Matičina bilježnica br. 1,
PRILOZI S OKRUGLOG STOLA POSVEĆENOM MATI MERŠIĆU MILORADIĆU
u organizaciji Društva hrvatskih književnika i Hrvatske matice iseljenika, a povodom izdavanja knjige akademika Nikole Benčića “„Miloradić – Život, djelo i poslovanje Mate Meršića Miloradića 1850. do 1928.“, održan 25. travnja 2018.

Dr. A. Tresić Pavičić
PREKO ATLANTIKA DO PACIFIKA,
Život hrvata u sjevernoj Americi,
Putopisna, estetska i politička promatranja.
1907.
epub datoteka
mobi datoteka

 „Jezična baština hrvatskih autohtonih zajednica srednje i jugoistočne Europe“.

Knjiga sadrži trinaest izlaganja s navedenog skupa. Radi se o izlaganjima kako pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica, tako i stručnjaka koji se bave narječjima, dijalektima i govorima hrvatskih manjinskih zajednica. Navedena izlažu obilježja jezične baštine hrvatskih manjinskih zajednica ali i različite probleme koje su s njome povezani, posebno obzirom na problem njezine održivosti u modernom društvu.

Povijest i identitet hrvatskih manjinskih zajednica

Izlaganja s 25. Foruma hrvatskih manjinskih zajednica. Knjiga sadrži 12 izlaganja s navednog skupa koja se bave povijesnim iskustvom hrvatskih manjinskih zajednica, njegovim različitim percepcijama i načinima predstavljanja.