EU projekti

Naziv projekta/operacije:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Hrvatske matice iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb

Kratki opis projekta/operacije:

Hrvatska matica iseljenika podnijela je dana 26.03.2021. godine prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Ministarstvu kulture i medija.

Putem navedenog Poziva definirani su ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Povjerenstvo za odabir projekata Ministarstva kulture i medija na VII. sjednici održanoj dana 20. svibnja 2021. godine prihvatilo je projektni prijedlog temeljem čega je Ministarstvo kulture i medija donijelo Odluku o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava Hrvatskoj matici iseljenika u visini od 2.008.548,70 kuna (s PDV-om) za projekt Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Hrvatske matice iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta/operacije:

Osposobiti zgradu Hrvatske matice iseljenika za ponovno omogućavanje obavljanja redovitih djelatnosti očuvanja i razvoja hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvatska izvan Republike Hrvatske.

Projektom je financiran trošak građevinarskih radova, a sukladno glavnom projektu „Građevinski projekt izvanrednog održavanja (sanacije)“ zgrade Hrvatske matice iseljenika (HMI) u Zagrebu.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 2.008.548,70
Ukupni prihvatljivi troškovi (u HRK): 2.008.548,70
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 2.008.548,70
Razdoblje provedbe Operacije: od 01.08.2020. do 30.06.2022.

 

Kontakt osoba za više informacija:
Marijana Žeželj
e-mail: ured.ravnatelja@matis.hr
tel: + 385 1 61 15 116

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Više informacija: https://mpgi.gov.hr/fond-solidarnosti-europske-unije-11888/11888
Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost Hrvatske matice iseljenika.

Skip to content