Veliki se broj Hrvata tijekom nekoliko stoljeća, iz različitih pobuda, otisnuo u svijet. Stvaranjem hrvatske države automatski je ukinuta podjela među iseljeništvom na ekonomsku i političku emigraciju, na emigrante i privremeno zaposlene u inozemstvu a svaka daljnja podjela prema političkom uvjerenju ili vjerskoj pripadnosti postala je izlišna, pa se slijedom toga veliki broj hrvatskog iseljeništva vratio u interesnu sferu domovine.
Hrvatska matica iseljenika osnovana je 1951. godine kao mjesto susreta domovine i iseljeništva. Preko 60 godina ona je prostor mnogovrsnih poticaja, ideja, projekata i programa međusobne suradnje koja je plodonosno iskustvo, kako za domovinu tako i za Hrvate koji žive izvan granica Republike Hrvatske. Osnovna djelatnost HMI je štovanje hrvatskih civilizacijskih i kulturnih stečevina, oživljavanje i poticanje veza s iseljenicima i njihovim potomcima te razvijanje i njegovanje suradnje s autohtonim hrvatskim manjinama u europskim državama i s Hrvatima u Bosni i Hercegovini. HMI  svojim programom rada obuhvaća raznovrsne kulturno-prosvjetne, sportske, savjetodavno-pravne, nakladničko-izdavačke, turističke i poslovne sadržaje.
Ispunjavajući svoju misiju a temeljem čestih upita i traženja informacija koje stižu na našu adresu otvorili smo Informacijski centar za iseljeništvo – Info centar – u svrhu trajnog dijaloga s iseljenicima o njihovim potomcima, pripadnicima hrvatske manjine u europskim državama, Hrvatima u Bosni a  naročito s  povratnicima u RH,  putem kojega nastojimo zadovoljiti njihov interes za društveni, kulturni i gospodarski život u Hrvatskoj. Centar ima neposredne odnose s odgovarajućim državnim tijelima i službama u svrhu pružanja relevantnih informacija i vlastitu web stranicu savjetodavne pravne pomoći.

 

Voditeljica odjela

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
Trg Stjepana Radića 3
10 000 ZAGREB
HRVATSKA / CROATIA

E-mail:

tel: +385 1 61 15 116
fax: +385 1 61 11 522
www.matis.hr

 

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

 

Povratak iseljenika u RH

Pomoć iseljenicima povratnicima
Olakšavanje povratka iseljenih Hrvata u domovinu zadaća je od neobične važnosti za Republiku Hrvatsku pa tako i za HMI.
Povratku svakog pojedinca pristupa se s ozbiljnošću i traži se najbolje moguće rješenje, u kontaktu s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne i lokalne uprave. Koordinacijom svih zainteresiranih strana u takvom slučaju dobiva se i zadovoljavajući rezultat koji je onda poticaj za daljnji rad.

Povratak u RH, između ostaloga znači uključivanje u gospodarski i društveni život, zbrinjavanje starijih povratnika, povratak mladih i njihovo školovanje.

Korisni linkovi

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih poslova
Ministarstvo financija- Carinska uprava
CARINSKE I POREZNE POVLASTICE ZA POVRATNIKE U REPUBLIKU HRVATSKU


9. ožujka 2017. – Poziv za upis u vojnu evidenciju u 2017. godini


11. siječnja 2017. – Odsada i u Švicarsku s Europskom karticom zdravstvenoga osiguranja


16. studenoga 2016. – Smanjuje se porez na švicarske mirovine


7. siječnja 2016. – Cijene nekretnina u Hrvatskoj u blagom padu


14. listopada 2015. – Predizborno registriranje birača


3. rujan 2015. –Pravo na hrvatsku elektroničku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani


16. lipnja 2015. – Putne isprave za državljane države članice EU-a
Ako ste državljanin države članice, ne morate pokazati nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu kada putujete iz jedne u drugu državu schengenskog prostora. VIŠE


12. lipnja 2015. – Republika Hrvatska – Mali vodič 2015. / Republic of Croatia – Mini guide 2015


8. lipnja 2015. – Elektroničke osobne iskaznice


19. studenoga 2014. – CADIAL, tražilica pravnih propisa Republike Hrvatske


5. studenoga 2014. – Izvršite obvezu iz Zakona o prebivalištu


17. lipnja 2014. – Postanite e-Građani i koristite Središnji državni portal


21. ožujka 2014. – Korisnici australske socijalne mirovine oslobođeni plaćanja poreza


11. studenoga 2013. – Oporezivanje inozemnih mirovina

 

Porezni sustav i porezna politika

Namjera nam je svim zainteresiranima učiniti dostupnijim porezni sustav u Republici Hrvatskoj te potencijalnim ulagačima i povratnicima omogućiti jednostavno i brzo upoznavanje porezne politike.

Korisni linkovi

MINISTARSTVO FINANCIJA – Porezna uprava

Porezni sustav Republike Hrvatske

POVRAT POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
_______________________________________________________________________________________________________________

22. studenoga 2012. – Linić će predstaviti porez na nekretnine
Ministar financija Slavko Linić i ravnateljica Porezne uprave Nada Čavlović Smiljanec održat će 22. studenoga u 11 sati u Vladi prezentaciju o Prijedlogu zakona o porezu na nekretnine. Najava poreza koji bi se trebao početi primjenjivati 1. travnja iduće godine, izazvala je brojne rasprave i kontroverzije u javnosti, te strah da će to biti novi udar na standard građana. Ministar financija htio je da naplata počne već od 1. siječnja. No zbog pritiska javnosti, ali i kolega iz Vlade, odgodio je primjenu do proljeća. Prema neslužbenim najavama, novi namet najviše će pogoditi vlasnike više nekretnina.Ako vlasnik živi u nekretnini, plaćat će 0,2 posto poreza od njezine vrijednosti, ako je iznajmljuje 0,4 posto, a ako nekretnina nije u funkciji, porez je 2 posto. Zločin je imati stan koji se ne koristi – To bi značilo da ako živite u stanu od 50 četvornih metara vrijednosti 750 tisuća kuna, plaćat ćete porez od 1500 kuna na godinu, ako ga iznajmljujete 3000, a ako se nekretninom ne koristite – čak 15.000 kuna. No stvari u praksi nisu tako jednostavne. Da bi se porez naplatio, vrijednost nekretnine treba i procijeniti. Ona nije ista u velikom gradu ili manjem mjestu, a procjenjivat će se i njezina starost te stanje u kojem je. Sve to trebalo bi napraviti u samo nekoliko mjeseci. Stručnjaci kažu – gotovo nemoguće. Kad bi se pitala udruga vlasnika stanova i kuća za odmor, taj se porez nikad ne bi uveo. On je nepravedan i mnoge bi mogao natjerati na prodaju nekretnina. (HRT)
_______________________________________________________________________________________________________________

 

Unutarnji poslovi

Informacije o uvjetima stjecanja hrvatskog državljanstva, dobivanja viza, podnošenje zahtjeva za putovnicu, prijava prebivališta i boravišta i tome slično.

Korisni linkovi

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske


24. kolovoza 2015. – Djeca mogu putovati sama u inozemstvo bez potvrde


8. siječnja 2014. – Vlada RH Uredbom o izmjeni Zakona o prebivalištu produžila rok za primjenu


7. siječnja 2014. – Produžuje se rok za prijavu prebivališta
Na 134. sjednici Vlada RH donijela je Uredbu o izmjeni Zakona o prebivalištu (NN 144/2012.) prema kojoj se produžuje rok za ispunjenje obveze iz Zakona o prebivalištu na još godinu dana, odnosno do 29. prosinca 2014. godine. Do tog roka svi hrvatski državljani koji su 29.12.2012. već bili u inozemstvu duže od godine dana, imaju obvezu dojaviti svoj privremeni odlazak iz Hrvatske i o razlozima dostaviti dokumentaciju. Više na www.mup.hr


29. studenoga 2014. – Zakon o prebivalištu
Prema Zakonu o prebivalištu (“Narodne novine”, broj:144/12) svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj moraju odjaviti osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Prebivalište moraju odjaviti prije iseljenja, a ako su to propustile učiniti odjavu mogu zatražiti i putem nadležne diplomatske misije-konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju su se iselile. Prilikom odjave prebivališta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja. Odjavom prebivališta osoba ne gubi hrvatsko državljanstvo, nego i nadalje ostaje hrvatski državljanin, samo što nema pravo na osobnu iskaznicu, jer je to javna isprava kojom se između ostalog dokazuje prebivalište u Republici Hrvatskoj. Osoba koja se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, nego privremeno boravi izvan Republike Hrvatske radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga nije dužna odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ta osoba je dužna policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu. Ako nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku, obavijest o svojem privremenom boravku u inozemstvu može dati i u diplomatskoj misiji-konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu te mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (potvrdu o zaposlenju, školovanju i sl.). Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu. Dakle, osobe koje su zaposlene u inozemstvu, ali nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, nisu dužne odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Te osobe su dužne dojaviti da privremeno borave u inozemstvu i dojavu obnoviti nakon proteka razdoblja od 5 godina te nadalje dojavu o privremenom boravku u inozemstvu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od tri godine, ako i dalje budu boravile u inozemstvu. Policijska uprava na čijem području osoba ima prijavljeno prebivalište po službenoj će dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta osobi za koju u provedenom postupku utvrdi da zaista ne stanuje na adresi prijavljenog prebivališta, a nije dojavila da privremeno boravi u inozemstvu. Građani koji su na dan 29.12.2012. imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana ili koji nisu nikad ishodili osobnu iskaznicu kao i građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese), moraju najkasnije do 29.12.2013. godine, policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište, ponovno prijaviti prebivalište. Ako ne ispune ovu obvezu izvršit će se odjava njihovog prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu. Građani koji su se s danom 29.12.2012. već nalazili u inozemstvu duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su uz određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, moraju najkasnije do 29.12.2013. godine o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju – konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu te im o razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. Ako ne ispoštuju ovu obvezu za njih će se pokrenuti postupci odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.
Slijedom naprijed navedenog proizlazi:
– da prebivalište u Republici Hrvatskoj moraju odjaviti osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi,
– prilikom odjave prebivališta moraju vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja,
– osobe koje su zaposlene u inozemstvu, ali nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, nisu dužne odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj,
– osobe koje se ne namjeravaju trajno nastaniti u inozemstvu obvezne su dojaviti svoj privremeni boravak u inozemstvu policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište, neposredno ili putem diplomatske misije-konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu,
– osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu.
Također ističemo da odjava prebivališta osobe s adrese nekretnine koje je vlasnik nije od utjecaja na pitanje vlasništva nad tom nekretninom niti je odjava prebivališta od utjecaja na pitanje državljanstva (primjerice, osoba i nadalje može biti u posjedu putovnice u kojoj će biti upisana adresa stanovanja u inozemstvu). Putna isprava je identifikacijska isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo. Za obavljanje kakvog pravnog posla u Republici Hrvatskoj hrvatskom državljaninu koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj i nema osobnu iskaznicu, može poslužiti važeća putovnica. Hrvatski državljanin koji ima i državljanstvo neke druge države i putovnicu te države ne mora ako ne želi ishoditi i hrvatsku putovnicu ali se pred tijelima državne vlasti Republike Hrvatske smatraju isključivo hrvatskim državljanima.
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH


4. studenoga 2013. – Sve što trebate znati o Zakonu o prebivalištu
Hrvatski sabor usvojio je Zakon o prebivalištu koji je nastupio na snagu još 29. prosinca 2012. Upravo ovih dana taj zakon postaje aktualan, jer se formalno rješavanje statusa prebivališta mora obaviti do 29.12.2013. U suprotnom prijete kazne. Evo ukratko što govore činjenice iz zakona:
Osoba koja se iseljava iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, dužna je odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ta se odjava vrši neposredno prije iseljenja. Ako se propusti obaviti odjava, ona se može obaviti i u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije ili konzularnog predstavništva.
Postoje u biti dvije glavne varijante odjave prebivališta:
1) Ako osoba napušta dosadašnje prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska u svrhu obrazovanja, studija, dugotrajnog liječenja ili drugih razloga koji nisu trajnog karaktera, dužna je prijaviti privremenu odsutnost nadležnoj policijskoj postaji ili pak konzularnom predstavništvu. Takva privremena odjava može trajati pet godina, a može se i produžiti.
Važno je znati da se za svaku privremenu odjavu mora priložiti adekvatan dokaz, dakle potvrda o studiju, liječenju, ugovor o privremenom radu i slično.
2) Ako osoba napušta dosadašnje prebivalište u trajanju duljem od godinu dana i trajno, dakle primjerice zbog trajnog radnog odnosa, dužna je prijaviti odsutnost iz mjesta prebivališta i predati osobnu iskaznicu nadležnim vlastima.
Zakon smatra da osoba boravi izvan Republike Hrvatske duže od godinu dana i u slučaju kada ona povremeno dolazi u Hrvatsku, ali u razdoblju od godinu dana ne boravi u Republici Hrvatskoj ukupno dulje od tri mjeseca.
Policijske uprave u Hrvatskoj mogu po službenoj dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta osobe:
– ako terenskom provjerom utvrde da osoba stvarno ne živi na prijavljenoj adresi ili o tome bude obaviještena od strane tijela javne vlasti te drugih pravnih i fizičkih osoba
– ako utvrde da se osoba iselila iz Republike Hrvatske, a nije odjavila prebivalište
Osobe koje se na dan 29.12.2012. nalaze izvan Republike Hrvatske duže od godinu dana zbog privremene ili trajne odsutnosti izvan Republike Hrvatske, dužne su do 29.12.2013. o tome obavijestiti nadležno tijelo, dakle policijsku postaju, ili diplomatsku misiju/konzularno predstavništvo te o razlozima boravka izvan RH priložiti odgovarajuću dokumentaciju.
Ukoliko se osobe ne odazovu, moguća je terenska provjera policije, odnosno kažnjavanje.
Ukoliko želite obaviti izjavu o prebivalištu u konzularnom predstavništvu u Njemačkoj, osim odgovarajuće dokumentacije koju morate priložiti (putovnica, osobna iskaznica, Meldebestätigung, potvrda o studiju ili liječenju ili slično…), platit ćete pristojbu od 20 eura. Uz to treba računati i s desetak eura troška za podizanje tzv. „Meldebestätigung“ u njemačkim općinama.
Treba naglasiti da je opisana regulacija odjave prebivališta u biti na snazi već jako dugo, ali je tek spomenutim zakonom do kraja formulirana.
Također je važno naglasiti da se za osobe koje ne ispoštuju zakonske obveze pokreće postupak odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.
Više informacija o svemu možete pročitati na stranicama MUP-a, gdje možete dobiti i potrebne obrasce. www.mup.hr


11. lipanj 2013. – Osobne iskaznice u RH dobivaju i djeca
Od danas nove osobne iskaznice, mogu ih imati i djecaNove osobne iskaznice od danas su se počele izdavati u policijskim upravama i postajama koje obavljaju upravne poslove. S obzirom na to da će nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja hrvatski državljani moći putovati u druge države EU-a na osnovi valjane putovnice ili osobne iskaznice, nove osobne iskaznice mogu izvaditi i djeca mlađa od 16 godina s prebivalištem u Hrvatskoj. Hrvatski građani neće morati mijenjati osobne iskaznice kad Hrvatska postane 28. članica EU-a jer sve valjane osobne iskaznice vrijede do roka do kojeg su izdane. Na novim, redizajniranim osobnim iskaznicama s unaprijeđenim elementima zaštite dodan je podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u). Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice djetetu starijem od 16 godina, koje nema javnu ispravu kojom se može provjeriti njegov identitet (npr. putovnicu), mora biti prisutan roditelj ili skrbnik koji će potvrditi identitet djeteta, dok zahtjeve za izdavanje osobnih iskaznica djeci mlađoj od 16 godina podnose njihovi roditelji ili skrbnici. Dijete mlađe od 12 godina ne mora biti prisutno kad se podnosi zahtjev za izdavanje osobne iskaznice. Djeca starija od 12 godina moraju biti prisutna radi davanja otiska papilarnih linija i potpisa. Stranke pri podnošenju zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice više neće ispunjavati nekoliko obrazaca, već će službenik na šalteru ispisati obrazac zahtjeva s podacima iz informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, a stranka će potpisom potvrditi točnost i istinitost upisanih podataka. Vezano uz fotografiju koja se prilaže uz zahtjev, iznimno, osobe koje zbog vjerskih ili medicinskih razloga nose pokrivalo za glavu, mogu uz zahtjev za osobne isprave priložiti fotografiju na kojoj nose pokrivalo za glavu ako ono ne prekriva obraze, bradu ili čelo. Cijena izrade osobne iskaznice neće se mijenjati i iznosi 48,50 kuna. Jednaka je za djecu i za punoljetne osobe. Osobe koje su starije od 16 godina i nemaju osobnu iskaznicu za prekršaj će dobiti kaznu od 1500 do 2500 kuna, a osobe koje uz sebe nemaju osobnu iskaznicu kaznit će se za prekršaj sa 100 kuna. Građani koji će htjeti s osobnom iskaznicom izdanom prije 1. siječnja 2003. godine ulaziti na teritorij zemalja koje to dopuštaju, a koji zbog viših troškova izdavanja neće htjeti izvaditi putovnicu, morat će valjanu osobnu iskaznicu zamijeniti novom. (HRT)


 

Gospodarstvo, rad i poduzetništvo


Osnivanje i razvoj obrta, maloga i srednjega poduzetništva, djelovanje mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, maloga i srednjega poduzetništva i provedba posebnih programa Vlade RH na te djelatnosti. Osnivanje i poslovanje slobodnih i poduzetničkih zona, privatizacija, kupnja dionica.

Korisni linkovi

HITRO.HR – servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju s državnom upravom

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Hrvatska gospodarska komora


05. travnja 2017. – Gredeljev vlak na promotivnoj vožnji po Švedskoj


04. travnja 2017. – Istra proglašena vinskom regijom godine


17. veljače 2017. – Graševina je žila kucavica koja nosi i razvoj gospodarstva


09. siječnja 2017. –Hrvatski izlagači na münchenskom sajmu Bau 2017.


