Središnji ured

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

Trg Stjepana Radića 3, 10000 ZAGREB
HRVATSKA / CROATIA

MATIČNI BROJ: 03277348
OIB: 28639480902

tel: (+385 1) 61 15 116
fax: (+385 1) 61 11 522
E-mail: hmi-info@matis.hr
Web site: matis.hr

Radno vrijeme: od 8:00 do 16:00 sati

ŽIRO RAČUN
IBAN:HR8023900011100021305
kod Hrvatske poštanske banke

DEVIZNI ŽIRO RAČUN
702000-VAL-9100000-132344-273
kod Privredne banke Zagreb
SWIFT PBZGHR2X
IBAN HR06 2340 0091 5102 9671 7

UPRAVA

Ravnatelj:
Mijo Marić, prof.
E-mail: ured.ravnatelja@matis.hr

Zamjenik ravnatelja:
dr.sc. Ivan Tepeš
E-mail: ured.ravnatelja@matis.hr

Tajnik:
Marijana Žeželj, dipl. iur.
E-mail: marijana.zezelj@matis.hr

 

URED RAVNATELJA

Voditelj marketinga i odnosa s javnošću
Ivana Rora, baccalaurea
E-mail: ivana.rora@matis.hr; marketing@matis.hr

Viši koordinator:
Snježana Đuričković, baccalaurea
E-mail: snjezana.durickovic@matis.hr; ured.ravnatelja@matis.hr

Služba pravnih, kadrovskih, općih, tehničkih i računovodstvenih poslova
Rukovoditeljica Službe: Lana Šaš, mag.iur.
E-mail: lana.sas@matis.hr

Koordinator:
Anita Bračić
E-mail: anita.bracic@matis.hr

_______________________________________________________________________

Služba za kulturu, obrazovanje, znanost i nakladništvo
Rukovoditeljica Službe: Ivana Dvorneković, dipl.ing.
E-mail: ivana.dvornekovic@matis.hr

Koordinator:

E-mail:

Služba za kulturu, obrazovanje, znanost i nakladništvo

ODJEL ZA KULTURU

Rukovoditeljica Odjela:
mr.sc. Snježana Jurišić, prof.
E-mail: snjezana.jurisic@matis.hrfolklor@matis.hr

Koordinator- specijalist iseljeničke baštine
mr. sc. Marin Knezović
E-mail: marin.knezovic@matis.hr

Koordinator
Nives Antoljak
E-mail: nives.antoljak@matis.hr

 

ODJEL ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Rukovoditeljica Odjela:
Lada Kanajet Šimić, prof.
E-mail: lada.kanajet@matis.hr

Stručni savjetnik-specijalist:
Željko Rupić, dipl. politolog
E-mail: zeljko.rupic@matis.hr

ODJEL ZA NAKLADNIŠTVO

Rukovoditeljica Odjela i urednica Hrvatskog iseljeničkog zbornika:
Vesna Kukavica, prof.
E-mail: vesna.kukavica@matis.hr

Stručni savjetnik – specijalist (urednica Web portala)
Diana Šimurina Šoufek, prof.
E-mail: diana.simurina@matis.hr

Glavna urednica časopisa Matica

Jelena Badovinac Dimitrijević
E-mail: jelena.badovinac@matis.hr

Novinar
Snježana Radoš
E-mail: matica@matis.hr; snjezana.rados@matis.hr

Služba pravnih, kadrovskih, općih, tehničkih i računovodstvenih poslova

ODJEL PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

 

ODJEL OPĆIH I TEHNIČKIH POSLOVA

Voditelj tehničkih poslova
Darko Plahtan
E-mail: darko.plahtan@matis.hr

Dostavljač
Josip Boromisa
E-mail: josip.boromisa@matis.hr

ODJEL RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Rukovoditeljica Odjela
Suzana Hreljić, dipl ekonomist
E-mail: suzana.hreljic@matis.hr; racunovodstvo@matis.hr

Viši koordinator
Dubravka Pojatina
E-mail: dubravka.pojatina@matis.hr

Koordinator
Adriana Šoštar
E-mail: adriana.sostar@matis.hr

HMI – PODRUŽNICA RIJEKA

Voditelj: Renata Garbajs, prof.

Trpimirova 6, 51 000 Rijeka
E-mail: renata.garbajs@matis.hr
Tel: 051/ 214 557; 099 819 4516
Fax: 051/ 339 804

HMI – PODRUŽNICA PULA

Voditeljica: Barbara Buršić

Leharova 1, 52 100 Pula
E-mail: barbara.bursic@pu.matis.hr
Tel: 099/496 3866
Fax:

HMI – PODRUŽNICA SPLIT

Voditelj:

Marmontova 5, 21 000 Split
E-mail:
Tel: 021/321 904
Fax: 021/321 903

HMI – PODRUŽNICA DUBROVNIK

Voditeljica: Maja Mozara

Petilovrijenci 7, 20 000 Dubrovnik
E-mail: maja.mozara@du.matis.hr
Tel: 020/ 436 276
Fax: 020/321306

Mob: 098/344313

HMI – PODRUŽNICA VUKOVAR

Voditelj: Silvio Jergović

Franje Tuđmana 20, 32 000 Vukovar
E-mail: silvio.jergovic@vu.matis.hr
Tel: 032/450-572
Fax/032/450-573
Mob: 099/6115 111