Croatian Classics

Nagrada „Hrvatskim klasicima“

Gourmand International, organizacija posvećena promicanju kulture jela i pića, već 28 godina nagrađuje najbolje kuharice, knjige naputaka za kuhanje. Svake godine nastane oko 100 000 novih knjiga recepata, pa je konkurencija na tom području ogromna. U dodjeljivanju nagrada, Gourmand prvenstveno procjenjuje privlačnost neke knjige za međunarodnu publiku. Među tisuću nominiranih i nekoliko desetaka nagrađenih kuharica…