16. lipnja 2016. – Zagorski puran dobio zaštitu zemljopisnog podrijetla


14. lipnja 2016. – Hrvatski aplikacijski projekt ide u Seattle


9. prosinca 2015. – Nagrada Best Central and Eastern European cheese paškome siru


17. studenog 2015. – Policy Forum, Tema Foruma „Prijenos poslovanja malih i srednjih poduzeća – dobra praksa i izazovi“
Policy Forum održava se u sklopu 29. RENT konferencije – najvažnije europske istraživačke konferencije o poduzetništvu koja se po prvi put održava u Zagrebu od 18. do 20. studenog 2015.g. u organizaciji European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) i European Council for Small Business (ECSB). Domaćin ovogodišnje konferencije je Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, a partner – Hrvatska gospodarska komora. Na predkonferencijskom Policy Forumu koji će se održati u srijedu, 18. studenog 2015. u Hrvatskoj gospodarskoj komori (Rooseveltov trg 2, Zagreb) s početkom u 14:30 sati, bit će prezentirana iskustva europskih zemalja u kreiranju sustava podrške za uspješan prijenos poslovanja malih i srednjih poduzeća. Sudionici Policy Foruma su europski stručnjaci za business transfer iz Finske, Nizozemske, Belgije, Švedske, Španjolske, Francuske i Hrvatske. Partner u organiziciji Policy Foruma je CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, koji je proveo Business Transfer Barometar – prvo istraživanje na temu business transfera u Hrvatskoj. Business transfer predstavlja proces prijenosa vlasništva nad poduzećem na drugu osobu ili drugo poduzeće, čime se osigurava kontinuitet poslovnih aktivnosti poduzeća. Business transfer može se realizirati kroz prenošenje poduzeća na članove obitelji, prodaju poduzeća vlastitim zaposlenicima, osobama izvan poduzeća ili drugim poduzećima. Često se business transfer pokreće radi umirovljenja vlasnika poduzeća, ali mogu postojati i drugi razlozi – promjena interesa vlasnika poduzeća, incidentne situacije, promjene u konkurentnom okruženju i sl. Business transfer je kompleksan proces, koji za mala poduzeća često predstavlja i veći izazov – zbog dominantne uloge vlasnika u većini aspekata funkcioniranja poduzeća. Istraživanja su pokazala da poduzeća koja uspješno prolaze kroz business transfer proces imaju značajno bolje pokazatelje uspješnosti, u smislu stope preživljavanja, povećanja prihoda i dobiti, inovativnosti i povećanja zaposlenosti. Unatoč tome, nacionalne politike u području poduzetništva fokusirane su na poduzetnike početnike (start-up) i zanemaruju kompleksnost business transfer procesa, i podršku koju već etablirani poduzetnici trebaju u tom procesu. Na Policy Forumu diskutirat će se o izazovima u kreiranju nacionalnih sustava podrške za poduzetnike u procesu business transfera, s posebnim naglaskom na stanje u zemljama Europske unije. (HGK-najava) Program


16. studenog 2015. – Žensko poduzetništvo – nezaustavljiv ekonomski proces


25. rujna 2015. – Pokrenut e-Obrt – aplikacija za internetsku registraciju obrta


17. rujna 2015. – Digitalizacija vinograda


31. srpnja 2015. – 110 godina Mardešića u Salima na Dugom otoku


3. lipnja 2015. – Vlada predstavila izvozni portal


27. svibnja 2015. – U Zagrebu održana Invest HR konferencija


14. svibnja 2015. – Tvornica za preradu ribe u Postirama opet hrani Bračane


17. travnja 2015. – Projekt koji nudi posao na ITC tržištu


16. travnja 2015. – Krčki pršut prvi zaštićen na zajedničkom EU tržištu


15. travnja 2015. – Novosti iz EU fondova


16. ožujka 2015. – Poduzetnički impuls 2015.


10. ožujka 2015. – Zagreb Business Forum


16. prosinca 2014. – U Zagreb stigli proizvodi s 18 jadranskih otoka


11. studenoga 2014. – U Zagrebu počinje sajam REXPO Adriatic


30. listopada 2014. – Hrvatska po poslovnim uvjetima 65. među 189 zemalja


22. listopada 2014. – Hrvatski poduzetnici u Bruxellesu


12. rujna 2014. – Otvoren ured Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore
Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora otvorila je ured na novoj adresi Strojarska 22 u Zagrebu i tom je prilikom okupila 170 uglednih poslovnih ljudi koji predstavljaju njemački kapital u Hrvatskoj. Na proslavu useljenja odazvali su se predsjednici uprava i direktori vodećih tvrtki HT-a, Siemensa, Atlantic Grupe, Robert Boscha, Allianza, Zagrebačke banke, Privredne banke, Raiffeisenbank Austrie te predstavnici hrvatskih institucija te kooperacijskih partnera Komore. Njemačka-hrvatska komora kao najveća bilateralna komora u Hrvatskoj, već preko 10 godina, važan je partner u poticanju i jačanju gospodarskih odnosa između hrvatskog i njemačkog gospodarskog tržišta. Trenutno broji preko 350 članova. (Večernji list)


10. srpnja 2014. – Počinje deveti Croatia Forum


24. lipnja 2014. – Predstavljena četiri vodiča za male i srednje poduzetnike


23. lipnja 2014. – 10 zlata hrvatskih inovatora na američkom INPEX-u


6. svibnja 2014. – U Münchenu održan Hrvatski investicijski forum


30. svibnja 2014. – Obilježen Svjetski dan poduzetnica


19. svibnja 2014. – Boris Mikšić otvorio istraživački centar na Floridi


14. svibnja 2014. – Euromoney Zagrebačku burzu proglasio najboljom


12. svibnja 2014. – Hrvatski startup najbolji u New Yorku


5. ožujka 2014. – Novi predsjednik HGK
Na 6. sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore održanoj 3. ožujka u Vijećnici, u skladu s odredbama Poslovnika o radu Skupštine tajnim glasovanjem na glasačkim listićima za predsjednika HGK izabran je Luka Burilović koji je u drugom krugu izbora s 41 glas pobijedio Damira Kuštraka, za kojeg je glasalo 30 članova Skupštine Komore. Novi predsjednik HGK, koji će aktivno stupiti na tu poziciju 1. travnja, u svom je predstavljanju programa posebno istaknuo njegove četiri točke. Povjerenje, Komoru kao gospodarski servis, kao aktivnog sudionika gospodarskih procesa te ulogu gospodarske diplomacije. „Povjerenje Komore ozbiljno je narušeno te je prvi cilj vraćanje ugleda i povjerenja. Komora mora biti transparentnija, biti kvalitetniji gospodarski servis te pružati adekvatnu protuuslugu svojim članicama na način da stvori paletu novih usluga i poboljša postojeće. Također, HGK mora biti aktivan sudionik i predlagatelj gospodarske politike s jedne strane, ali i njen korektiv s druge. U programu je istaknuto kako je snažna i konsolidirana HGK danas potrebna više nego ikada s obzirom na konstantni rast nezaposlenosti koja premašuje 380 tisuća, veliku nelikvidnost realnog sektora te pada proizvodnje i izvoza. Dosadašnji rad u gospodarstvu i privatnom poduzetništvu, iskustva stečena na mjestu pomoćnika ministra u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva RH te dugogodišnji rad na poziciji predsjednika Uprave Sladorane d.d., smatra Burilović, predstavljaju kvalitetnu podlogu za preuzimanje odgovornosti pozicije predsjednika HGK. „Komori je potreban „predsjednik prijatelj“ koji poznaje realan sektor, s političkim iskustvom, ali koji istovremeno nije ovisan o politici“, rekao je zaključno Burilović. Ostali kandidati za predsjednika Hrvatske gospodarske komore u mandatnom razdoblju 2014. – 2018. godine bili su: Ferdelji Vladimir, Hodak Zlatko i Kuštrak Damir te je svaki od njih predstavio svoj program rada – viziju budućeg rada HGK sukladno odredbama Statuta. Osim toga, jednoglasno je prihvaćena i Odluka o razrješenju dužnosti člana Upravnog odbora HGK, gospodina Zvonimira Radića. (HGK)


26. veljače 2014. – ENERGY INVESTMENT FORUM 2014.
U Hrvatskoj su trenutno u planu 174 projekta iz sektora energetike, ukupne vrijednosti veće od 22 milijarde eura. Znatan dio tih projekata razvijat će velike domaće kompanije samostalno, ali i u suradnji s privatnim ulagačima. Takav golemi investicijski potencijal mogao bi rezultirati i novim poslovnim prilikama, kao i rastom hrvatskog gospodarstva. No, u kojoj mjeri će te prilike biti iskorištene ovisit će prvenstveno o stvaranju povoljnog regulatornog okvira, razvoju različitih naprednih modela projektnog financiranja te uspješnosti procesa transfera modernih tehnologija. Što može pokrenuti nove energetske investicije? Tko u regiji ima najviše šanse za njihovo privlačenje? Je li bolje ulagati u konvencionalne ili obnovljive izvore energije? Odgovore potražite na dvodnevnoj konferencijsko-sajamskoj manifestaciji Energy Investment Forum posvećenoj problematici razvoja energetskih ivesticijskih projekata u Hrvatskoj i regiji. Forum će se održati 26./27. veljače  u Zagrebu, Hypo centar. Energy Investment Forum tematski je podijeljen u dvije jednake cjeline. Prvi dan je posvećen investicijskim projektima u segmentu konvencionalne energetike, dok je drugi dan posvećen investicijskim projektima u segmentu obnovljivih – nekonvencionalnih – izvora. Program


25. veljače 2014. – Pobjeda hrvatskih inovatora u Maleziji
U organizaciji Centra za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj Hrvatske gospodarske komore, organizirana je 4. inovacijska misija na najvećoj izložbi inovacija jugoistočne Azije, 13. MTE – Malaysia Technology EXPO održanoj u Kuala Lumpuru od 20. – 24. veljače 2014. godine uz novi sjajan uspjeh hrvatskih inovatora. MTE je okupio 490 inovacija iz Malezije i brojnih država jugoistočne Azije i Europe gdje je deset hrvatskih izložaka odlikovano s ukupno 18 nagrada. Veleposlanik RH u Kraljevini Maleziji Željko Bošnjak je sudjelovao u svim aktivnostima hrvatskog izaslanstva na izložbi. Hrvatski nastup na MTE 2014 nagrađen je kao najbolji ukupni nastup. (HGK)


20. veljače 2014. Novi iskorak u širenju e-poslovanja u Hrvatskoj


29. siječnja 2014. – Milijarda kuna bespovratnih poticaja poduzetništvu i obrtništvu
Podrška poslovanju, najavljeni Program poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls 2014., u veljači će ugledati svjetlo dana, javljaju EUfondovi.hr. Ukupni iznos bespovratnih sredstava bit će veći nego što je bio ukupno za 2012. i 2013. godinu što znači da će poduzetnicima biti na raspolaganju preko milijardu i sto milijuna kuna raznih potpora za njihove projekte i ulaganja. Prijaviti se mogu gotovo svi subjekti malog gospodarstva koji pozitivno posluju i imaju više od jednog zaposlenog, osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tehnološki parkovi, inkubatori i poduzetnički centri, obrazovne institucije i asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara. Imajući na umu izdašnost ovogodišnjeg Poduzetničkog impulsa, za očekivati je da potpore za mikro poduzetnike i obrte do devet zaposlenih iznose do 250.000 kuna, a za one sa više zaposlenih i do 1,500.000 kuna. Prihvatljive projektne aktivnosti uključuju: Ulaganja u unaprjeđenje poslovanja; ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje; ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga; ulaganja za izlazak na nova tržišta;ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje i stvaranja nove vrijednosti; ulaganja u povećanje proizvodnih kapaciteta; ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju; razvoj računalne opreme, sustava i programskih rješenja; razvojna istraživanja za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa; primjena znanja u proizvodnim procesima; upravljanje i zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva; uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete; marketinške aktivnosti; stručno osposobljavanje i obrazovanje te za prilagodbu, prenamjenu i proširenje poslovnog/proizvodnog prostora. Projekti se ocjenjuju prema unaprijed određenim kriterijima, uzimajući između ostalog u obzir financijske i operativne kapacitete poduzetnika, relevantnost i važnost projekta, metodologiju, održivost, troškove i proračun aktivnosti te druge pokazatelje i poveznice. Samo dobro ocijenjeni projekti, koji prijeđu bodovni prag, biti će financirani. Kao i prošle godine, natječaji će biti otvoreni do iskorištenja sredstava, tj po principu ”first come-first serve“. Dakle, oni koji projekte prijave prvi, imat će više šanse da budu ocijenjeni kao prihvatljivi za financiranje. Kako vrijeme teče, sve je više prijava, a sve manje novaca, pa se šanse smanjuju. Kako biste povećali šanse za uspjeh kod prijave, za sve informacije o dizajnu projekata i pomoći pri izradi prijavne dokumentacije, zainteresirani se mogu obratiti na mail robert@eufondovi.hr. (Večernji list)


 

Istra proglašena vinskom regijom godine

 

Turizam i prometni razvitak

Razvoj i investicije u turizmu, razvoj maloga poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu, uvjeti obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti. Razvitak seoskoga turizma i drugih rekreativnih oblika turizma.

Korisni linkovi

Informacije o poticanju razvoja seoskog turizma i mogućnostima financiranja razvoja

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo turizma

Programi potpora i kreditiranja seoskog turizma


1. rujna 2017. – Novi brod za hrvatsku Obalnu stražu


25. kolovoza 2017. – Splitska zračna luka u očekivanju 2-milijuntnog putnika


5. lipnja 2017. – U lipnju na snazi sezonski red plovidbe


20. prosinca 2016. – Za javnost otvorena obnovljena tvrđava Svetog Jeronima u Stonu


3. listopada 2016. – Mali Lošinj dobio certifikat Top 100 održivih destinacija svijeta


30. rujna 2016. – Proslava 25 godina hrvatske neovisnosti u Pečuhu


15. rujna 2016. – Novi letovi u zimskoj sezoni


24. kolovoza 2016. – U Vrbniku otvoren prvi hrvatski vinotel


27. veljače 2016. – Hrvatska na turističkom sajmu u Ottawi


10. prosinca 2015. – Portal Discover Central Dalmatia


27. studenog 2015. – Predstavljen sustav prijave i odjave turista eVisitor


17. studenog 2015. – Očima neustrašivosti kroz hrvatske ljepote: Orlando Duque skočio u  Modru špilju
Kolumbijac Duque jedan je od najvećih skakače današnjice, ovogodišnji prvak FINA Svjetskog kupa u skokovima u vodu, zatim drugoplasirani u ukupnom poretku Red Bull Cliff Diving Svjetske serije te jedan od pionira samog sporta. Čovjek koji, unatoč tome što je prošle godine napunio 40 godina, i dalje niže uspjehe i testira granice tijela i uma, na Vis je stigao istražiti upravo ljepote koje nadmašuju i najveće visine.  “NIJE uvijek stvar u visini. Nekad je dovoljan samo prostor iznimne, besprijekorne ljepote i uvjerenja u čaroliju življenja”, kaže Orlando Duque čekajući trajekt za Vis, otok o kojem je godinama slušao i čitao, a onda ga početkom listopada došao posjetiti i upoznati. VIŠE


13. studeni 2015. – Bijela zastava za Croatia Airlines


29. listopada 2015. – Web burza hotelijerstva


28. kolovoza 2015. – Hrvatska dobila najbolji Sheraton na Mediteranu


31. srpnja 2015. – HGSS-ova poruka turistima


2. srpnja 2015. – Helikopterska hitna medicinska pomoć već u kolovozu


23. lipnja 2015. – Trajektne karte odsada online


19. lipnja 2015. – Labirint od lavande iznad Rogoznice


9. lipanja 2015. – Predstavljen katalog Ruralni turizam Hrvatske


5. svibanja 2015. – Nove zračne linije Hrvatska – Francuska


23. ožujka 2015. – Aquapark Istralandia nagrađen u Rimu


19. veljače 2015. – Pokrenut portal sa cijenama goriva na svim prodajnim mjestima u Hrvatskoj


29. siječnja 2015. – Germanwings na ljeto uvodi nove linije


12. siječnja 2015. – Zagreb u izboru za najbolju europsku destinaciju 2015.


25. studenoga 2014. – Prvi kongres održivog turizma Neodoljiva Hrvatska


5. studenoga 2014. – Projekti Istra Inspirit i Hrvatska 365 na World Travel Marketu u Londonu


30. listopada 2014. – Biciklom po Dinari


16. listopada 2014. – Dani hrvatskoga turizma u Opatiji


3. lipnja 2014. – Promotivna kampanja HTZ-a


29. svibnja 2014. – Plave zastave za hrvatske plaže i marine


7. svibanja 2014. – Njemačka tvrtka dobila prvu koncesiju na Jadranu


15. travnja 2014. – Osniva se centar koralja na Zlarinu


4. travnja 2014. – Holiday Check Award za osam hrvatskih hotela


13. ožujka 2014. – Predstavljanje novog sustava za upravljanjem zračnim prometom
Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) u Velikoj Gorici predstavit će novi sustav za upravljanje zračnim prometom. Novi sustav je temeljen na najnovijoj verziji COOPANS softvera, čime je Hrvatska dobila jedan od najmodernijih i najsigurnijih sustava za upravljanje zračnim prometom u Europi. Riječ je o projektu vrijednom oko 30 milijuna eura, kojeg HKZP najvećim dijelom financira zajmom Europske banke za obnovu i razvoj. Prelaskom na novi sustav omogućeni su kvalitetniji alati za rad kontrolora zračnog prometa i veća sigurnost zračnog prometa. Novi HKZP-ov sustav instaliran je u Zagrebu i na 4 terminala (Dubrovnik, Pula, Split i Zadar), te uključuje i najsuvremeniji simulator. Predstavljanju sustava će, kako je najavljeno, biti nazočni potpredsjednik Vlade i ministar regionalnogarazvoja i fondova EU Branko Grčić i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić. (HRT)


5. ožujka 2014. – Hrvatska na ITB-u u Berlinu
Na najvećoj svjetskoj turističkoj burzi, 48. ITB-u u Berlinu, do 9. ožujka među više od 10.000 izlagača iz oko 200 zemalja svijeta turističku ponudu predstavlja i Hrvatska. Na ITB-u i ove godine, uz brojne izlagače, očekuje se više stotina tisuća posjetitelja, među kojima su brojni turistički profesionalaci iz svijeta, stotinjak ministara turizma i državnih tajnika te nekoliko tisuća novinara zainteresiranih za najnovije trendove u turističkoj i industriji putovanja uoči nove turističke sezone. Nositelj hrvatskog nastupa je Hrvatska turistička zajednica (HTZ) koja predstavlja opću ponudu, dok se pojedinačno predstavlja i 30-ak turističkih tvrtki i zajednica te prijevoznici. Ministar turizma Darko Lorencin zajedno s direktoricom Glavnog ureda HTZ-a Meri Matešić i direktorom njemačkog predstavništva HTZ-a Matom Radićem održat će konferenciju za medije. Lorencin će sudjelovati i na 4. UNWTO-u, ministarskom summitu, te se sastati s generalnim tajnikom Svjetske turističke organizacije (UNWTO) Talebom Rifaijem i s predstavnicima Odbora za turizam njemačkog Bundestaga, njemačkim turoperatorima i drugima. (HRT)


19. veljače 2014. – Zemlja partner na najvećem turističkom sajmu u Bavarskoj
Hrvatska je zemlja partner na najvećem turističkom sajmu u Bavarskoj f.re.e koji se otvara u Muenchenu, a na kojem do 23. veljače sudjeluje 1.500 izlagača iz više od 50 zemalja svijeta. Nositelj hrvatskog partnerstva i nastupa na sajmu je Hrvatska turistička zajednica koja tradicionalno promiče nacionalnu turističku ponudu na tom sajmu, koji je za hrvatski turizam to važniji ako se zna da je od ukupnog broja njemačkih turista koji dolaze u Hrvatsku njih trećina iz Bavarske. Osim HTZ-a, hrvatski će turizam na sajmu predstavljati i brojne turističke tvrtke i zajednice, HGK te udruge. Na otvorenju sajma sudjelovat će i ministar turizma Darko Lorencin, direktorica Glavnog ureda HTZ-a Meri Matešić te brojni drugi hrvatski predstavnici. Na sajmu će posebno biti predstavljen i projekt Pogled u plavo koji promiče Hrvatsku kao ronilačko odredište. (HRT)


