak Vedrana Rožića u Australiju

Walter F. Lalich: Nogometni klub Hajduk u Australiji 1949. godine

Tatjana Šarić: Priča o brodolomu Principesse Mafalde u Južnoj Americi

Matea Bačko: Pogledi emigracije na hrvatsko pitanje u časopisu Nova Hrvatska

Gojko Borić: Hrvatska zajednica u Kölnu

Tihomir Nuić: Švicarski memento Štefici Vidačić

 

DUHOVNOST

Marijan  Lipovac: Juraj Haulik – prvi zagrebački nadbiskup i kardinal

Marijan Lipovac: Počivališta naših velikana

Vesna Kukavica: Misionar među pečalbarima u Njemačkoj

Stan Granic: Izgradnja hrvatskih institucija vjere u Kanadi

 

BAŠTINA

Koraljka Kuzman Šlogar: Hrvatska nematerijalna kultura online

Ivana Hebrang Grgić, Ana Barbarić: Virtualna bibliografija periodike iz dijaspore

Radoslav Bužančić: Novi sjaj hvarskog kazališta

Anđelka Tutek: Kazališni svijet Ane Šoretić

 

 ZNANOST

Tanja Rudež: Zagrepčanin Kristijan Ramadan profesor na Oxfordu

Tanja Rudež: Anđela Šarić otkriva tajne Alzheimerove bolesti

 

NOVE KNJIGE

Boris Beck: Ja sam njemačka Hrvatica

Damir Dekić: Novi naslovi u leksikografiji i autobiografistici

Ivan Hrstić: Studija o Dalmatincima s Novoga Zelanda

Miroslav Šašić: Inovativni udžbenik iz Gradišća

 

Arhiva