Hrvatski iseljenički zbornik je serijska publikacija, u tiskanom i elektroničkom obliku, mnogostruke namjene koja analitički prati društvenu i kulturnu zbilju hrvatskoga naroda u domovini i iseljeništvu. Tom zahtjevnom nakladničkom serijom Hrvatska matica iseljenika nastoji ponajprije poduprijeti kulturnu integraciju hrvatskoga iseljeništva s domovinom. Stoga je razumljiva odluka nakladnika da Hrvatski iseljenički zbornik tiska u trojezičnom obliku (hrvatski, engleski i španjolski) kako bi premostio jezičnu barijeru i tako bio dostupan i onim građanima hrvatskoga podrijetla iz pedesetak država svijeta koji više ne govore hrvatskim jezikom već jezikom domicilne zemlje.

Nakladnik

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
CROATIAN HERITAGE FOUNDATIONTrg Stjepana Radića 3
10 000 ZAGREB
HRVATSKA / CROATIAtel: (+385 1) 61 15 116
fax: (+385 1) 61 11 522
Glavna urednica:

Vesna Kukavica, prof.
E-mail: vesna@matis.hr

Web site: www.matis.hr

HRVATSKI ISELJENIČKI ZBORNIK 2022.

 

 

 

SADRŽAJ

 

ZNACI VREMENA

Božo Skoko: Trideseta obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske – postignuća i perspektive

Monika Balija: Aktualna migracijska bilanca Lijepe Naše

Stan Granic: Sociokulturna djelatnost i aktivizam: pedeset godina hrvatskih studentskih društava u Ontariju

Žana Ćorić: Očuvanje identiteta hrvatskoga naroda u BiH kulturnim programima

Vanda Babić Galić: Razvojni horizonti Boke kotorske

 

KROATISTIČKI OBZORI

Ana Grgić, Darko Matovac, Marinela Aleksovski: 60 godina Croaticuma Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik

Ivana Žužul: Modeli narativne analize hrvatske književnosti u dijaspori

Željka Lovrenčić: Suvremena poezija i proza autora izvan domovine

Milan Puh: Budućnost hrvatskoga jezika u Brazilu – između staroga i novoga

Robert Bebek: Tragom osobnoga iskustva iz lektorata hrvatskoga jezika i književnosti u inozemstvu

 

MOSTOVI

Filip Kanižaj, Marijeta Rajković Iveta, Dragan Bagić: Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske u Švedsku – uloga migrantskih mreža

Walter F. Lalich: Prazan Sydney i povratak u doba COVID-19 pandemije

Stan Granic: Lutajući kolporter i doseljenički novinski izvjestitelj Ivan Senica

 

POVJESNICA

Davorin Rudolf ml.: Stjecanje međunarodnopravne osobnosti Republike Hrvatske

Marija Margetić, Antea Marinović: Utjecaj vatikanske diplomacije na međunarodnopravno priznanje Lijepe Naše

Tihomir Nuić: Riječ o čovjeku, vremenu i zemlji

Gojko Borić: Strana istraživanja hrvatske povijesti

Wollfy Krašić: Bleiburg i hrvatska politička emigracija – obilježavanja, interpretacije i korištenje u antijugoslavenskoj promidžbi 

 

DUHOVNOST

Inoslav Bešker: Vatikanska bazilika Sv. Petra i njezina kamena replika s otoka Brača

Vesna Kukavica: Njemačka pustolovina fra Marinka Vukmana

Maja Mozara: Galerija umjetnina fra Rafael Romić

 

BAŠTINA

Željko Holjevac: Stjepan Radić u hrvatskoj povijesti i kulturi 

Marijan Lipovac: Figura Eugena Kvaternika u nacionalnoj memoriji

 

ZNANOST

Tanja Rudež: Znanstvenik iz Rijeke istražuje tajne koronavirusa

Tanja Rudež: Teuta Piližota – uspješna profesorica biofizike na Sveučilištu u Edinburghu

 

NOVE KNJIGE

Vesna Kukavica: Zanimljive povijesne monografije s raznih meridijana

Ivan Hrstić: Na putu bez povratka

Ljerka Šimunković: Jezična riznica rasutih u višejezičnom okružju

Đuro Vidmarović: Kulturna baština s juga Mađarske

Vinko Živić: Herojski Vukovar

 

Arhiva