11. veljače 2014. – QR kodovima označene 42 lokacije zanimljive turistima
Istraživanje Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske pokazalo je kako najistočniju županiju u velikom broju posjećuju jednodnevni turisti koji žele u kratko vrijeme što više doznati o znamenitostima kraja u kojemu je i vidjeti ono što je najznačajnije i najzanimljivije. Stoga je Turistička zajednica 42 turističke destinacije na području cijele županije označila QR kodovima kojima posjetitelj jednostavno doznaje o znamenitosti pred kojom se nalazi. Naime, QR kodove može očitati svaki mobitel s fotoaparatom i pristupom internetu koji ima instaliranu aplikaciju za čitanje QR kodova. Nekim su uređajima te aplikacije već tvornički instalirane, a za ostale postoji velik izbor besplatnih aplikacija koje se mogu skinuti s interneta i to umnogome olakšava upoznavanje posjetitelja sa zanimljivim destinacijama. U Turističkoj zajednici kažu kako table s QR kodom sadrže informaciju, naziv onoga o čemu QR kod govori, sam QR kod i logo Turističke zajednice. Podsjećaju kako područje Vukovarsko-srijemske županije nije u potpunosti pokriveno besplatnim internetom, a osnovna funkcija QR koda je link na web stranicu, u kod je pretvoren i kratki tekst pa posjetitelj kratku informaciju može dobiti već samim očitanjem QR koda. Kodom su označene sve značajnije destinacije primamljive za turiste poput suvare u Otoku, vinkovačke gimnazije, rodne kuće Lavoslava Ružičke u Vukovaru, muzeja u svim gradovima i mjestima, dvoraca i kurija, starih crkvi, arheoloških nalazišta, spomen-obilježja iz Domovinskog rata u Vukovaru i okolici, srednjovjekovnih i baroknih jezgri u Iloku, Vukovaru, Vinkovcima, ili destinacija za okrjepu u iločkom Starom podrumu i ladanjskom imanju Principovac. (Večernji list) 


23. prosinca 2013. – Hrvatski hoteli na popisu Relais & Chateuxa

Veliko priznanje hrvatskim obiteljskim hotelima. Stancija Menegetti iz Bala, hotel Bastion iz Zadra, palača Lešić Dimitri iz Korčule uvršteni su u ponudu udruge “Relais & Chateux”, koja okuplja 500-tinjak najboljih svjetskih hotela. Izvrsna je to poslovna prilika, ali i odlična promidžba tih hotela i našega turizma. Vlasnici računaju da će im ona otvoriti nova tržišta, posebice u predsezoni. Doći u ovaj prestižni vodič koji se tiska u 500 tisuća primjeraka i na šest svjetskih jezika nije lako. Uz to što se nalaze na jedinstvenoj prirodnoj ili povijesnoj lokaciji, svim zastupljenim hotelima zajednička je izvrsnost u usluzi i gastro ponudi. Ovo se priznanje uklapa u novi marketinški plan hrvatskog turizma i prezentaciju Hrvatske kao zemlje različitih regija i unikatnih turističkih proizvoda, osobito u luksuznom segmentu, rekao je ministar turizma Darko Lorencin. Iz Ministarstva turizma poručuju da je sljedeći cilj ulazak u Michelinov vodič najboljih restorana. Na tome će intenzivno raditi iduće godine. (HRT)


20. prosinca 2013. – U promet se pušta dionica autoceste Vrgorac – čvor Ploče – Karamatići
U promet se pušta 16 kilometara duga dionica autoceste Vrgorac – čvor Ploče – Karamatići čija je izgradnja stajala milijardu i 700 milijuna kuna. Dionica se gradila čak osam godina. Otvaranjem te dionice, za sada završava izgradnja autoceste A1 koja je najavljivana da će doći do Dubrovnika. Počelo je u kolovozu 2000. kod Bosiljeva. Izgradnja nacionalnog ponosa, od Karlovca do juga ukupno je stajala 24 i pol milijarde kuna, pretvorila se u veliku pljačku i završila uhićenjima. Na kraju će vjerojatno u koncesiju. Svi dijelovi autoceste – od naplatnih kućica do signalizacije – prošli su posljednja ispitivanja. Nova dionica bila je vrlo zahtjevna za gradnju. I vrlo skupa. Projekt je stajao milijardu i 700 milijuna kuna bez PDV-a. Na 19 kilometara autoceste i pet i pol kilometara brze ceste ima osam vijadukata i četiri tunela. Autocesta bi trebala omogućiti brži razvoj nerazvijenih mjesta i općina u zaleđima Metkovića i Ploča. No, mještani ipak prosvjeduju, i to zbog neizgrađenog izlaza na brzu cestu u Karamatićima i nezapošljavanja lokalnog stanovništva. Novi prosvjedi najavljeni su za sutra, jedan sat prije otvorenja. (HRT)


5. studenoga 2013. – Hrvatska treća u EU po povećanju broja putnika u zračnom prometu
Hrvatska je uzela “brončanu medalju”, odnosno zauzela treće mjesto, po povećanju broja putnika u zračnom prijevozu u 2012. u odnosu na godinu ranije. Eurostat je objavio podatak kako je prošle godine u (tada) 27 članica EU zrakoplovima prevezeno 827 milijuna putnika što je povećanje od 0,7 posto u odnosu na 2011. godinu, a 10 posto u odnosu na 2009. godinu kada je financijska kriza bila najžešća. U odnosu na godinu prije vrhunca krize, 2008., porast broja putnika je 3,6 posto. Najveći porast broja putnika u 2012. godini imala je Litva (17,6 posto), Estonija (15,5 posto) pa slijedi Hrvatska sa povećanjem od 8,7 posto. Najveći pad broja putnika zabilježile su Slovenija (14,1 posto) i Slovačka (13,5 posto). Najviše putnika u zračnom prometu prošle godine je bilo u Velikoj Britaniji (203 milijuna), Njemačkoj (179 milijuna) i Španjolskoj (160 milijuna) U Hrvatskoj je, prema ovoj statistici, prošle godine prevezeno 5,4 milijuna putnika. Najprometnija zračna luka prošle godine je bio londonski Heathrow sa 70 milijuna putnika, a slijedi ga pariški Charles de Gaulle sa 61 milijunom i frankfurtska zračna luka sa 57 milijuna. Zagrebački Pleso se našao na 103. mjestu sa 2,3 milijuna putnika. (Večernji list)


24. listopada 2013. – Počinju Dani hrvatskog turizma
Tradicionalno godišnje okupljanje turističkih djelatnika, dvodnevni Dani hrvatskog turizma, počinju u Zadru 13. hrvatskim turističkim forumom s okruglim stolom na temu turizma i globalne ekonomske krize. Na Danima se očekuju oko dvije tisuće domaćih i stranih sudionika. Na brojnim skupovima, radionicama i sastancima strukovnih udruga razmatrat će se rezultati ove i planovi za iduću turističku godinu, kao i druge aktualnosti iz turističkog sektora, a najboljim pojedincima, tvrtkama, institucijama i destinacijama dodijelit će godišnje turističke nagrade. Dani hrvatskog turizma održavaju se u organizaciji Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednica, Hrvatske radiotelevizije i Hrvatske gospodarske komore. (HRT)


17. listopada 2013. – Nagrada u Barceloni
Projekt Lijepa naša Sava, koji su 2008. partnerski pokrenuli tadašnje Ministarstvo regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save te Coca-Cola HBC Hrvatska, nagrađen je na svečanosti održanoj u ponedjeljak u Barceloni brončanom statuom Stevie® u kategoriji najboljega europskog programa društvene odgovornosti na desetome natjecanju International Business AwardsSM. To natjecanje svake godine prepoznaje vrhunske komunikacijske inicijative i programe, a projekt Lijepa naša Sava dobio je nagradu među 3300 prijava koje uključuju pojedince i organizacije iz više od 50 država. Dobitnike je u okviru ovogodišnjega izdanja biralo gotovo 300 stručnjaka, dok je nagradu Stevie® u Barceloni preuzela direktorica Odjela za komunikacije i odnose s javnošću Coca-Cole HBC Hrvatska Boška Trbojević. „Ovo priznanje na međunarodnoj razini za nas predstavlja još jednu potvrdu da smo projektom Lijepa naša Sava® učinili velik iskorak u rješavanju pitanja povezanih s očuvanjem vodnoga bogatstva, ali i poticanja kontinentalnoga ekoturizma i neiskorištenih gospodarskih potencijala uz rijeku Savu na temeljima održivosti. Isto je tako prestižna nagrada Stevie® snažan poticaj za nastavak rada na projektima ulaganja u zajednicu“, rekla je Boška Trbojević. Projekt Lijepa naša Sava ove je godine održan šesti put zaredom u svim velikim gradovima uz Savu – Zagrebu, Sisku, Slavonskome Brodu i Županji – a obuhvaćao je različite sadržaje i događanja kojima se građane potiče na povratak rijeci Savi te razvoj ekoturizma i održivoga gospodarstva uz nju. Nakon što su ga prije nekoliko godina prepoznali hrvatski građani i poslovna zajednica, dobio je i nekoliko međunarodnih nagrada. Tako je 2009. osvojio Europsku nagradu za izvrsnost, 2011. počasnu nagradu američkoga časopisa PR News te nagradu CBTour, a 2012. dospio je u završnicu za osvajanje nagrade za izvrsnost Britanskoga instituta za odnose s javnošću (CIPR). Više podataka o projektu Lijepa naša Sava potražite na Facebooku i na mrežnoj stranici www.lijepanasasava.hr


10. listopada 2013. – Nova zračna linija Zagreb-Osijek-Zagreb
Redovita zračna linija Osijek – Zagreb – Osijek uspostavljena je krajem rujna nakon punih 26 godina kao linija koja će se sufinancirati iz Državnog proračuna u iznosu od devet milijuna kuna godišnje prema konceptu obveznosti obavljanja javne usluge zračnog prijevoza (Public Service Obligation – PSO), a u cilju unapređenja gospodarskog i socijalnog razvoja regije koju opslužuje zračna luka. Za očekivati je kako će kontinuirana zračna linija između Osijeka i Zagreba pozitivno utjecati na ekonomski, gospodarski i socijalni razvoj Osijeka, Slavonije i šire regije. Domaći linijski zračni prijevoz na relaciji Osijek – Zagreb – Osijek sljedeće će tri godine obavljati tvrtka Trade Air, koja je taj posao dobila na natječaju. Osijek će sa Zagrebom zimi biti povezan s tri leta tjedno, a ljeti s čak pet povratnih letova tjedno. (Večernji list)


27. rujna 2013. – U Zagrebu 50. opća skupština CER-a
Na 50. općoj skupštini Europske zajednice željezničkih i infrastrukturnih poduzeća (CER), koja se održava u Zagrebu, raspravlja se o aktualnim temama s područja poslovanja i razvoja europskih željeznica. Riječ je o redovnom godišnjem sastanku stotinjak generalnih i izvršnih direktora željezničkih poduzeća, koji se obično održava u Bruxellesu, ali je za 50. generalnu skupštinu kao mjesto održavanja izabran Zagreb, a povod je bio ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Hrvatske željeznice članica su CER-a od 2003., a tri neovisne željezničke tvrtke (HŽ Infrastruktura, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Cargo) primljene su u članstvo početkom ove godine. Sudionike skupa pozdravio je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić. Rekao je kako je u tijeku investicijski ciklus u željezničkom prometu, početkom studenog vjerovatno će biti potpisan ugovor s domaćim proizvođačem za nabavu 44 nova vlaka za HŽ Putnički prijevoz. CER je organizacija koja već 25 godina zastupa interese svoje 82 članice prilikom donošenja odluka i smjernica u europskim institucijama (Europski parlament, Europska komisija, Vijeće ministara). Interesi CER-a pokrivaju sva područja politike koja mogu potencijalno utjecati na željeznički prijevoz, od planiranja infrastrukture preko usluga putničkog i teretnog prijevoza, javnih usluga, ekologije, istraživanja i razvoja do socijalnog dijaloga. (HRT)


5. rujna 2013. – Novi hostel u Zagrebu
Ime je bilo najteže osmisliti. Za restoran odabrali smo “Šarm” jer ima taj šarmantni rustikalni ugođaj, a hostel se zove “Party” s obzirom na to da je namijenjen uglavnom mladima da se tu mogu opustiti i zabaviti – kazali su Tihomir i Jadranka Boršo, vlasnici hostela “Party” koji je ovih dana službeno otvoren u Heinzelovoj ulici na mjestu na kojem su do prije više od godinu dana boravili beskućnici. Vrpcu je prerezao gradonačelnik Milan Bandić. U hostelu je sedam četverokrevetnih soba, cijena po osobi je 100 kuna, i četiri apartmana koji su 50 kuna skuplji. Imaju osam zaposlenika, uređeno parkiralište za goste te besplatan pristup internetu. – Prvi su nam gosti došli 11. kolovoza i dosad ih je bilo šezdesetak. Britanci, Rumunji, Belgijanci, Iranci… ima ih iz različitih krajeva, a većinom su to mladi do 25 godina – kazala je vlasnica. (Večernji list)


9. svibanj 2013. – Počinje Adriatic boat show
U Šibeniku počinje 5. Adriatic boat show. Novost je što se prvi put održava na šibenskoj rivi. U sklopu sajma tradicionalno se organizira i Nautički forum, a najavljen je i bogat popratni program radi promidžbe Šibenika i njegove regije kao nautičkog središta Jadrana. Nova lokacija u srcu Šibenika donosi niz prednosti za posjetitelje i izlagače; olakšana je logistika, a pristup sajmu za izlagače i posjetitelje puno je lakši. Na šibenskoj rivi i pontonima ove će godine biti izloženo više od 100 novih i rabljenih plovila. Nastup na sajmu potvrdili su mnogi proizvođači nautičke i brodske opreme, a sajam nudi i veliku ponudu jedrilica; nove modele će među ostalima izložiti Jeanneau, Benneteau, Grand Soleil, Salona i Delphia, a bit će predstavljeni i dvotrupci Lagoon. Ponuda uključuje domaće i inozemne proizvođače i zastupnike jahti i motornih plovila, jedrilica i gumenjaka, nautičke opreme, brodskih i vanbrodskih motora, sportske odjeće i obuće, ribolovnog i ronilačkog pribora, rabljenih plovila i opreme te osiguravateljske, leasing i financijske kuće. (HRT)


23. travnja 2013. – Zagreb Wine Gourmet Weekend 2013
Zagreb Wine Gourmet Weekend, međunarodni festival vina i gastronomije, koji se tijekom dva dana održavao u prostorima Gliptoteke HAZU i Centra Kaptol, otvorio je predsjednik Ivo Josipović u društvu ministra turizma Darka Lorencina. Ovaj je festival značajan za razvoj vinarstva, ali i razvoj turizma’, poručio je predsjednik Josipović. Ministar Lorencin najavio je kako država planira pružiti veću podršku vinarima i gastronomiji: ‘Uloga i vina, ali i gastronomije, nije samo u brojkama. Vino i gastronomija zapravo čine dodanu vrijednost te imaju promotivnu komponentu.’ Na ovogodišnjem Zagreb Wine Gourmet Weekendu izlagalo je više od 130 izlagača, a javnosti se predstavlja više od 200 brandova i oko 600 vrsta vina. Sudjeluju najvažniji predstavnici i proizvođači hrvatske vinske scene te gotovo 50 inozemnih vinara. (tportal.hr)


2. travanj 2013. – Novi vizni režim RH
Prihvaćanjem viznog režima EU-a i slijedom Uredbe hrvatske Vlade, od 1. travnja ove godine u Hrvatskoj se i prema svim turistima iz zemalja nečlanica EU-a počinje provoditi klasični vizni režim te će im za ulazak u Hrvatsku biti potrebna viza. Novi vizni režim mogao bi smanjiti broj turista, posebno iz Rusije, Ukrajine i Turske, koji u zadnjih nekoliko godina u Dubrovniku raste. Ministar turizma Darko Lorencin najavio je kako će se izabrati agencije koje će na tim tržištima prikupljati potrebne dokumente za izdavanje hrvatskih viza te na taj način ubrzati procedure, piše Jutarnji list. Iz Ministarstva vanjskih poslova u petak su obavijestili građane kako od 1. travnja (danas svi koji iz hrvatske putuju u Tursku moraju imati vizu, koja se može ishoditi na graničnom prijelazu ili u diplomatsko konzularnim uredima Republike Turske). Opširnije


21. ožujak 2013. – Hrvatska turistička ponuda na sajmovima u Moskvi, Parizu, Goeteborgu i Kijevu
Nakon intenzivnih nastupa na turističkim sajmovima u siječnju, veljači te turističkoj burzi ITB u Berlinu početkom ožujka, HTZ nastavlja s promidžbenim aktivnostima na emitivnim turističkim tržištima, naglašavaju iz HTZ-a. Hrvatska turistička ponuda tako se od 20. do 23. ožujka predstavlja na sajmu MITT u Moskvi, od 21. do 24. ožujka na sajmovima MAP u Parizu te TUR u Goeteborgu, a krajem ožujka, od 27. do 29. ožujka na sajmu UITT u Kijevu. Iz HTZ-a pritom posebno ističu kako će na sajmu MAP u Parizu sudjelovati i predstavnici Turističke zajednice grada Vukovara koji će predstaviti svoj grad u tematskom prostoru sajma pod nazivom “Turizam sjećanja” i svjedočiti o povijesti grada te ratnim stradanjima uz Gaston Bessona, francuskog volontera koji je dvije i pol godine godine branio Vukovar tijekom rata, nakon čega je napisao knjigu “Život na nišanu” posvećenu tragediji Vukovara. Iz HTZ-a najavljuju i kako organizator sajma u švedskom Goeteborgu priređuje i poslovnu radionicu na kojoj će sudjelovati i predstavništvo HTZ-a za Skandinaviju, što je uz nastup na sajmu dodatna prilika za promidžbu naše zemlje organizatorima putovanja. Na tom su sajmu Kvarner i Rab su suizlagači na štandu HTZ-a, a TZ Kvarnera će biti jedan od sponzora charter vlaka koji povezuje Stockholm i Goeteborgu. Vlak je namijenjen isključivo turističkoj branši koja putuju iz glavnog grada Stockholma na turistički sajam TUR u Goeteborgu, a putnicima, među kojima su i novinari i turistički agenti, će se uz ostalo predstaviti kvarnerske atrakcije i mogućnosti izravnog leta iz Stockholma u zračnu luku Rijeka, letovima Ryan Aira, dva puta tjedno u razdoblju od 1. travnja do 25. listopada. (tportal.hr/Hina)


12. ožujka 2013. – Maškovića han obnovit će se novcem EU
Plan obnove turskog konačišta iz 17. stoljeća u zaleđu Pakoštana, poznatijega kao Maškovića han, te plan održivog razvoja mjesta Vrane predstavljeni su 11.03 u hotelu “Adriatic” u Biogradu. U sklopu projekta Ministarstva kulture, financiranog novcem Europske unije iz programa IPA 2009., u tom poznatom spomeniku islamske arhitekture uredit će se sobe za iznajmljivanje, info-mjesto Turističke zajednice općine Pakoštana i Parka prirode Vranskog jezera te zbirka arheoloških nalaza s obližnje templarske gradine. Potkraj ožujka bit će objavljen natječaj za izvođača 2,5 milijuna eura vrijednih radova na Maškovića hanu koji bi, po očekivanjima Ministarstva kulture, trebao potaknuti turistički te poljoprivredni razvoj tog dijela Zadarske županije. Riječ je o prvom projektu za koji je Ministarstvo kulture “povuklo” novac iz europskih fondova. Pomoćnica ministrice kulture Vesna Jurić-Bulatović, rekla je da ministarstvo u financijskoj konstrukciji sudjeluje s 25 posto novca. Svrha projekta, koji je počeo u svibnju 2012., a završava potkraj ožujka 2013., jest gospodarska obnova i razvoj mjesta Vrane. Maškovića han najzapadniji je spomenik turske arhitekture u Europi, a 1644. godine počeo ga je graditi Jusuf Han iz Pakoštana. U sklopu projekta predviđeno je uređenje muzeja s prostorom za predstavljanje tradicionalnih proizvoda i obrta, restoran, kafić i info-punkt te 14 soba i dva apartmana. Projekt također obuhvaća gospodarsku obnovu i razvoj mjesta Vrane i okolnog područja. Usmjeren je na identifikaciju održivog upravljanja kulturnim dobrom Maškovića hana i poboljšanje turističkoga i poljoprivrednoga gospodarskog sektora u Vrani. Glavni cilj tog projekta jest identifikacija i prijedlog održivog načina korištenja Maškovića hana kao poluge za revitalizaciju i pokretanje gospodarskog razvoja turističkih i poljoprivrednih poduzeća na cjelokupnom području naselja Vrane. (Hina)


