Odlazak fra Emanuela Hoška, stalnoga suradnika ZKVH-a

Crkveni povjesničar Hoško od osnutka je bio stalni suradnik Zavoda te također, od početka realizacije, redoviti suradnik na projektu Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca. Njegovom smrću bački Hrvati izgubili su ne samo, zacijelo, najvećeg znalca povijesti franjevačkoga reda u ugarskom Podunavlju, nego i svog velikog prijatelja, poticatelja, privrženika i promotora svojih pionirskih istraživanja povijesti i sadašnjosti Hrvata na lijevoj obali Dunava

Kadrovske promjene u Gradišću

Župnik Trajštofa i Uzlopa, kao i voditelj pastoralnoga saveza Trajštof-Uzlop-Vulkaprodrštof-Cogrštof-Otava Željko Odobašić je od 1. siječnja novi biskupski vikar za Hrvate i voditelj Hrvatske sekcije i pastoralnoga ureda za hrvatske župe biškupije Željezno. Također,  Karin Vukman-Artner je s 1. siječnjem preuzela vođenje Odjela za manjinsko školstvo u Direkciji za naobrazbu Gradišće