Hrvatski iseljenički zbornik je serijska publikacija, u tiskanom i elektroničkom obliku, mnogostruke namjene koja analitički prati društvenu i kulturnu zbilju hrvatskoga naroda u domovini i iseljeništvu. Tom zahtjevnom nakladničkom serijom Hrvatska matica iseljenika nastoji ponajprije poduprijeti kulturnu integraciju hrvatskoga iseljeništva s domovinom. Stoga je razumljiva odluka nakladnika da Hrvatski iseljenički zbornik tiska u trojezičnom obliku (hrvatski, engleski i španjolski) kako bi premostio jezičnu barijeru i tako bio dostupan i onim građanima hrvatskoga podrijetla iz pedesetak država svijeta koji više ne govore hrvatskim jezikom već jezikom domicilne zemlje.

Nakladnik

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
CROATIAN HERITAGE FOUNDATIONTrg Stjepana Radića 3
10 000 ZAGREB
HRVATSKA / CROATIAtel: (+385 1) 61 15 116
fax: (+385 1) 61 11 522
Glavna urednica:

Vesna Kukavica, prof.
E-mail: vesna@matis.hr

Web site: www.matis.hr

HRVATSKI ISELJENIČKI ZBORNIK 2018.

 

 

SADRŽAJ

 

ZNACI VREMENA

Božo Skoko: Srebrni jubilej hrvatske diplomacije

Irina Starčević Stančić, Cvijeta Kraus: Hrvatska enciklopedija – od tiskanoga do mrežnoga izdanja

Koraljka Kuzman Šlogar: Izazovi digitalne transformacije humanistike i umjetnosti

 

KROATISTIČKI OBZORI

Lada Kanajet Šimić, Pavao Jerolimov: Četvrt stoljeća Male škole hrvatskoga jezika i kulture

Vladan Čutura: Perspektive nastave na hrvatskome jeziku u Srbiji

Lucija Šarčević: Hrvatska nastava u Saveznoj Republici Njemačkoj

Milan Bošnjak: Status kroatistike na sveučilištima u Njemačkoj

Stjepan Blažetin: Poetike hrvatskih pisaca iz Mađarske

 

MOSTOVI

Dejana Dejanović, Marijeta Rajković Iveta: Iseljavanje Hrvata iz bosanske i slavonske Posavine u Njemačku nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju

Walter F. Lalich: Odlasci i povratci u transnacionalnome digitalnome društvenom prostoru

Tibor Komar: Identitet, nogomet i hrvatski reprezentativci iz dijaspore

Paula Gadže: Uloga medija u očuvanju identiteta Hrvata u Buenos Airesu i Rosariju

Krunoslav Malenica: Opus čileanske spisateljice Pepite Turine

Olja Ljubišić: Blogerica iz Perua u očevu zavičaju

Mirjan Damaška: Skica za autoportret

Dubravko Barač: Rapsodija slikarice Nade Sesar Raffay

Tihomir Nuić: Narativi mladih švicarskih Hrvata

Naida Šehović: Forum hrvatskih manjina

 

POVJESNICA

Stan Granic: Zvonimir Perak – istaknuti aktivist hrvatske zajednice regije Waterloo

Rajka Bućin: Povjesnica zagrebačkoga Iseljeničkog komesarijata

Ivan Čizmić: Stoljeće Većeslava Holjevca

Joško Buljan: Dvadesetpeta obljetnica oslobađanja juga Hrvatske

 

DUHOVNOST

Boris Vulić: Integracijski potencijal misija Y naraštaja

 

BAŠTINA

Vinko Grubišić: Pogledi na Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika u Sjevernoj i Južnoj Americi

Marijan Lipovac: Zaklada Akademije i iseljenička filantropija

 

ZNANOST

Tanja Rudež: Inovativni znanstvenik Dražen Prelec

Tanja Rudež: Hrvatica otkriva tajne uragana

Vesna Kukavica: Mreža znanstvenika naših korijena

 

NOVE KNJIGE

Helena Sablić Tomić: Romani o povijesti, strasti i slobodi

Boris Beck: Magični svijet američkoga lobista za Hrvatsku

Marijan Lipovac: Nova filološka studija o moravskim Hrvatima

 

Arhiva