6. ožujak 2013. – Hrvati na ITB-u u Berlinu
Hrvatski turizam tradicionalno se prezentira na najvećem turističkom sajmu u svijetu, berlinskom ITB-u. Od 6. do 10. ožujka turistička ponuda Hrvatske predstavlja se na štandu nešto većem od dvjesto četvornih metara, a osim opće turističke ponude svoje će programe i destinacije predstaviti i tvrtke te pojedine turističke zajednice. Prvog dana sajma, 6. ožujka, hrvatski turistički predstavnici održat će tiskovnu konferenciju za njemačke novinare, nakon koje će biti predstavnici medija imati priliku degustirati hrvatska vina. Inače, sajam ITB u Berlinu osobito je značajan za hrvatski turizam, jer su njemački turisti naši najbrojniji strani gosti, a sajamski susreti i analize ponajbolji su indikator turističkih trendova i kretanja u sezoni koja slijedi. Stručni sajam čini ITB Berlin najznačajnijom poslovnom platformom za globalnu turističku ponudu. Zadobiti povjerenje Nijemaca, svjetskih putnika broj jedan, cilj je svih svjetskih turističkih odredišta. Prošle godine na sajmu je sudjelovalo gotovo 11.000 izlagača iz 187 zemalja, a tijekom pet dana održavanja zabilježeno je više od 113.000 stručnih posjetitelja. Sa sajma i popratnih događanja izvještavalo je oko 7.000 novinara, a vrijednost ugovornih poslova dosegla je iznos od šest milijardi eura. Sajam ITB Berlin održava se, inače, od 1966. godine (Radmila Kovačević)


20. veljače 2013. – Promocija hrvatskoga turizma u Muenchenu
Hrvatska turistička zajednica (HTZ) predstavit će hrvatski turizam na jednom od najvažnijih njemačkih turističkih sajmova, f.re.e u Muenchenu. Uz HTZ na hrvatskom štandu na sajmu f.re.e kao suizlagači predstavit će se 15-ak turističkih tvrtki iz Hrvatske i Muenchena, među kojima su većinom kamping resorti, s obzirom da taj sajam posebnu pažnju skreće na ponudu kampinga, karavaninga i nautike. Prvog dana sajma, 20. veljače, hrvatski će štand u poslijepodnevnim satima posjetiti najbolji hrvatski skijaši u povijesti Ivica i Janica Kostelić. U sklopu sajma održat će se niz stručnih skupova i radionica iz područja turizma, karavaninga, svijeta mobitela, vodenih sportova, biciklizma i dr., a organizatori najavljuju više od 1.200 izlagača iz 53 zemlje svijeta. Na sajmu će uz direktoricu Glavnog ureda HTZ-a Meri Matešić sudjelovati ministar turizma Veljko Ostojić, koji će održati niz sastanaka s njemačkim partnerima i upravom sajma, s obzirom da će Hrvatska 2104. biti zemlja-partner na sajmu. Sajam završava 24. veljače. (HRT)


14. veljače 2013. – Otvaraju se sajmovi Hotel&Gastroteh i InGA
Na Zagrebačkom velesajmu od 14. do 16. veljače održat će se međunarodni sajmovi Hotel&Gastroteh te InGA. Njihov je cilj uoči turističke sezone na jednom mjestu okupiti i povezati proizvođače, distributere i ostale sudionike sektora hotelijerstva i ugostiteljstva. Sajmovi gastronomije, hotelsko-ugostiteljske opreme i cateringa Hotel&Gastroteh te hrane, pića i gastronomskih inovacija InGA održavaju se peti put zaredom, a okupit će, kako očekuju organizatori, najrelevantnije predstavnike sektora, ugostitelje i hotelijere te proizvođače, trgovce i distributere hotelsko-ugostiteljske opreme, hrane i pića. Pokrovitelj sajmova je Ministarstvo turizma, a među atrakcijama koje će pratiti te sajmove izdvaja se najduža torta u Hrvatskoj (od 20 metara) koju će za humanitarnu akciju izraditi Udruga slastičara Hrvatske. (HRT)


13. veljače 2013. – Dođite na prvi Adria Hotel Forum
13. i 14. veljače u zagrebačkom hotelu Westin započinje prvi Adria Hotel Forum! Tema ovogodišnjeg Foruma su ‘Investicije u hotelskoj industriji’, a na Forumu će o budućnosti hotelske i turističke industrije razgovarati 27 hrvatskih i međunarodnih panelista na ukupno osam panela. Adria Hotel Forum službeno će otvoriti ministar turizma Republike Hrvatske, Veljko Ostojić. Osim panela, na Forumu će se prezentirati neki od većih investicijskih projekata o kojima se u Hrvatskoj puno priča, a nešto manje zna, te će se održati welcome šou. Drugi dan organiziran je ‘speed dating’ kako bi se svi sudionici što bolje umrežili obzirom da je suradnja temelj kvalitetnog razvoja. Opširnije


7. veljače 2013. – Hrvatska na sajmu FESPO u Zürichu
Najveći švicarski turistički sajam za odmor i putovanja FESPO 2013 održan je u Zürichu od četvrtka 31. siječnja do nedjelje 3. veljače 2013. Zemlja gost sajma su bili Maledivi, otočna država u Indijskom oceanu, koja se sastoje od oko 1200 otoka grupiranih u 26 atola, među kojima je oko 200 naseljenih, a daljnjih 80 se koristi samo za turizam. U halama 3 i 4 izlagale su europske zemlje, među njima i zemlje Mediterana, i Hrvatska. Zapise perom i kamerom Zvonimira Mitra pogledajte na portalu www.croatia.ch


29. siječnja 2013. – Hrvatska je ove godine glavna nautička destinacija Mediterana
U Düsseldorfu je danas završen 44. međunarodni sajam BOOT koji je kao jedna od najvećih svjetskih nautičkih manifestacija okupio čak 1650 izlagača iz 63 zemlje, među kojima i 16 hrvatskih. Hrvatsku su njemačke strukovne udruge i organizator predstavili kao glavnu ovogodišnju nautičku i ronilačku destinaciju na Mediteranu. U bogatoj ponudi jahti i brodica isticale su se i dvije jedrilice splitske Salone, a među nautičkim tvrtkama hrvatski ACI s mrežom marina i manjih agencija. – Hrvatska je jedan od čarter-favorita na Mediteranu – kazao je Jungmichel Goetz-Ulf, direktor sajma BOOT. (Večernji list)


24. siječnja 2013. – Hrvatska na turističkom sajmu u Ljubljani
U Ljubljani je otvoren tradicionalni vodeći turistički sajam Alpe Adria Turizam i slobodno vrijeme. Na njemu se kao i ranijih godina među 338 turističkih tvrtki iz 15 zemalja predstavlja i Hrvatska sa svojim turističkim destinacijama. Hrvatski turizam i u ovoj sezoni očekuje izvrsne rezultate na slovenskom tržištu, a cilj je ponoviti lanjsku sezonu, kad je iz Slovenije bilo 1,2 milijuna dolazaka i 7,4 milijuna turističkih noćenja, što je dosadašnji rekord, rekao je Goran Blažić, voditelj ureda Hrvatske turističke zajednice u Ljubljani. Sve aktivnosti ove godine što se tiče Slovenije usmjerene su na pojaćanje aktivnosti u predsezoni, kako bi se privuklo više slovenskih gostiju, a u punoj sezoni oni su i inače među najbrojnijim gostima. Ove godine aktivnosti i promocijska djelatnost na slovenskom tržištu usmjerit će se osim na hrvatsku obalu i na kontinentalni turizam koji sve više jača svoje kapacitete. Tako se u Ljubljani na ovom turističkom sajmu predstavlja i Vukovarsko-srijemska županija. Na ovogodišnjem sajmu osim opće ponude predstavit će se hotel Esplanade Zagreb, Valalta Naturist Rovinj, Novasol te Turistička zajednica grada Zagreba i druga odredišta. (HRT)


23. siječnja 2013. – Prijave za Nagradu za inovacije u turizmu CBTour
Rok za prijavu na nagradu, koju je uz niz relevantnih organizacija (Europska poduzetnička mreža, HGK, Hrvatska turistička zajednica, Ministarstvo turizma RH, Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport i Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo) ove godine prepoznao i Institut za turizam uvrstivši “CBTour” u Glavni plan i strategiju razvoja turizma Republike Hrvatske, traje do 15. rujna. Dodjela nagrada održati će se u Zagrebu 27. rujna povodom Svjetskog dana turizma. Također, sukladno natječaju, nagrade se dodjeljuju prijavljenim fizičkim osobama za sljedeća 3 specifična područja: najbolji poslovni plan hrvatskog poslovnog turizma; najbolji kreativni program hrvatskog poslovnog turizma i najbolji marketinški program hrvatskog poslovnog turizma. Obrazac za prijavu nalaze se u prilogu, tekst javnog natječaja možete preuzeti ovdje, dok više informacija o dosadašnjim dobitnicima, konceptu nagrade i povezanim organizacijama možete saznati posjetom stranici www.cbtour.eu.


22. siječnja 2013. – Hrvatska na New York Times Travel Showu
U New Yorku je od 18. do 20. siječnja održan jubilarni, deseti po redu, New York Times Travel Show, najveći turistički sajam u SAD-u na kojem je između 500 izlagača iz svijeta svoju turističku ponudu predstavila i Hrvatska. U organizaciji Predstavništva HTZ-a u New Yorku brojnim turističkim medijima, putničkim agencijama i desecima tisuća Amerikanaca koji su posjetili sajam, tradicionalno smješten u Jacob K. Javits Centru, pružene su sve potrebne informacije za ugodan odmor i putovanja u Hrvatsku. Dan prije sajma u organizaciji Predstavništva HTZ-a u New Yorku, u prostorijama Generalnog konzulata RH, održani su sastanci hrvatskih turističkih predstavnika s američkim organizatorima putovanja. Nakon što je na novogodišnje jutro predstavljena kao hit destinacija tijekom jednog od najgledanijih programa, “Today Show” na TV postaji NBC, Hrvatska se našla i na hit listama ostalih utjecajnih američkih medija. 
Jedne od najtiražnijih američkih dnevnih novina, The New York Times, uvrstile su Stari Grad na Hvaru na listu 46 mjesta koja se moraju posjetiti u 2013., preporučujući putnicima da otkriju ne samo Hvar već i Stari Grad, odnosno mirnije djelove otoka. Istovremeno, jedan od najprestižnijih magazina za putovanja, National Geographic Traveler, u izdanju za veljaču preporučio je Zadar kao jednu od najboljih malih Europskih luka. Hrvatska će takoder, uskoro biti predstavljena i na najgledanijem američkom TV kanalu za putovanja Travel Channel te na utjecajnom edukativnom kanalu PBS-s. (Večernji list)


16. siječnja 2013. – Nerežišća kao centar medicinskog turizma
Prošlog je petka u Bečkom Novom Mjestu hrvatska delegacija nazočila svečanoj primopredaji postrojenja za ubrzavanje čestica i tzv. ionskog izvora, najvažnijih sastavnica austrijskog medicinsko – istraživačkog centra za liječenje tumora MedAustron. Postrojenje je županu Donje Austrije, dr. Erwinu Pröllu predao generalni direktor istraživačkog centra CERN (glavni konzultant projekta) u Švicarskoj, prof. dr. Rolf-Dieter Heuer u prisutnosti austrijskog ministra znanosti i istraživanja prof. dr. Karlheinz Töchterlea. Važnost ovog događaja za Austriju je velika, jer u svijetu postoje ili se grade samo četiri ovakva centra. Naime, revolucionarna metoda liječenja – ionska terapija pokazala se vrlo efikasnom u liječenju pacijenata s izrazito teškim oblicima tumorskih oboljenja. Gostovanje hrvatske delegacije, detaljan obilazak postrojenja te upoznavanje s vodećim osobama projekta i predstavnicima austrijske vlasti dogodilo se posredstvom Medis Investments d.o.o. iz Splita, tvrtke pod upravljanjem Verica Trusta AG, švicarske investicijske kompanije. U delegaciji, koju je okupio načelnik općine Nerežišća Lovro Kuščević, bili su visoki predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja, Instituta Ruđer Bošković, te Splitsko-dalmatinske županije. Posjet hrvatske delegacije MedAustronu organiziran je s ciljem detaljnog upoznavanja s elementima projekta te s izazovima koje bi provedba ovakvog projekta u Hrvatskoj stavila pred državu i lokalnu samoupravu, kao i pred znanstvenu zajednicu u Hrvatskoj. Projekt izgradnje medicinsko – turističkog kompleksa ‘Medis Brachia’ u Općini Nerežišća na otoku Braču u fazi je izrade idejnih projekata te izračuna obuhvata krupnih infrastrukturnih zahvata koji se ne mogu realizirati bez uske suradnje s nadležnim ministarstvima i javnim poduzećima. Medis Investments želi povećati investiciju u projekt te u ‘Medis Brachia’ medicinsko-turistički kompleks ukomponirati i centar za liječenje tumora ionskom terapijom poput onoga u austrijskom Bečkom Novom Mjestu. Medicinsko-turistički kompleks ‘Medis Brachia’ će u tri odvojena područja sadržavati medicinske centre sa odabranim spektrom medicinskih usluga. Kompleks će sadržavati i hotelske kapacitete te druge turističke sadržaje. Osim na korist lokalnom stanovništvu, usluge medicinskog-turističkog kompleksa koristiti će i velik broj klijenata iz inozemstva. Opširnije


03. listopad 2012. – Meri Matešić nova je direktorica Glavnog ureda HTZ-a
Na sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice za novu direktoricu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice jednoglasno je izabrana Meri Matešić, dosadašnja direktorica Predstavništva HTZ-a u Londonu. Ministar turizma Veljko Ostojić ustvrdio je kako je u zakonskom roku do 19. rujna 2012. na javni natječaj pristiglo ukupno 14 prijava. Opširnije


18. listopada 2012. – Dani hrvatskoga turizma
U Dubrovniku se okupilo više od tisuću domaćih i stranih turističkih stručnjaka. Počinju Dani hrvatskoga turizma, dvodnevna manifestacija koju organiziraju Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica, Gospodarska komora i HRT. Prvi će put biti predstavljen nacrt strateškog dokumenta hrvatskog turizma, odnosno glavni plan i strategija njegova razvoja. O problematici turizma u hrvatskom gospodarstvu turistički će radnici raspravljati na tradicionalnom susretu s predstavnicima Vlade. Dani hrvatskog turizma počinju tradicionalnim Hrvatskim turističkim forumom na temu Hrvatska u Europi u sklopu kojeg će uz hrvatske govoriti i predstavnici Svjetske turističke organizacije i Europske komisije. (HRT) Opširnije


5. studenoga 2012. – HTZ na World Travel Marketu
Na jednom od najvećih i najvažnijih svjetskih turističkih sajmova World Travel Market (WTM), koji se po 33. put u Londonu održava od 5. do 8. studenoga, među više od pet tisuća izlagača iz oko 200 zemalja svoju turističku ponudu predstavlja i Hrvatska. Nositelj hrvatskog nastupa je Hrvatska turistička zajednica (HTZ) uz koju svoju ponudu predstavljaju i pojedina odredišta te hotelske i druge turističke tvrtke. Uz promociju svi će oni tijekom WTM-a voditi i poslovne razgovore jer je to prije svega poslovni sajam/burza gdje se naznačuju i prvi trendovi za predstojeću turističku godinu. (HRT)


19. studenoga 2012. – Na Kongresu hotelijera o kreativnom hotelijerstvu
Najveći godišnji skup hotelijerske industrije Hrvatske 15. Kongres hotelijera održat će se 21. i 22. studenoga u hotelu Sheraton Zagreb. Kongres se održava pod pokroviteljstvom Odbora za turizam Hrvatskoga sabora i Ministarstva turizma Republike Hrvatske, a uz hotelijere iz zemlje i inozemstva očekuju se brojni gosti iz institucija, predstavnici udruga u turizmu i socijalnih partnera. Kongres se u proteklih 14 godina profilirao u centralno mjesto izmjenjivanja znanja i iskustava unutar sektora. U okviru ovogodišnjeg kongresa obilježit će se 20. obljetnica osnivanja Hrvatske udruge hotelijera. Opširnije


7. prosinca 2012. – U Opatiji počinju dani čokolade
Ovaj vikend u Opatiji se održavaju Dani čokolade. Na opatijskoj Ljetnoj pozornici bit će predstavljene, moći će se kušati i kupiti čokoladne delicije raznih proizvođača, a u hotelima i ugostiteljskim objektima bit će ponuđena jela i pića od čokolade. Za posjetitelje će biti priređene čokoladne radionice, zabavni programi te čokoladne masaže. Najavljeni su svečano rezanje torte ‘Lungomare’, oslikavanje lica djece i čokoladni disko te predstave za djecu. Održat će se škola spravljanja slastica, radionica o izradi čokoladnih delicija ukrašenih zlatom, izložba čokoladnih jaslica, radionica kreativnog pisanja za djecu i radionica o nastanku čokolade. Dani čokolade dio su projekta ‘Zima u Opatiji’, koji je počeo 1. prosinca ‘Ledenom čarolijom’, tj. otvorenjem klizališta i Božićnim sajmom. ‘Zima u Opatiji’ obuhvaća više događaja do 1. ožujka 2013., a ostvarit će se u suradnji Festivala Opatije, Turističke zajednice grada Opatije i Hrvatskog muzeja turizma. (HRT)


11. prosinca 2012. – Turoperatori za 2013. stavili su nas ispred svih europskih zemalja
Taj pomak u oglašavanju vidi se već pri samom pogledu na naslovnice visokotiražnih kataloga tih megaagencija, koji Hrvatsku pozicioniraju ispred svih drugih mediteranskih zemalja. “Hrvatska – nova zvijezda Mediterana”, “Otkriće Mediterana”, “Kontinentalna hit-destinacija u Europi” – samo su neki od naslova u turističkim katalozima prestižnih turoperatora poput TUI-ja, Thomasa Cooka, ADAC-a i drugih. Još je važniji potez svjetskih turoperatora izdvajanje Hrvatske iz grupe istočnoeuropskih, ali i drugih europskih zemalja, u prvi plan. Do prije godinu dana njemački su turoperatorski divovi poput TUI-ja i Neckermanna na naslovnicama svojih kataloga Hrvatsku svrstavali i predstavljali u skupini istočne Europe, a sada na njima pišu Kroatien & Osteuropa (Hrvatska & Istočna Europa). Najutjecajniji britanski i jedan od najvećih svjetskih turoperatora Thomas Cook otišao je i korak dalje, pa je cijeli jedan katalog od 246 stranica posvetio samo Italiji i Hrvatskoj. Hrvatsku je ponovno počeo otkrivati i prestižni njemački ADAC. U novom katalogu odmah iza talijanskih destinacija predstavlja hrvatske, a tek onda francuske i španjolske. Da Hrvatska nakon 20-ak godina blagog rasta odjednom velikom brzinom izbija na čelo turističkih destinacija Europe i svijeta, dokazuje i potez njemačkog turoperatora FTI, koji je odlučio ove godine otvoriti sjedište u našoj zemlji. (Jutarnji list)


