Srijemci Sremu

Srijemci Sremu u Petrovaradinu

Hrvatski Kulturni Centar s uspjehom je preselio u Novi Sad projekt započet od strane Općine Nijemci Srijemci Sremu (LAG Bosutski niz koji učestvuje od svog postanka u projektu općine Nijemci )  i Spomen doma Bana Josipa Jelačića i učinio ga djelom projekta Icum urbis – Ritam grada financiran i podrzan od strane Grada Novog Sada.…

Rodna kuća bana Jelačića

Srijemci Sremu

Hrvatski Kulturni Centar Novi Sad u suradnji sa Zakladom „Spomen-dom bana Josipa Jelačića“ Petrovaradin i sa Lokalnom Akcijskom Grupom LAG „Bosutski niz“ organizira 10.12. 2022 godine u 12h u rodnoj kući nana Jelačića u Petrovaradinu, Vladimira Nazora 3, manifestaciju  “Srijemci Sremu“. Uz podršku HKC Novi Sad, Lokalna Akcijska Grupa LAG Bosutski zajedno sa Zakladom „Spomen-dom…