 

Poljoprivreda, šumarstvo i vodno gospodarstvo

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede


20. travnja 2016. – Nagrade hrvatskim maslinarima u New Yorku


9. veljače 2016. – Agrobiz.hr – regionalni poljoprivredni portal


27. srpnja 2015. – Dan zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda


16. srpnja 2015. – Zaštićeno maslinovo ulje s Cresa i neretvanska mandarina


8. siječnja 2015. – Na portalu Agrokluba – facebook za farmere


15. travnja 2014. – Zlato za Miloševo maslinovo ulje u New Yorku


26. ožujka 2014. – Siru iz Kolana prvo mjesto na World Cheese Championshipu


26. ožujka 2014. – Hrvatski vinari u Dusseldorfu


2. srpnja 2013. – Nove mogućnosti u EU za hrvatske male poljoprivrednike
Hrvatska je od danas u Europskoj uniji. Povijesni je to trenutak o kojem se najviše govori u terminima razvoja, slobodne trgovinske razmjene i otvaranja tržišta. Ali ulazak u Europu znači i konkretan rad na zaštiti i valoriziranju poljoprivredne tradicije i prehrambene baštine Hrvatske i Balkana. Kako bi pristup EU donio beneficije i nove mogućnosti malim poljoprivrednicima, potrebno je da oni razviju svijest kako bi na vrijeme mogli reagirati na potencijalno neadekvatne i štetne politike, stvarajući istovremeno uvjete za održiv razvoj ruralnih područja. U Hrvatskoj Slow Food koordinira projekt ESSEDRA (Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas – Ekološki održiv društveno-ekonomski razvoj ruralnih područja). Projekt, koji financira Europska komisija, uključuje i mapiranje prehrambene bioraznolikosti u sedam balkanskih zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Rumunjska i Srbija) te u Turskoj. Cilj projekta je očuvanje poljoprivredne bioraznolikosti i gastro tradicije te osnaživanje civilnog društva kako bi ono bilo sposobno doprinijeti održivom ruralnom razvoju i održivim poljoprivrednim politikama. Hrvatski partner na ovom projektu je Udruga Kinookus koju su 2010. godine osnovali mladi stručnjaci iz audio-vizualnog, edukacijskog, znanstvenog, informatičkog, umjetničkog i menadžerskog sektora. Projekti su Udruge multidisciplinarnog i holističkog karaktera i odnose se na nove kulturalne i društvene modele, s posebnim naglaskom na edukaciji mladih na teme zdrave prehrane i očuvanja osobitosti lokalne prirodne i kulturne baštine. Mnogi tradicionalni prehrambeni proizvodi (uključujući uzgojne životinjske i biljne sorte te obrađenu hranu) riskiraju nestanak i žrtve su ne samo društvenih promjena, globalizacije i industrijske poljoprivrede, već i neadekvatnih i suvišnih mjera i pravila koja su nepromišljeno uvedena kao dio pristupnog procesa Europskoj uniji. Aktivnosti ESSEDRA projekta u Hrvatskoj bit će predstavljene tijekom Kinookus Food Film Festivala (od 4. do 8. rujna 2013.). Kroz susrete, diskusije i predavanja o održivoj poljoprivredi posebni će naglasak biti stavljen na prehrambeni suverenitet, temu četvrte edicije Festivala.(Metro –portal) Više


20. ožujka 2013. – Jakovina predstavio Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina u Saboru je predstavio konačni tekst novoga Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Njime se predviđa ubrzavanje raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, povećanje njegova korištenja te stavljanje u funkciju do sada nekorištenog zemljišta. Jakovina je naglasio kako se novi zakon predlaže i s ciljem formiranja jezgre poljoprivrednih gospodarstava koja će imati dugoročnu perspektivu poljoprivredne proizvodnje s obzirom na zemljišne resurse, a omogućeno je, dodao je, i ubrzanje procesa okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Uvodi se, rekao je, i veća disciplina u procesu prenamjene poljoprivrednog zemljišta, te, po prvi put, i informacijski sustav koji će poboljšati upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Sve navedene mjere, istaknuo je ministar, nužne su i zbog statističkih podataka koji ne govore u prilog razvoju poljoprivredne proizvodnje – od gotovo 2,7 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj 890 tisuće hektara otpada na vlasništvo države ili 33 posto, a u 10 godina po postojećem zakonu stavljeno je u funkciju manje od 30 posto, odnosno samo 262 tisuće hektara. Razloge za donošenje novoga zakona Jakovina vidi i u brojnim zaprekama koje usporavaju proces raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, te njegovo nekorištenje za poljoprivrednu proizvodnju, što rezultira povećanim neobrađenim područjima. Velik je problem, dodao je, i stalni trend usitnjavanja proizvodnih parcela koje za posljedicu ima smanjenje površina zemljišta po poljoprivrednom gospodarstvu – hrvatski prosjek je oko 5,6 hektara po gospodarstvu što je znatno niže od prosjeka EU. (HRT)


 

Zdravstvo i socijalna skrb

Sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenoga osiguranja, osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse.

Korisni linkovi

KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE POVRATNIKA U REPUBLIKU HRVATSKU

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo zdravlja

UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU


8. kolovoza 2016. – Svi hrvatski državljani imat će pravo na organ u domovini


7. studenoga 2014. – Prva veteranska bolnica u Hrvatskoj


6. prosinca 2012. – Vodič o pravima hrvatskih građana nakon ulaska u EU
Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju (EU) hrvatski građani moći će u drugim članicama EU-a koristiti zdravstvenu zaštitu na osnovu Europske kartice zdravstvenog osiguranja, rečeno je na predstavljanju brošure “Hrvatska u EU – Vodič kroz prava”. U brošuri su predstavljena prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, te prava po osnovi nezaposlenosti na području Hrvatske, kao i prava koja će hrvatski građani nakon 1. srpnja moći ostvariti kao građani EU-a. Među tim pravima je i Europska zdravstvena kartica koju će besplatno izdavati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) na rok od godine dana. Kartica će služiti za osiguranje tzv. nužne medicine, odnosno usluge hitne medicinske pomoći hrvatskim građanima koji se u nekoj od zemalja EU-a iznenada razbole, ozlijede ili dožive nesreću. Kartica ne pokriva usluge za koje je u Hrvatskoj potrebna uputnica, niti hrvatski građanin može sam tražiti medicinske usluge za koje mu treba uputnica. Ulaskom Hrvatske u EU, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) postat će dio Europske mreže javnih službi za zapošljavanje (EURES), putem kojeg će Hrvatima biti dostupno posredovanje pri zapošljavanju u drugim članicama EU-a, najavila je ravnateljica HZZ-a Ankica Paun Jarallah. Osobe koji će nakon 1. srpnja ići u mirovinu imat će određene pogodnosti, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) Srećko Vuković. Primjerice, zahtjev za mirovinom podnesen u jednoj državi članici smatrat će se zahtjevom podnesenim u svim državama članicama, a pravo na mirovinu moći će se ostvariti u svim članicama u kojima je hrvatski državljanin bio osiguran najmanje godinu dana. Prava hrvatskih državljana iz sustava socijalne sigurnosti (zdravstvena skrb, rodiljne i roditeljske potpore, obiteljske naknade, naknade za nezaposlene, prava iz mirovinskog osiguranja) u drugim državama EU-a pokrivena su sustavom države u kojoj trenutno rade ili žive, a hrvatski su državljani izjednačeni s državljanima tih država EU-a. (HRT)

______________________________________________________________________________________________________

 

Prostorno uređenje i graditeljstvo

Informacije o nadležnim ustanovama i tijelima koji obavljaju poslove planiranja, korištenja i zaštite prostora, informacije o izdavanju lokacijskih, građevnih i uporabnih dozvola kao i informacije o poslovanju pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva.

Korisni linkovi

Gdje mogu pronaći ažurne podatke o katastru?

Gdje mogu pronaći ažurne podatke o zemljišnim knjigama?

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode


16. siječnja 2014. – Kreću e-dozvole: Investitori će moći na internetu pratiti u kojoj je fazi predmet
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja će kroz desetak dana, očekuje se, predstaviti i pokrenuti projekt e-dozvola, zahvaljujući kojem će bilo tko, od investitora do svih ostalih građana ili tvrtki, u bilo kojem trenutku moći vidjeti u kojoj je fazi izdavanje neke građevinske dozvole, dok će uredi za izdavanje dozvola odnosno Ministarstvo, kroz isti sustav moći pratiti i rad svojih službenika. Imat će uvid u to gdje i zašto neka dozvola zapinje, odnosno što je, ili tko, slaba točka sustava. Projekt e-dozvola najavljuje se od početka mandata ove Vlade pa je još Ivan Vrdoljak na mjestu ministra graditeljstva početkom 2012. najavljivao da će sustav profunkcionirati početkom 2013. Za projekt čiji su glavni ciljevi bili postizanje transparentnost sustava, ali i ubrzavanje izdavanja dozvola te sprečavanje sporosti i korupcije službenika, bilo je predviđeno pet milijuna kuna. Koliko je u konačnici potrošeno, i kako sustav »radi«, ministarstvo Anke Mrak Taritaš prezentirat će javnosti krajem mjeseca. Iz ministarstva Anke Mrak Taritaš izašla su tri nova zakona koji reguliraju gradnju, prostorno uređenje i rad građevinske inspekcije, ali i, između ostalog, predviđaju sustav e-dozvola. Za gradnju je od sada potrebna samo jedna, građevinska dozvola, koja će se izdavati na temelju glavnog projekta, a ne više, kao do sada, nakon što investitor izradi i idejni i glavni, kao i izvedbeni projekt. Investitor više nije dužan komunalni i vodni doprinos uplatiti da bi dozvolu uopće dobio, već ga uplaćuje najkasnije osam dana prije početka radova. Njih pak mora započeti u roku tri godine od izdavanja dozvole. Lokacijska dozvola ostaje obavezna samo za rijetke, specifične projekte, uporabna je, po završetku gradnje, dakako, i dalje imperativ. Na čekanje građevinske dozvole investitor više ne bi smio potrošiti više od mjesec dana, umjesto, kao što je do sada bio slučaj, i više od 300 dana – obećavano je tijekom donošenja novih zakona iz Ministarstva. Kako će to izgledati u praksi, pokazat će vrijeme, a i samo će ministarstvo pratiti rad službenika na terenu, kao što će ih pratiti i njihovi neposredni nadređeni. Zakonom se uvodi pokretanje stegovnih postupaka i novčanih kazni od pet tisuća kuna za referente koji dozvolu, iako su za nju ispunjeni svi preduvjeti, ne izdaju, izdaju ju protivno prostornom planu ili neopravdano odbiju zahtjev za izdavanjem. Ako se otkrije da je neki referent, od njih 900 koji rade u 53 ureda za izdavanje dozvola po županijama i gradovima, izdao dozvolu protivno planu, ili ju nije izdao a trebao je, Ministarstvo će direktno moći tražiti da se protiv njega pokrene stegovni postupak. Ne učini li to, istu će kaznu plaćati i pročelnik ureda u kojem službenik radi. Ovim se zakonima, podsjetimo, predviđa i kažnjavanje investitora novogradnji, sa tri tisuće kuna svakog mjeseca, koji ne dovrše i ne urede fasadu odnosno dvorište u roku pet godina za obiteljske kuće, odnosno deset u slučaju ostalih gradnji. (Novi list)


7. studenoga 2013. – Uz novi Zakon o gradnji brže do dokumentacije
Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš u Hrvatskom je saboru predstavila novi Zakon o gradnji i istaknula kako se želi postići da sve što se u prostoru gradi bude u skladu s prostornim planom te da i ono što u prostoru imamo, izgledom i kvalitetom bude sukladno EU propisima. Novim zakonom, koji je pred zastupnicima u prvom čitanju, skratit će se postupak pribavljanja dokumentacije za gradnju, a lokacijsku i građevinsku dozvolu zamijenit će samo građevinska dozvola. Izdavat će se na temelju minimalne dokumentacije, vrijedit će tri godine u kojem će roku morati početi gradnja. U cijeli postupak krenuli smo nakon analize onog što u prostoru i postupku ishođenja dozvola imamo i što su nam problemi, rekla je Mrak Taritaš te naglasila kako je utvrđeno da su osnovni problemi u procesu građenja duge procedure pa su one sublimirane na jasne korake. Za ishođenje građevinske dozvole, kazala je, trebalo je do sada čak 139 dana. Vlasnicima novih objekata zakonom se nameće obveza uređenja fasade i okoliša u razdoblju od pet godina za obiteljske kuće, te do deset godina za velike zgrade, a prekorače li te rokove, prijeti im kazna od tri tisuće kuna za svaki mjesec prekoračenja. Predlaže se i sustav stegovnih postupaka i novčanih kazni za spore referente i one koji izdaju dozvole suprotne prostornim planovima. Iako su saborski klubovi pohvalili namjeru Zakona o gradnji da se ubrza procedura pribavljanja dokumentacije za gradnju, HDZ je ocijenio kako se predloženim rješenjima taj cilj neće postići. Predloženim zakonom neće se doći brže do dokumentacije, poručio je HDZ-ov Branko Bačići. Takav stav, ustvrdio je, dijeli i Hrvatska komora arhitekata. Predsjednik te udruge je rekao kako je struka bila prestravljena jer nisu poštovana načela arhitektonskih politika koje je donjela ova vlada, rekao je Bačić. Petar Baranović (HNS) odgovorio mu je kako udruga arhitekata ima jasan motiv za to što čine. Predloženi zakon smanjuje im prihode i uvodi oštriju crtu odgovornosti nego do sada, poručio je. HDZ-ovcu je sporno i to što je u zakonu izvedbeni projekt opcionalan za sve građevine, a podržao ga je njegov stranački kolega Ante Babić, rekavši kako se bez obveza izrade izvedbenog projekta ne bi smjelo izvoditi objekte. U objektima javne i društvene namjene posljedice bi mogle biti nesagledive, upozoravao je Babić. Laburist Branko Vukšić pohvalio je inzistiranje predlagatelja da se u roku pet godina napravi fasada. Izradom fasade na vlastitoj kući njezino će održavanje biti jeftinije, ustvrdio je. Zadovoljan je i brzinom izdavanja građevinske dozvole. Ako dođete sa svim papirima na šalter, možete dobiti građevinsku dozvolu za jedan dan! Pa to je za ne povjerovati, poručio je. HDSSB-ovci su poručili kako predloženi zakon neće poduprijeti jer je neprilagođen lokalnim sredinama, dok su vladajući predložena rješenja ocijenili stručnim, transparentnim i nužnim. (HRT) Detalji o Zakonu


12. rujna 2013. – Mijenjaju se pravila za gradnju
Tri zakona bitna za građevinu, koja bi trebala pojednostaviti, pojeftiniti i ubrzati izdavanje dozvola, upućena su s Vlade u Sabor: Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju i Zakon o građevinskoj inspekciji. Trebali bi također zamijeniti postojeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Lokacijska dozvola bi se, primjerice, izdavala jedino za faznu izgradnju na eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, kazala je ministrica Anka Mrak Taritaš, odnosno tamo gdje je postupak izvlaštenja. Što se tiče građevinske dozvole, obujam potrebne dokumentacije za izdavanje se smanjuje, a uvodi se jedinstvena dozvola i za obiteljske kuće i za veće objekte. Postrožit će se inspekcije, kao i sankcije. Ako netko ne izda dozvolu u roku ili je izda krivo, bit će to odgovornost referenta, dok će projektant odgovarati za projekt. “Za povećanje dimenzija građevine od tri posto nije potrebna građevinska dozvola”, kazala je Anka Mrak Taritaš, uzimajući za primjer sadašnje stanje po kojem je jedna kuća koja je bila 18 centimetara duža dobila rješenje za rušenje. Određuje se i rok za uređenje fasade i okoliša. “Od časa kad otvori gradilište počinje rok od 5 do 10 godina za gradnju zgrade te uređenje fasade”, kazala je Mrak Taritaš. “Drago mi je što ste postavili rokove za fasade, to je specifičnost ovih prostora”, kazao je, premijer Zoran Milanović, dodajući: “To nije samo estetski već i energetski problem. Kuće bez fasade više zagađuje i troše više energenata”. Milanović je kazao i da je obišao čitavu Istočnu Europu autom i da to nije primijetio u tolikom obujmu kao kod nas. Vlada je potvrdila i da je Inicijativa “U ime obitelji” skupila dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma o definiciji braka, i to na temelju provjere uzorka potpisa. “Procjenjuje se da je valjanih listića između 665 i 701 tisuća”, kazao je ministar uprave Arsen Bauk. Vlada će raspravljati i o uredbi o izmjeni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, a imenovat će i povjerenika u postupku mirenja s Hrvatskim liječničkim sindikatom i Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara-medicinskih tehničara. (danas.net.hr)


4. travnja 2013. – Kako legalizirati bespravno sagrađeni objekt
U Hrvatskoj je u tijeku postupak legalizacije bespravne gradnje po posebnom Zakonu po kojem je moguće podnijeti zahtjev do 30. lipnja 2013. Posebnost ovog Zakona je to što omogućava legalizaciju bespravne gradnje i izvan građevinskog područja i ne postavlja pitanje vlasništva nad zemljom i građevinom. Važno je istaknuti, za one koji razmišljaju o legalizaciji a nisu sigurni da će do propisanog roka uspjeti prikupiti svu dokumentaciju, da se može predati i nepotpun zahtjev koji se može dopuniti naknadno kada bude spremna sva dokumentacija. Brojne iseljenike koji su pokazali interes za rješavanje pravnog statusa svoje nekretnine u Hrvatskoj upućujemo na web stranicu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i na korisnu brošuru u kojoj se mogu dobiti sve potrebne informacije o postupku legalizacije. Također, na portalu Večernjeg lista moguće je postaviti pitanje vezano uz legalizaciju na koje odgovara Jelena Krezo. Pogledajte odgovore


 

Znanost, obrazovanje i sport

Informacije o predškolskome, osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju u RH. Uvjeti za upis i studiranje na visokoškolskim ustanovama. Priznavanje istovrijednosti stranih obrazovnih kvalifikacija (nostrificiranje).

Korisni linkovi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta


23. rujna 2016. – Prvi put na listi, ali na začelju


22. rujan 2016. – U Splitu otvoren prvi međunarodni studij gastronomije


6. listopada 2015. – Sajam stipendija u Zagrebu i Rijeci


1. listopad 2015. – Otvoren BIOCentar


27. kolovoza 2015. – Uspostavljen sustav „Dabar — Digitalni akademski arhivi i repozitoriji“


28. srpnja 2015.- Prvi studenti novoga preddiplomskoga studija u Šibeniku


22. svibnja 2015. – Predstavljen Bioportal Ministarstva zaštite okoliša i prirode


20. siječnja 2015. – Hrvatski developeri razvili novu aplikaciju


6. studenoga 2014. – Hrvatska interaktivna slikovnica objavljena na iTunesu


23. listopada 2014. – Hrvatska aplikacija PhotoMath koja rješava jednadžbe postala hit


3. srpnja 2014. – Novosti na vojnim studijima


23. travnja 2014. – RONNA -hrvatski medicinski robot


4. travnja 2014. – Festival znanosti 2014.
Novi Festival znanosti, uz središnju tema „valove“, donosi veliki broj radionica, prezentacija, predavanja, izložbi…Ove godine održava se u rekordnih 15 hrvatskih gradova: Dubrovniku, Krapini, Lošinju, Osijeku, Požegi, Puli, Rabu, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Trilju, Varaždinu, Zadru i Zagrebu. Festival znanosti se, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u suradnji s British Councilom kontinuirano organizira od 2003. godine. 12. Festival znanosti će se održati od 7. do 12. travnja 2014. godine na više lokacija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koje će, kao i program festivala, uskoro biti objavljene na internet stranici. Tema ovogodišnjeg Festivala su Valovi. Znanstvenici i studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku će popularnim predavanjima, radionicama i izložbama dati svoj doprinos približavanju znanosti javnosti i motiviranju mladih ljudi na istraživanje i stjecanje novih znanja Festival znanosti se u Republici Hrvatskoj organizira od 2003. godine, uvijek s istim ciljevima: približiti znanost javnosti, poboljšati opću percepciju znanstvenika i ono najbitnije, motivirati mlade ljude na istraživanje i stjecanje novih znanja i spoznaja. Tijekom posljednjeg Festivala znanosti u 2013. godini na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održano je 65 predavanja, 54 radionice, tri izložbe, dvije debate i video projekcija. U tjednu Festivala znanosti u Osijeku aktivno je sudjelovalo oko 400 predstavnika akademske zajednice, što je do sada najveći broj sudionika Festivala znanosti u Osijeku. Ovako velik odaziv ide u prilog činjenici da je osječka akademska zajednica prepoznala važnost popularizacije znanosti i povezanosti s lokalnom zajednicom. Nakon prošlogodišnje teme Budućnost, organizatori Festivala znanosti https://hr-hr.facebook.com/FestivalZnanosti očekuju veliki odaziv znanstvenika i studenata koji će iz perspektive različitih područja znanosti predstaviti predloženu temu Valovi. Valja spomenuti da su dobrodošle sve znanstvene teme zanimljive kako akademskoj zajednici, tako i široj javnosti. (http://news.unios.hr/blog/festival-znanosti-2014 i Tehnički muzej Zagreb)


28. ožujka 2014. – IRB postao partner u najbolje ocijenjenome projektu EU
Znanstvenici Zavoda za elektroniku Instituta Ruđer Bošković (IRB) postali su partneri na multidisciplinarnom projektu MAESTRA u sklopu posebnog natječaja FET-Xtrack Sedmog okvirnog programa (FP7) Europske unije vrijednom 1,75 milijuna eura, od čega 270 tisuća eura pripada IRB-u.
Projekt MAESTRA prvi je na rang listi od osam projekata kojima je EU odobrila financiranje, od ukupno pristiglih 318 prijedloga, što je veliko priznanje projektnom timu kojeg čine vrhunski stručnjaci u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija iz 5 europskih zemalja. Znanstvenici će tijekom sljedeće 3 godine razvijati novu generaciju algoritama strojnog učenja koji bi svoju primjenu trebali naći u različitim područjima od molekularne biologije, mobilne telefonije, senzorskih i pametnih energetskih mreža, te području multimedija i socijalnih mreža. Istraživački tim Instituta Ruđer Bošković kojeg čine Fran Supek, Dragan Gamberger i Tomislav Šmuc iz Zavoda za elektroniku imat će značajnu ulogu u primjeni novih algoritama na problemima iz područja molekularne biologije kao što je predviđanje funkcije gena ili istraživanje utjecaja sastava mikrobioma (sustava bakterijskih mikroorganizama, primjerice u crijevima ili na koži) na ljudsko zdravlje. Neke od navedenih primjena novih modela strojnog učenja mogle bi imati transformacijski utjecaj na važne društvene aspekte, kao što su razvoj personalizirane medicine ili društvenih medija. U isto vrijeme, rezultati bi trebali biti značajni za razvoj računarske znanosti kao nova teoretska i praktična metodologija u području umjetne inteligencije. (Večernji list)


28. veljače 2014. – Mladi iz RH moći će godinu dana studirati na Novom Zelandu
Prema dogovoru o Programu radnog odmora koji je prihvatila hrvatska Vlada na prijedlog novozelandske Vlade, mladi iz Hrvatske, njih do 100 godišnje, moći će studirati, odnosno raditi godinu dana na Novom Zelandu, a temeljem reciprociteta isto toliko mladih s Novog Zelanda u Hrvatskoj. Navedenim dogovorom omogućuje se mladim osobama između 18 i 30 godina života, državljanima Hrvatske i Novog Zelanda, boravak uz rad/studiranje u Lijepoj našoj odnosno Zemlji dugog bijelog oblaka, u trajanju do jedne godine. Osobe koje će temeljem Programa doći u Hrvatsku, odnosno Novi Zeland, neće moći stupiti u stalni radni odnos tijekom svog boravka, niti će za istog poslodavca moći raditi dulje od tri mjeseca. Moći će se upisati na tečajeve za osposobljavanje ili obrazovanje čije trajanje ne premašuje šest mjeseci tijekom njihova boravka. (HRT)

Hrvati u Novome ZelanduVize za Novi Zeland


25. rujna 2013. – Ruđer s Amerikancima razvio virtualno superračunalo
Široka dostupnost instrumenata i razvoj novih tehnika za sekvenciranje DNK predstavljaju vrijedan alat za istraživanja u genomici. Međutim, pretvaranje podataka dobivenih sekvenciranjem u ‘biološki’ razumljive informacije zahtjeva sofisticiranu i skupu računalnu infrastrukturu. Centar za informatiku i računarstvo Instituta Ruđer Bošković, u suradnji s američkim sveučilištima Emory i Penn State, razvio je računalnu platformu CloudMan koja putem web preglednika omogućava jednostavnu uspostavu virtualnih superračunala ‘u oblaku’. Trošak nabave, uspostave i održavanja velike i moderne računalne infrastrukture potrebne za obradu sve veće količine podataka dobivenih sekvenciranjem DNK predstavlja nepremostivu prepreku većini ‘malih’ laboratorija pa čak i cijelim institucijama. Srećom, dostupnost ‘računarstva u oblaku’ predstavlja prikladno rješenje tog problema. Pojam računarstva u oblaku obuhvaća korištenje mreže udaljenih računala za pohranu, upravljanje i obradu podataka kojima se pristupa preko interneta, a u znanosti računarstvo u oblaku najčešće označava mogućnost da se određeni program odjednom pokrene na većem broju međusobno povezanih računala. Računarstvo u oblaku najjednostavnije se može objasniti kao usluga isporuke računarstva, na isti način kao kada npr. koristimo električnu utičnicu za dobivanje električne energije. Računarstvo u oblaku počelo se razvijati 50-ih godina prošlog stoljeća povezivanjem velikih središnjih računala s terminalima, a ubrzani razvoj započeo je početkom 2000-ih. Amazon je 2006. godine prvi ponudio vanjskim korisnicima računarstvo u oblaku kroz Amazon Web Services (AWS). CloudMan je jedinstveno rješenje u svijetu obzirom da funkcionira na četiri najpopularnije platforme računalnih sustava u oblaku (AWS, OpenStack, OpenNebula i Eucalyptus), a omogućuje bilo kojem znanstveniku da, uz umjereni trošak i na jednostavan način, dobije pristup osobnoj računalnoj infrastrukturi u samo nekoliko minuta bez potrebe za nabavkom računala (hardvera), osiguravanjem IT podrške i lokalnim smještanjem te infrastrukture čime se štedi vrijeme i novac. CloudMan također omogućuje uspostavu konfigurirane Galaxy aplikacije povrh virtualnog superračunala te tako predstavlja cjelovitu platformu za bioinformatičke analize i rješavanje kompleksnih problema. „Istraživačka infrastruktura u sprezi sa znanstveno-razvojnim djelovanjem omogućuje da postanemo sami sebi samosvjesno progresivni. Budućnost se ne može predvidjeti, ali se može otkriti znanjem i inovacijama u primjerenom i suvremenom infrastrukturnom okruženju.“ – zaključuje prof. Skala. Razvoj CloudMana dijelom je podržan i kroz EU FP7 projekt AIS-DC, a CloudMan platformu već koriste diljem svijeta: Galaxy Project, Genomics Virtual Lab Project, The Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC), Minnesota Supercomputing Institute, Harvard. (tportal.hr)

____________________________________________________________________________________________________________

11. rujna 2013. – U MZOS-u predstavljen projekt Škole 2.0
CARNetov Projekt “Škole 2.0” koji je Europska komisija u lipnju proglasila jednim od triju najinovativnijih projekata u sklopu Europske nagrade za inovacije u javnoj upravi u kategoriji Inicijative za obrazovanje i istraživanje predstavljen je u Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta (MZOS). Ministar Željko Jovanović je istaknuo kako Europa želi biti konkurentno gospodarstvo, a ovakvim projektima, kao što je “Škola 2.0”, naše obrazovanje postaje konkuretno, što znači, istaknuo je, da će i naše gospodarstvo biti u Europi konkurentnije. Ravnatelj CARNeta Zvonimir Stanić ocijenio je kako je ovaj projekt putokaz kako osigurati e-školovanje. Riječ je o velikom iskoraku za budućnost obrazovanja, rekao je Stanić dodavši kako se mnoge škole zbog migracije stanovništva u ruralnim krajevima gase. Po njegovim riječima e-škole će pomoći da se zaustaviti iseljavanje i zadrži život na našim otocima. U projektu sudjeluju sedam matičnih osnovnih škola s pripadajućim područnim školama: O.Š. Ljubo Babić iz Jastrebarskog s područnim školama Plešivica, Volavje, Čeglje, Petrovina, Desinec, O.Š. Žakanje s područnim školama Kamanje i Ribnik, O.Š. Generalski Stol, O. Š. Marija Martinolića na Malome Lošinju s područnim školama Veli Lošinj, Nerezine, Susak, Ilovik, Unije, O.Š. Šarengrad s područnim školama Bapska i Mohovo, O.Š. Šećerana s područnim školama Luc, Torjanci i Baranjsko Petrovo Selo te O.Š. Brodarica s područnom školom Krapanj. U samim školama postavljene su bežične mreže kako bi učenici i nastavnici uz pomoć tablet računala mogli pristupati online sadržajima, digitalnim udžbenicima, koristiti ih za videokonferencije te za nastavu na daljinu. Također, sve škole uključene su i u e-Dnevnik projekt, prenosi Hina. (HRT)
_____________________________________________________________________________________________________

28. svibnja 2013. – Ruđer predstavio planove za novi uzlet
U Hotelu Adriatic u Opatiji svečano otvoren je 36. međunarodni skup MIPRO 2013 na kojem su znanstvenici Instituta Ruđer Bošković (IRB) predstavili ključne infrastrukturne europske projekte svoje kuće vrijedne više od 100 milijuna eura, od kojih je samo glavni ‘Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme’ (O-ZIP) vrijedan skoro 60 milijuna eura. U sklopu događanja na MIPRO-u, predstavljeni je i novi infrastrukturni FP7 projekt IRB-a vrijedan 5 milijuna eura čije se potpisivanje očekuje uskoro, te još tri strukturna projekta na kojima je IRB partner drugim institucijama, a koji su na indikativnoj listi MZOS-a, kao što je Hrvatski centar za napredne materijale i nanotehnolgiju (u partnerskoj suradnji sa Zagrebačkim sveučilištem i Institutom za fiziku), te ZOO (u suradnji sa SRCEm). Ukupna vrijednost projekata predstavljenih u sklopu RIDE-a iznosi preko 200 milijuna eura, a projektom RIDE, kojim koordinira dr. Karolj Skala, voditelj Centra za informatiku i računarstvo IRB-a, želi se potaknuti razvoj nacionalne strategije za razvoj istraživačke infrastrukture i kvalitetno povezivanje s Europskim istraživačkim prostorom (ERA). 36. međunarodni skup MIPRO 2013 okupio je ICT stručnjake iz preko 40 zemalja svijeta. Tradicionalno je posvećen informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, elektronici i mikroelektronici, te novim i visokim tehnologijama općenito, a održao se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića od 20. do 24. svibnja. (tportal.hr)
_______________________________________________________________________________________________________

16. travnja 2014. – E-upisi u srednje škole u Hrvatskoj
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović službeno je pokrenuo elektronski sustav upisa u srednje škole koji je, kako je istaknuto na konferenciji za novinare, najbolji na svijetu i deset puta bolji od sličnih u Europi. Prema ministrovim riječima sustav i nova stranica uvedeni su iz dvije skupine razloga. Prije svega trebali bi omogućiti da srednje obrazovanje svim učenicima postane dostupno pod jednakim uvjetima, a u skladu s njihovim sposobnostima. ‘Što je najvažnije, vođeni nekim negativnim iskustvima upisa iz proteklih godina mislimo da osiguravamo bitno veću zakonitost i transparentnost provedbe upisa’, rekao je Jovanović. Drugi važan razlog je bolja umreženost svih sudionika upisnog procesa od ministarstva, preko državne uprave, osnovnih i srednjih škola do, što je najvažnije, učenika i roditelja. Budući da je MZOS već imao iskustva s e-upisima na fakultete, sustav je spreman. Škole će imati manje administrativnog posla, a učenici će moći izabrati više škola i obrazovnih programa – do 10 programa u najviše pet škola. Također će moći birati svoje prioritete, uspoređivati rang liste i prilagođavati ih s drugim kandidatima za upis. Na taj način moći će odabrati najbolju školu po svom izboru za koju će ispunjavati uvjete. Novi sustav će učenicima i roditeljima olakšati i pojeftiniti upise, osobito onima koji će se upisivati u nekim drugim gradovima jer neće biti potrebe za višekratnim putovanjima radi predavanja dokumenata. Bolji će biti i nadzor nad cijelim postupkom. 9. svibnja kreću prijave obrazovnih programa, zaključivanje liste prioriteta je 26. lipnja, a konačna ljestvica poretka 5. srpnja. (tportal.hr)
_________________________________________________________________________________________________________

13. ožujka 2013. – Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija vrši se radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u RH, a temeljem Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003 i 198/2003), odnosno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 138/2006). Važno je znati sljedeće:
_________________________________________________________________________________________________________

8. siječnja 2013. – Postanite pravnik-lingvist
Do četvrtka, 10. siječnja, Pravni fakultet prima prijave zainteresiranih polaznika za novi program stručnog usavršavanja za pravnike lingviste. – Program počinje 14. siječnja, a riječ je o edukaciji novog profila djelatnika koji će se moći zaposliti u institucijama Europske unije nakon ulaska Hrvatske u tu integraciju. Znanja koja nudimo tim programom pružit će veću šansu mladim pravnicima da nađu posao, kaže doc.dr. Ljubica Kordić, voditeljica programa. Da bi se hrvatski pravnici lingvisti mogli zaposliti u EU moraju imati diplomu pravnog fakulteta u Hrvatskoj dobro poznavati pravo i institucija EU, izvrsno znati hrvatski jezik i dobro poznavati bar dva službena jezika EU, poglavito engleski, njemački i francuski. – Stoga je naš cilj pružiti jezično usavršavanje, vještine prevođenja i znanja iz prava EU svim zainteresiranima, a posebno mladim nezaposlenim pravnicima i apsolventima prava, kaže doc.dr. Kordić. Program traje jedan semestar, školarina iznosi od 2.600 do 3.000 kuna, a smanjuje se u slučaju većeg broja polaznika. Prijave su u elektronskoj verziji dostupne na web stranici Pravnog fakulteta www.pravos.hr, a treba ih poslati na adresu: kljubica@pravos.hr (Glas Slavonije)
__________________________________________________________________________________________________________

02. listopada 2012. – Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ak. god. 2011/2012. potpisuju Ugovore 1., 2.i 3. listopada 2013. Opširnije
_
_________________________________________________________________________________________________________

31. listopada 2012. – Doktorski studij politologije
Fakultet političkih znanosti po prvi put raspisao je natječaj za integrirani doktorski studij politologije. Ove godine Fakultet slavi pedesetu obljetnicu pa je stoga i simbolički važno da nakon pola stoljeća postojanja Fakulteta napokon imamo priliku kvalitetno, na doktorskoj razini, obrazovati nove znanstvenike iz svih poddisciplina političkih znanosti” kazao je dekan Fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek.

Završetkom studija polaznici stječu 180 ECTS bodova, a studij traje tri godine (šest semestara) u punom radnom vremenu ili pet godina za part-time studente. Ukupan iznos školarina je 60.000,00 kuna. Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij “Politologija” otvoren je do 12. studenoga 2012. godine. Svi zainteresirani informacije o uvjetima upisa mogu pronaći na web stranici Fakulteta političkih znanosti – www.fpzg.unizg.hr, gdje mogu preuzeti i detaljan program studija. Tehničke informacije mogu se dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta na broj +3851/4642001 ili na doktorski-politologija@fpzg.hr te na doktorski.politologija@gmail.comOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..”>.
_
_________________________________________________________________________________________________________

16. studenoga 2012. – Otvorena Smotra Sveučilišta u Zagrebu
Smotra, koja se do 17. studenoga održava u zagrebačkom Studentskom centru, okupila je više od 70 sudionika, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te niz veleučilišta, samostalnih visokih škola i obrazovnih institucija iz zemlje i inozemstva. Osim o kriterijima upisa na fakultete i akademije, učenici, studenti i svi zainteresirani tu se mogu informirati o studentskom životu, kreativnim mjestima za zapošljavanje u pojedinim strukama, novim radnim uvjetima koje osiguravaju poduzetnici i tvrtke, uvjetima smještaja tijekom studiranja u Zagrebu i brojnim drugim detaljima koji su mladim ljudima važni prilikom odluke o upisu na fakultet. U sklopu programa predviđeno je održavanje panel-diskusija – “Naći posao lako je, ako si…”…. a nastupit će i različite studentske sportske i umjetničke grupe, te će biti održan niz tribina i tri radionice, “Hoću prvi/bolji posao”, “Kako uspješno učiti?” i “Karijerogram – otkrij svoj cilj!”. Ovogodišnji partner Smotre je Sveučilište u Mariboru, a održava se pod visokim pokroviteljstvom Vlade RH. (HRT)
__________________________________________________________________________________________________________

5. prosinca 2012. – Prvi doktorski studij komunikologije upisuje studente
Prvi hrvatski sveučilišni interdisciplinarni doktorski studij iz polja komunikologije otvorio je svoja vrata te je raspisao natječaj za upis 20 studenata. Pokretač studija je Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvedba studija odvija se u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, a nastava će se održavati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Namijenjen je svima koji žele steći najviša teorijska i visokostručna znanja u području javnoga komuniciranja, angažiranima u akademskim i javnim institucijama ili gospodarstvu, poglavito diplomantima društvenih ili humanističkih znanosti, ali i diplomantima drugih fakulteta uz polaganje razlikovnih ispita. Studijski program temelji se na 19 znanstvenih i razvojnih projekata na kojima sudjeluju eminentni profesori i predavači s više hrvatskih sveučilišta. U Hrvatskoj dosad nije bilo takvoga doktorskog studija iako je ta grana posljednjih godina jako napredovala. Studij je postavljen na način da je poglavito znanstveno-istraživački orijentiran, što znači da je nastavni dio negdje malo više od jedne trećine, dok je gotovo dvije trećine samostalni znanstveno-istraživački rad studenata. Doktorski studij traje tri godine, odnosno šest semestara. Nastava je raspoređena u razdoblju od prvog do četvrtog semestra, a peti i šesti semestar, uz ostale obveze, predviđeni su za rad s mentorom na doktorskom radu odnosno disertaciji. Izvannastavne aktivnosti raspoređene su kroz svih šest semestara, iako razmjerno manje tijekom prve i druge godine, a više tijekom treće godine studija. Opširnije
_____________________________________________________________________________________________
2. rujna 2013.- Novo sveučilište u RH
U Hrvatskoj je posljednjih godina sve više studenata koji su završili fakultete, a ne znaju što bi s diplomama. Stoga vijest da se otvara neko novo sveučilište nužno mora probuditi podozrivost i izroditi pitanje – čemu još jedno.
No voditelji sveučilišta Alma Mater Europeae http://almamater.si/index.php?lang=hr, utemeljenog 2010. sa sjedištem u Mariboru, koje je nedavno otvorilo svoje podružnice u Bjelovaru i Karlovcu tvrde da je čak 96 posto njihovih prvih diplomanata pronašlo posao već dva mjeseca po završetku studija.

U čemu je tajna? Dekan poslovnog studija prof. Jurij Toplak kaže da Alma Mater Europeae, kći Europske akademije znanosti i umjetnosti, prije svega nastoji ponuditi studije u strukama koje su na tržištu rada deficitarne. Tako je primjerice u Mariboru najpopularniji studij fizioterapije koja je tražena u Europi. Druga disciplina, u kojoj čelnici vide budućnost jest socijalna gerontologija budući da stanovništvo svijeta postaje sve starije. Ova se znanstvena grana u Mariboru može i doktorirati. No Toplak priznaje da još nitko iz Hrvatske nije završio niti jedan program na ovom sveučilištu!
U Hrvatskoj je tek otvoren dvogodišnji magistarski Europski poslovni studij. Cijena po godini je 2700 eura, međutim, to je ‘all inclusive’ – svaki student dobit će svoj iPad, sve potrebne programe za studiranje i svu literaturu. U cijenu su uračunata čak i putovanja u Maribor i Bruxelles gdje će se održavati dio tečajeva i vježbi. Sva predavanja će se snimati, ne samo kako bi ih studenti mogli iznova i iznova pregledavati već i kako bi se osigurala kvaliteta predavanja koja mora biti vrhunska. Preko interneta obavljat će se i konzultacije, a studenti će, uz ostalo dobro naučiti i kako se svojim budućim poslodavcima predstaviti video CV-jem.
Na poslovni magistarski studij, za koji su organizirani prostori u Karlovcu i Bjelovaru, već do sada prijavilo se više od 100 zainteresiranih, koliko ih i namjeravaju primiti u prvoj godini, a prijave traju do 15. rujna. Upisati se mogu svi kandidati koji su završili trogodišnji studij po Bolonji ili četverogodišnji po starom sustavu. Po završetku, studenti bi trebali biti osposobljeni za rad u biznisu, ali i u hrvatskim i europskim institucijama.
Većina predavanja za sada će biti na hrvatskom, dok će kroz nekoliko godina 80 posto biti na engleskom, a 20 na hrvatskom. Dekan Toplak najavljuje da će neka od njih održati ugledni nobelovci. Za sada ne postoji stipendiranje, ali postoji mogućnost plaćanja na rate bez kamata – prvi put 700 eura, a potom po 550 mjesečno. Kriteriji za upis ove godine još neće biti strogi pa će se prosjek ocjena gledati samo ako se prijavi previše kandidata.
Za tportal Toplak je pojasnio da će novi europski poslovni studij biti koristan Hrvatskoj jer je tek ušla u EU, a stečeno obrazovanje trebalo bi studente osposobiti za pisanje kvalitetnih projekata za povlačenje novaca iz europskih fondova. Budući da je sveučilište vrlo mlado teško je reći može li dugoročno zadržati visoke stope zapošljivosti osobito na novootvorenom poslovnom studiju u Hrvatskoj. U svakom slučaju malo dodatne konkurencije u našem obrazovnom sustavu ne može škoditi.
Otac Jurija Toplaka, pravnik prof. dr. Ludvik Toplak, koji je prorektor sveučilišta, a svojevremeno je bio veleposlanik Slovenije u Vatikanu te dugo godina rektor sveučilišta u Mariboru, kaže da je Alma Mater neprofitna institucija. Za sada se najviše programa, ukupno 13 u sva tri bolonjska stupnja, izvodi u Mariboru, no postupno ih namjeravaju proširiti i u Salzburg, Beč, Ljubljanu, a s vremenom i u Zagreb. Kažu da su ovakav proces širenja u manjim gradovima odabrali prije svega zato što Europska unija potiče regionalizaciju obrazovanja.

Predsjednik Europske akademije znanosti i umjetnosti, prof. dr. Felix Unger, poznati kirurg koji je prvi u Europi izveo presađivanje srca, istaknuo je hrvatskim novinarima okupljenim u Salzburgu da ova mlada institucija, utemeljena 1990. godine, okuplja oko 1500 vrhunskih znanstvenika te čak 29 nobelovaca. Među njima su i brojni hrvatski znanstvenici poput Ive Šlausa, Asima Kurjaka, Juraja Kolarića i Nade Bodiroge-Vukobrat. Zanimljivo je da su njezini pokrovitelji brojni državnici i političari, među kojima i Ivo Josipović, Borut Pahor, Milo Đukanović i Vladimir Putin. Akademiju su uz Ungera, utemeljili bečki nadbiskup Franz König te politolog i filozof Nikolaus Lobkowicz. U razredu svjetskih religija, članovi su, među ostalima, nadbiskup Želimir Puljić te umirovljeni papa Joseph Ratzinger. (t.portal)
Autor: Nenad Jarić Dauenhauer
____________________________________________________________________________________________

 

Kultura

Promicanje veza s kulturnim institucijama Hrvata u inozemstvu i poticanje međunarodne suradnje s kulturnim institucijama u RH.

Korisni linkovi

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske


20. prosinca 2016. – ‘Vrijeme je novac’ – riječka povijest u numizmatičkoj zbirci


4. rujna 2016. – Claudio Magris otvorio četvrti Festival svjetske književnosti


4. rujna 2016. – Slobodanu Šnajderu Nagrada Meša Selimović za roman Doba mjedi


2. studeni 2015. – Pet dana Interlibera u Zagrebu


28. srpnja 2015.- Završila obnova Maškovića hana


26. lipnja 2015. – Otvaraju muzeji u Vučedolu, Malom Lošinju, Metkoviću i Sinju


15. travnja 2014. – Država zaštitila čitanje, pisanje i tiskanje glagoljice

 

Ostala pitanja

Davanje naputaka, savjeta i obavijesti od važnosti za Hrvate i građane hrvatskog podrijetla koji žive izvan RH te upućivanje na nadležna tijela državne uprave i druge institucije.

Korisni linkovi

Gdje se mogu informirati o pravima branitelja i obitelji branitelja?

Gdje se može pratiti tijek pregovora o članstvu RH u Europskoj uniji?


28. kolovoza 2015. – Nove usluge u Zagrebu


26. kolovoza 2015. – Inina besplatna aplikacija za pametne telefone

Od danas svi korisnici pametnih telefona mogu besplatno preuzeti Ininu aplikaciju i pomoću nje brzo i jednostavno saznati niz korisnih informacija u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Inina aplikacija za pametne telefone sastoji se od tražilice benzinskih postaja, sadržava informacije o ponudi i cijenama goriva, novostima iz Ine, stanju na cestama i vremenskim uvjetima za nautičare. Nadalje, korisnicima aplikacije na raspolaganju je i kalkulator potrošnje, kao i snimanje lokacije na kojoj su parkirali. „INA prati trendove na tržištu i želi svojim potrošačima osigurati što jednostavniji pristup svim važnim informacijama, te smo vođeni tim ciljem osmislili aplikaciju za pametne telefone, za koju vjerujemo da će uvelike koristiti svim vozačima i nautičarima. Sada oni na jednom mjestu imaju pregled svih potrebnih podataka i mogu bezbrižno uživati u svojim putovanjima i hobijima“, rekao je Darko Markotić, izvršni direktor Trgovine na malo. (Poslovni dnevnik)


28. siječnja 2014. – Pokrenut portal Invest in Croatia (IC)


21. siječnja 2014. – Što ako ste u nevolji tamo gdje nemamo ambasadu

Članice Europske unije razvile su brojne međusobne veze, pa i na području diplomatsko-konzularne podrške. Nakon stupanja u članstvo Europske unije i Hrvatska je postala dijelom te iste mreže pogodnosti koje mogu koristiti i građani koji putuju svijetom s hrvatskom putovnicom. Tako se državljani Republike Hrvatske kao građani Europske unije mogu za konzularnu pomoć i zaštitu obratiti diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu druge države članice Unije u trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi nema diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske, navode iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Naprimjer, ako za vrijeme hadža zapnete u Saudijskoj Arabiji gdje naša zemlja nema diplomatsko-konzularnih predstavništava, slobodno se za pomoć možete obratiti veleposlanstvu bilo koje druge članice Europske unije. Iz MVEP-a napominju da su odnosi o zaštiti državljana EU putem diplomatskih i konzularnih predstavništava uređeni Odlukom Europskog vijeća davne 1995. godine. Konkretno je propisano da se pružanje konzularne zaštite odnosi na pomoć u slučaju smrti, ozbiljne nezgode ili teške bolesti, u slučaju uhićenja ili zadržavanja u pritvoru, na pomoć žrtvama okrutnog zločina te na pomoć i repatrijaciju državljana Unije koji su se našli u nevolji. ‘U slučajevima evakuacije s područja trećih država preporuka je da se hrvatski državljani obrate hrvatskom Ministarstvu vanjskih i europskih poslova ili teritorijalno najbližem veleposlanstvu Republike Hrvatske, a Ministarstvo će u suradnji s nadležnim tijelima drugih država članica EU dogovarati način i rute evakuacije’, poručuju iz MVEP-a. (tportal – Ante Srzić)


31. prosinca 2013. – Registar državne imovine na webu
Nakon više od dvadeset godina Hrvatska će napokon dobiti jedinstveni registar državne imovine. Državni ured za upravljanje državnom imovinom idućih će dana, kako nam je potvrdio predstojnik DUUDI-ja Mladen Pejnović, objaviti na svojim internetskim stranicama registar koji obuhvaća ukupno 350 tisuća nekretnina te vlasničkih udjela i dionica u poduzećima. No riječ je o prvom popisu imovine u posjedu državnih institucija i poduzeća na jednome mjestu koji će se još nadopunjavati. U izradi je, kažu u DUUDI-ju, sudjelovalo oko 100 institucija koje su zakonski bile obvezne dostaviti podatke, a riječ je o svim državnim tijelima, tvrtkama i javnim ustanovama. No, prva varijanta registra neće sadržavati svu imovinu države jer nisu sve institucije bile jednako angažirane u dostavi podataka. Najviše su, kažu u DUUDI-ju, bile angažirane Hrvatske šume, dok je među institucijama koje nisu dostavile nijedan dokument, pa čak ni nakon više dopisa, Hrvatska gospodarska komora. Novi zakon o upravljanju državnom imovinom svim obveznicima ostavlja 31. prosinca za zadnji rok za dostavu podataka o imovini, a u siječnju će biti utvrđeno stanje te onima koji nisu surađivali izrečene i kazne. Za pravne osobe propisane su sankcije za neisporuku podataka do 100 tisuća kuna, a globa je za odgovorne osobe do 10 tisuća kuna. Prvi registar, ističu u DUUDI-ju, bit će odraz stanja u evidencijama samih državnih institucija pa će podaci ponegdje biti nepotpuni i neujednačeni, a tek u drugom koraku registar će sadržavati i procjenu vrijednosti imovine. (Večernji list)


8. studenoga 2013. – U novi ZOR uneseni i zahtjevi sindikata
U novom prijedlogu Zakona o radu (ZOR) uvaženi su zahtjevi sindikata vezani uz financijski uvjetovani otkaz te fleksibilnost uređivanja radnog vremena i otpremnine, doznaje se u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. O novom prijedlogu ZOR-a raspravljat će se danas na sastanku tripartitne skupine, a prijedlog zakona trebao bi ići u javnu raspravu koja će trajati 15 dana. Iako je Ministarstvo predlagalo uvođenje financijski uvjetovanog otkaza, po kojem bi poslodavac u financijskim problemima mogao otkazati radniku koji odbije smanjenje plaće, na inzistiranje sindikata prihvaćeno je da ostane kao i dosad. Prihvaćen je prijedlog sindikata vezan uz fleksibilnost uređivanja radnog vremena. Prema njemu, ograničio bi se najveći broj sati rada u razdoblju od četiri mjeseca – radnik ne bi smio raditi više od fonda sati koji odgovara fondu sati kao da je svakog tjedna u razdoblju od četiri uzastopna mjeseca radio po 48 sati tjedno. Ograničio bi se rad radnika u tjednu na najviše 48 sati tjedno, ali bi se, samo ako je tako predviđeno kolektivnim ugovorom, omogućio i duži rad, no ne više od 56 sati tjedno. Ukinulo bi se ograničenje broja sati u tjednu te bi se omogućilo povećanje broja sati prekovremenog rada na godišnjoj razini putem kolektivnih ugovora, ali ne više od 250 sati godišnje. Omogućio bi se transparentan sustav organizacije radnog vremena, stoga će Inspektorat rada dobiti šire ovlasti. Vezano uz otpremnine i fond otpremnina, oko te točke mora se nastaviti dijalog sa socijalnim partnerima kako bi se postigao konsenzus. Prema prijedlogu Ministarstva, svi bi radnici trebali imati pravo na otpremnine, ali bi one bile manje nego sada. No zasad otpremnine ostaju kao što jesu, rečeno je. Prema novom prijedlogu ZOR-a, skratili bi se rokovi u proceduri kolektivnog otpuštanja viška radnika te bi se ukinula obveza poslodavcima da izrađuju program zbrinjavanja viška radnika. Pojednostavnila bi se procedura kod nadomještanja suglasnosti radničkog vijeća za otkazivanje ugovora o radu zaštićenim kategorijama radnika radi ubrzanja procedure otkazivanja, a da se time ne utječe na smanjenje zaštite tih radnika. Također bi se ubrzao tijek otkaznog roka tako da on teče i u razdobljima privremene spriječenosti za rad, plaćenog dopusta i godišnjeg odmora. Smanjio bi se iznos naknade štete u slučaju sudskog raskida ugovora o radu sa sadašnjih 18 na osam ugovorenih plaća radnika. Produljio bi se rok za zastaru novčanih potraživanja s tri na pet godina te bi se omogućio štrajk zbog neisplate plaća, kao i vraćanje produžene primjene kolektivnog ugovora u slučaju ako je ona ugovorena putem tog ugovora. (HRT)
_________________________________________________________________________________________________________
28. listopada 2013. – Hrvatski inovatori osvojili 13 odličja u Londonu
Na 13. britanskom sajmu inovacija u Londonu hrvatski inovatori i poduzetnici osvojili su 13 odličja – Platinu, dvije posebne nagrade ‘Double Gold’, sedam zlata, dva srebra i jednu broncu, izvijestio je Hrvatski savez inovatora. Te uspjehe hrvatski inovatori i poduzetnici ostvarili su u konkurenciji brojnih inovacija iz europskih i azijskih zemalja, a uz to ostvaren je niz obećavajućih poslovnih susreta zahvaljujući 2. inovacijskoj misiji koju je organizirao Centar za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj Hrvatske gospodarske komore, navodi u priopćenju Hrvatski savez inovatora. Najuspjašniji hrvatski izlagači bili su Ivana i Roberto Legović koji su za ‘Detox-Destress Lavander’ nagrađeni posebnom nagradom ‘Platina’ i zlatnom medaljom. Vrlo uspješni bili su Jana Žiljak Vujić, Vilko Žiljak, Klaudio Pap, Ivana Stanimirović Žiljak, Tehničko veleučilište u Zagrebu, čiji je ‘Infraredesign maskirna uniforma dualni dizajn na tekstilu i koži’ nagrađen posebnom nagradom Dvostruko zlato (Double Gold) i zlatnom medaljom. Ivan, Roman i Tomislav Krunić osvojili su za ‘Roto rašpu’ i ‘Tračnu rašpu’ posebnu nagradu Double Gold i dvije zlatne medalje. Melita Pavlek-Moćan je uz zlatni uspjeh ‘Melli Cream’ u razgovorima s britanskim poslovnim posjetiteljima otvorila mogućnosti komercijalizacije svojih inovativnih proizvoda na britanskom tržištu. Sličan uspjeh ostvario je Slobodan Rajić jer je uz zlatnu medalju za ‘Gumeno cestovno-željeznički prijelaz DR 1’ izazvao neposredan poslovni interes. Zlatnom medaljom nagrađen je i ‘Nesu Smart Phone Card’ Jurice Mavrovića i Slavka Lauša, uz poslovne razgovore koji najavljuju distribuciju u britanskim trgovačkim lancima. Drago Ćosić, Cor brevis d.o.o., osvojio je brončanu medalju za ‘Gorivo i zapaljiva smjesa koja se koristi kao zamjena za fosilna goriva u termoelektranama na ugljen, industrijskim i pećima za centralno grijanje’. Mladi zagrebački inovatori Ivana Filipović i Filip Gluhalić, Tehničko veleučilište u Zagrebu, za ‘Iskorištavanje energije munje’ nagrađeni su srebrnim odličjem. Hrvatsko izaslanstvo predstavilo je 38. hrvatski salon inovacija Inova-budi uzor koji uskoro počinje u Zagrebu. Uz do sada potvrđeno izlaganje inovatora iz 24 države svoj dolazak u Zagreb potvrdili su britanski i španjolski inovatori. (HRT)
___________________________________________________________________________________________________________
21. listopada 2013. – Web stranica koja izvještava o sajmovima u šest zemalja
Proteklih mjesec dana novi web projekt sajmovi.eu pokazao se vrlo korisnim alatom za planiranje i informiranje poduzetnika te posjetitelja i organizatora sajmova. Odlaskom na tu stranicu mogu se saznati osnovne i proširene informacije o 380 sajmova iz svih sektora u Hrvatskoj i regiji, odnosno zemljama s prostora bivše Jugoslavije. Kako su sajamske priredbe obično živopisne po događajima i inovacijama, tako i ovaj web projekt omogućava uvid u raznolikost gospodarskih priredbi u regiji od Hrvatske do Makedonije, od rukotvorina do brodskih izložbi. S tih sajmova novinarski tim, kojeg predvodi Goran Gazdek, novinar iz Virovitice s dugogodišnjim iskustvom u pokrivanju gospodarskih tema, svaki dan donosi vijest i reportaže. Dijelom agencijske, a dijelom priče vlastitih suradnika, po čemu se ovaj projekt izdvaja od nekih specijaliziranih web stranica s, pretežito, sadržajem prenesenim iz drugih medija ili isključivo priopćenja za medije. Kalendar sajmova je druga korisna stvar na ovoj adresi http://www.sajmovi.eu. Pretragom po mjesecima, mjestu održavanja ili po ključnim riječima čovjek može isplanirati odlazak na neki od sajmova, jer za svaki od tih događaja saznaje barem datum i mjesto održavanja i kontakte. ‘Specijalizirali smo projekt za gospodarstvenike, izlagače, organizatore i posjetitelje sajmova, zapravo za sve kojima je važna informacija o sajmovima, jer smo vidjeli da takvog mjesta do sada nije bilo na sceni. U bazi podataka sada je veliki broj sajmova, preko 380, ali svakim danom dobivamo i objavljujemo informacije o novim priredbama’, kaže urednik Gazdek. Vijesti na stranici prate osnovne informacije o pojedinom sajmu, od najave do izvještaja o posjećenosti, značajnijim događajima, nagradama i slično. Reportaže nude nešto intimniji uvid u pojedinu priredbu, susrete s ljudima, kušačima, proizvođačima i inovatorima, stručnjacima ili nekim novim neviđenim proizvodom. ‘U reportažama dolazi do izražaja naša predanost ovoj temi. Uostalom nismo slučajno odabrali baš ovakav oblik gospodarske aktivnosti. Jednostavno volimo obilazi sajmove i razgovarati od štanda do štanda’, objasnio je Gazdek. Tjedni pregled sajamskih priredbi sa sajmovi.eu odnedavno se mogu vidjeti u svakom broju Privrednog vjesnika. Samo u listopadu registrirano je gotovo devedeset sajmova u Hrvatskoj i pet susjednih zemalja. (tportal.hr)
_________________________________________________________________________________________________________

15. listopada 2013. – Tražilica za financijske podatke
Hrvatski Telekom, vodeći telekomunikacijski operator u Hrvatskoj, predstavio je uslugu Poslovni monitor za poslovne i privatne korisnike. Njegovim korištenjem poslovni korisnici mogu provjeriti poslovanje sadašnjih ili budućih poslovnih partnera ili konkurenata, doznati s kim su povezani, pratiti trendove poslovanja te tražiti odgovore na pitanja poput: ‘Kako tvrtka posluje? Ostvaruje li dobit? Je li moguća dugotrajna suradnja? Hoće li tvrtka platiti na vrijeme?’ itd. Privatni korisnici, pak, mogu provjeriti poslovne informacije pri zapošljavanju, pri kupovini određenih proizvoda ili usluga. Cilj portala je pomoći korisnicima da donesu ispravne i sigurnije poslovne odluke, smanje poslovne rizike, te povećaju prodaju i/ili kupnju. Portal se sastoji od Poslovnih tražilica Hrvatska (informacije o rukovodstvu određenih subjekata, o transakcijskim računima, rejting, stanje i trend poslovanja, financijski izvještaji-izvještaji za pet posljednjih godina, koeficijenti-informacije o likvidnosti, solventnosti…) te Regija (sastoji se od podatka za Hrvatsku, BIH, Srbiju te Sloveniju, a sadrži istu vrstu podataka kao i Poslovna tražilica Hrvatska). Poslovne tražilice sastoje se od javno dostupnih podataka. Podaci se ažuriraju ovisno o vrsti, većina podataka ažurira se dnevno, dok se financijski podaci ažuriraju jednom godišnje. Razlika u odnosu na postojeće davatelje sličnih usluga su dnevna pretplata za korištenje tražilica ujedno i novost na tržištu, godišnja pretplata plativa u 12 mjesečnih obroka te podaci za Regiju (Bosna i Hercegovina, Srbija, Slovenija). Hrvatski Telekom jedini na tržištu nudi dnevnu pretplatu za korištenje tražilica (što je ujedno novost na tržištu), godišnju pretplatu plativu u 12 mjesečnih obroka, podatke za regiju i mogućnost da se po svakoj licenci dnevno može pregledati 150 poslovnih subjekata. Posjetite ga na adresi www.pmonitor.tportal.hr
_
______________________________________________________________________________________________________

9. listopada 2013. – Hrvatski izlagači na sajmu prehrane u Koelnu
Na najvećem svjetskom sajmu prehrane u Koelnu – ANUGA sudjeluje čak 6777 izlagača iz 99 zemalja, među kojima i petnaestak iz Hrvatske. Svi se u prvome redu bore za europsko, ali i međunarodno tržište prehrambenih proizvoda. Zanimanje poslovnih ljudi za proizvodnju hrane i pića te ponuda izlagača veliki su. No i u tako snažnoj svjetskoj konkurenciji Hrvatska ima što ponuditi, kažu iz HGK. Zbog visoke cijene zakupnine izložbenog prostora hrvatskih je izlagača relativno malo, no zahvaljujući HGK, 14 hrvatskih proizvođača našlo je svoje mjesto na zajedničkom izložbenom prostoru od 160 četvornih metara. Proizvode izlažu varaždinska Derma, Dupin iz Zagreba, Eko Vrelo – Beli Manastir, petrinjski Gavrilović, Hermes International iz Turčina, Mygros iz Varaždinskih Toplica, zagrebački Pan Pek i Paprenjak, Paška sirana iz Paga, PIP iz Pisarovine, koprivnička Podravka, Sirana Gligora iz Kolana na Pagu, Stella Mediteran iz Klisa te Žigante Tartufi iz Buja. ‘Zanimanje hrvatskih izlagača za nastup ove je godine bilo vrlo veliko, ali, nažalost, nismo uspjeli dobiti veći prostor. Ipak smo odlučili da svim zainteresiranima omogućimo nastup, koji zajednički sufinanciraju HGK i Ministarstvo poljoprivrede. Mislim da Hrvatska ima što pokazati Europi i svijetu’, rekla je voditeljica izložbenog prostora i viša stručna suradnica u HGK Jasmina Dukić. Jedina hrvatska tvrtka koja samostalno nastupa na sajmu je Marodi domaća tjestenina iz Čakovca. (HRT)

_______________________________________________________________________________________________________

26. rujna 2013. – Hrvatska na 31. Mjestu po globalnom bogatstvu
Hrvatska se i dalje nalazi na 31. mjestu na ljestvici najbogatijih zemalja s neto financijskom imovinom po stanovniku od 6.790 eura, pokazuje Allianzovo Izvješće o globalnom bogatstvu. U izvješću se tvrdi kako je Hrvatska lani zabilježila snažan porast imovine. Bruto financijska imovina porasla je za 5,7 posto, uglavnom uslijed snažnog rasta imovine uložene u osiguranja i mirovine od 16,4 posto. Hrvatska kućanstva u proteklih dvanaest godina značajno su povećala svoj udio financijske imovine uložen u osiguranja i mirovine: prošle godine je nešto malo manje od 20 posto njihove ukupne imovine bilo uloženo u ove proizvode u usporedbi s manje od 5 posto početkom stoljeća. Nadalje, privatne obveze su u 2012. pale za 1,3 posto. Posljedica toga je da je neto financijska imovina porasla za 10,6 posto, što je znatno više od dugoročnog prosjeka (za razdoblje od 2001. do 2012), koji iznosi 6,1 posto godišnje. ‘Hrvatska kućanstva napokon su financijsku krizu ostavila iza sebe: neto financijska imovina po stanovniku viša je od svog predkriznog vrhunca za više od 20 posto’, ističu iz Allianza. U globalnim razmjerima, međutim, Hrvatska se nije pomakla s 31. mjesta na ljestvici najbogatijih zemalja s neto financijskom imovinom po stanovniku u iznosu od 6.790 eura na kraju 2012. smjestivši se na četvrto mjesto u istočnoj Europi (iza Slovenije, Češke i Estonije). Na vrhu globalne ljestvice nalaze se Švicarska (141.895 eura), SAD (100.710 eura), Japan (83.610 eura), Belgija (73.520) i Nizozemska (68.760 eura).(tportal.hr)

__________________________________________________________________________________________________________

24. rujna 2013. – Vodeći svjetski project manageri dolaze u Dubrovnik
S ciljem razvoja projektnog menadžmenta International Project Management Association svake godine uz potporu velikog broja volontera organizira svjetski kongres iz upravljanja projektima. Ovogodišnji svjetski kongres pod nazivom ’27th IPMA World Congress’, održat će se po prvi put u Hrvatskoj u periodu od 30. rujna do 3. listopada 2013. godine, Dubrovnik, Valamar LaCroma Dubrovnik Resort i Importanne Resort, piše tportal.hr. IPMA svjetski kongres ima dugogodišnju tradiciju i prepoznatljivost vodećeg skupa iz područja upravljanja projektima, programima i portfelja na kojem se okupljaju vodeći svjetski praktičari i menadžeri, predstavnici globalnih kompanija, kao i akademsko osoblje te mladi. Svoju suglasnost za pokroviteljstvo 27. IPMA kongresa do sada su dali Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, Vlada Republike Hrvatske i Sveučilište u Zagrebu. Ovogodišnji organizator je Hrvatska udruga za upravljanje projektima (HUUP), jedna od 55 članica svjetskog udruženja za projektni menadžment International Project Management Association (IPMA) koja je isključivo neprofitnog karaktera. Do danas je prijavljeno oko 700 sudionika iz preko 60 država diljem svijeta. U osam paralelnih sesija će se održati predavanja nekih od poznatih svjetskih stručnjaka. U najavi je i predkonferencija sa 100 sudionika, a neposredno prije samog svjetskog kongresa održat će se i Global Young Crew Workshop za mlade voditelje projekata sa preko 100 sudionika. Također je u najavi 8 radionica i skupština International Project Management Associationa-a (IPMA-e), gdje će prisustvovati delegati iz 55 država, te sastanci organizacijskih odbora IPMA-e će se također održati za vrijeme trajanja kongresa. Do sada je zaprimljeno preko 200 članaka iz preko 50 zemalja diljem svijeta (Europa, Azija, Afrika, Sjeverna Amerika, Australija). Nadamo se da će ovaj kongres doprinijeti razvoju i profesionalizaciji projektnog menadžmenta u Hrvatskoj! Više o samom kongresu na www.ipma2013.hr.
__________________________________________________________________________________________________________

20. rujna 2013. – Počeo 6. Weekend Media Festival u Rovinju
Više od četiri tisuće domaćih i regionalnih medijskih, marketinških i PR stručnjaka okupit će se u Rovinju na šestom Weekend Media Festivalu, najvećem regionalnom festivalu komunikacija. Predavanja, panel-diskusije, radionice i prezentacije te upoznavanje s aktualnim svjetskim trendovima u komunikacijama, glavni su sadržaji ovogodišnjeg Weekend media festivala, koji je sinoć otvoren.
Očekuje se da će na panel-diskusiji na temu “Politički dos & don’ts” sudjelovati i ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak. (HRT)
_________________________________________________________________________________________________________

19. rujna 2013. – Cijene roaminga znatno smanjene
Danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja ove godine počela je direktna primjena uredbe o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama, a cijene korištenja elektroničkih komunikacijskih usluga u inozemstvu, kad je korisnik izvan Republike Hrvatske, znatno su smanjenje i u potpunosti regulirane uredbom. Ističu to iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture reagirajući na, kako navode, netočne informacija u pojedinim medijima o tome da cijene međunarodnim roaming uslugama nisu znatno pale nakon ulaska Hrvatske u EU. Iz resornog ministarstva pritom upozoravaju kako se roaming usluge identificiraju s klasičnim međunarodnim pozivima, iako nije riječ o istoj stvari niti im se cijena formira na isti način. Navode kako se zamjenom pojmova obmanjuju građani, a potrošače navodi na neosnovane tužbe. Pojašnjavaju kako je međunarodni roaming usluga koja omogućuje korištenje mobilnog telefona u inozemstvu, kada je korisnik izvan mreže u kojoj je pretplatnik, dakle izvan Republike Hrvatske. Upućuju korisnike kako njihov operator ima sporazume o roamingu sa stranim operatorima, što korisniku pruža mogućnost korištenja mreža tih operatora ostvarivanjem odlaznih i dolaznih poziva, slanja i primanja SMS-ova, kao i neke druge mobilne usluge (primjerice pristup glasovnoj pošti i nadoplata računa na pre-paid telefonima) na isti način kao i kod vaših domicilnih operatora. Raspoložive usluge razlikuju se od operatora do operatora, ovisno o njihovim međusobnim ugovorima. (HRT)
____________________________________________________________________________________________________

9. srpnja 2013. – Europski uredi za zapošljavanje u četiri hrvatska grada
Svaka od država EU-a autonomno odlučuje kakav će režim zapošljavanja primijeniti na hrvatske građane, a ograničavanje zapošljavanja hrvatskih radnika dosad su uvele Belgija, Njemačka, Nizozemska, Austrija, Velika Britanija, Slovenija i Španjolska. U tim zemljama hrvatski radnici će se, kao i dosad, zapošljavati temeljem bilateralnih sporazuma i kvota na temelju kojih se izdaju radne dozvole. Zadržavanje režima radnih dozvola moguće je još dvije, pet ili najviše sedam godina od ulaska Hrvatske u EU. Deset zemalja potvrdilo je dosad da neće uvoditi ograničenja za hrvatske radnike – Švedska, Rumunjska, Mađarska, Irska, Slovačka, Češka, Danska, Finska, Estonija i Litva, a ostale još nisu donijele konačnu odluku. Za sve države koje ne uvedu ograničenje na snazi će biti slobodno kretanje i zapošljavanje hrvatskih radnika kojima će na raspolaganju biti usluge EURES-a, mreže europskih javnih službi za zapošljavanje, koja pruža informacije, savjete i pomoć u traženju posla na europskoj razini. EURES okuplja ukupno 31 zemlju, a osim članica EU-a tu su i Norveška, Island, Lihtenštajn i Švicarska. Putem EURES-a mogu se dobiti informacije o slobodnim radnim mjestima u EU-u oglašenim na javnim zavodima za zapošljavanje. Isto tako, putem EURES-a svi zainteresirani mogu oglasiti svoj životopis i pogledati bazu potencijalnih poslodavaca. Trenutno se u bazama EURES-a nalazi 1,3 milijuna radnih mjesta na razini EU-a, 30.000 poslodavaca te milijun životopisa osoba koje su zainteresirane za rad na prostoru EU. Hrvatski radnici će potrebne informacije moći dobiti u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ), kod EURES savjetnika koji će biti smješteni u područnim uredima HZZ-a u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, kao i na web stranicama HZZ-a. Nakon rada u zemljama EU-a, hrvatski radnici imat će pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, pri čemu se naknada ostvaruje u zemlji zadnjeg zaposlenja po propisima te zemlje. Izuzetak su pogranični radnici – takav radnik ima pravo na novčanu naknadu u Hrvatskoj ako je u trenutku prestanka radnog odnosa imao najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, uključujući i vrijeme provedeno na radu u nekoj drugoj zemlji EU-a, ako radni odnos nije prestao njegovom krivnjom ili voljom, te ako se prijavi područnom uredu HZZ-a u kojem ima prijavljeno prebivalište i podnese zahtjev u roku 30 dana od prestanka radnog odnosa. Na zaposlene i samozaposlene osobe koje se kreću unutar EU-a primjenjuje se zakonodavstvo samo jedne države članice, i to prema mjestu rada. Posebna pravila vrijede za osobe izaslane u drugu državu radi obavljanja određenog posla u određenom razdoblju. Za rad u drugoj državi članici EU-a izaslani radnik ne treba radnu dozvolu, no mora regulirati boravak prema važećim propisima države u koju je upućen na rad. Na izaslane radnike primjenjuje se zakonodavstvo matične države, a poslove vezane uz slanje unutar EU-a obavljat će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, za razliku od izaslanja prema bilateralnim ugovorima koje je bilo u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. (Metro-portal.hr)
_________________________________________________________________________________________________________

3. srpnja 2013. – Potrebno odobrenje za uvoz EU za mesu i ribu iz BiH, Srbije i ostalih trećih zemalja
Od 1. srpnja Hrvatska više ne smije uvesti ni jedan proizvod životinjskog podrijetla iz BiH, Srbije i ostalih trećih zemalja, proizveden u objektu koji nema odobrenje EU-a za izvoz u članice Unije. To znači da hrvatski ministar poljoprivrede više neće, kao do sada, imati pravo odobriti uvoz i iz objekata koji nemaju EU dozvolu. Većina objekata u Srbiji i BiH iz kojih smo do sada uvozili proizvode životinjskog podrijetla – mlijeko i meso, njihove prerađevine, jaja, ribu i ostalo, takvo odobrenje nema, i samo im je diskrecijsko pravo našeg ministra poljoprivrede omogućavalo da izvoze u Hrvatsku. Proizvodi životinjskog podrijetla iz trećih zemalja, pa tako i BiH, Srbije i drugih, koji su do danas ušli u Hrvatsku, a proizvedeni su u objektima bez odobrenja EU-a za izvoz u Uniju, na hrvatskom će tržištu moći ostati još godinu dana, do 1. srpnja 2014. Granični prijelaz u Staroj Gradiški prvih dana primjene novog graničnog režima nema većih gužvi, a mogući razlog izostanka dosad uobičajenog prometovanja robe leži u činjenici što BiH još nije uskladila sustav provjere kvalitete prehrambenih proizvoda sa strožim EU standardima. Velik je to problem za proizvođače u BiH, potvrdio nam je savjetnik federalnog ministra poljoprivrede Anto Petrić. “Dvadeset do trideset posto mesa, mlijeka i jaja izvozili smo u Hrvatsku. Problem je što nemamo certificirane ustanove koje mogu stajati iza naših proizvedenih količina“, kaže Petrić, pojašnjavajući kako je pozadina svega političke prirode. “Pet godina na tome sustavno radimo, čak smo od međunarodne zajednice za to dobili i novac, no Republika Srpska cijelo vrijeme sve opstruira“, naglašava Petrić. Hrvatska je mlijeko, meso, prerađevine, jaja, riblje proizvode i slično uvozila iz 103 objekta u BiH i Srbiji, od kojih je samo njih pet imalo pravo izvoza u zemlje EU-a. I dok je Srbija u posljednje vrijeme značajno povećala broj svojih objekata koji sada imaju pravo izvoza u EU, BiH ih još uvijek ima jako malo. Tamo odobrenje za izvoz u EU imaju samo neki objekti za proizvode ribarstva i određenih nusproizvoda životinjskog podrijetla, dok za proizvode od mlijeka BiH nema ni jedan objekt odobren od strane Europske komisije. (Glas Slavonije)
________________________________________________________________________________________________________

14. lipnja 2013. – Država će jamčiti za štednju do 100.000 eura
S današnje sjednice Vlade u hitnu saborsku proceduru upućene su izmjene i dopune Zakona o osiguranju depozita, kojim se iznos osigurane štednje za koji jamči država za svakog pojedinačnog štedišu podiže sa 400.000 kuna na kunsku protuvrijednost do 100.000 eura. ‘Tim povećanjem dodatno se doprinosi zaštiti depozita vjerovnika, očuvanju povjerenja u financijski sustav i većoj stabilnost na financijskom tržištu’, poručio je ministar financija Slavko Linić. To je svakako dobra vijest za hrvatske štediše, koji na štednim računima u hrvatskim bankama drže 142 milijarde kuna. Manje dobra vijest je da su banke kamatne stope na depozite spustile na najniže razine u povijesti. Prema zadnjim podacima HNB-a, prosječne kamatne stope za građane na kratkoročne depozite u eurima spustile su se na 2,5 posto (sa 2,67 posto, koliko su iznosile početkom godine), dok su kamate na dugoročnu štednju u eurima pale na 3,6 posto (sa 3,64 posto početkom godine). Smanjenje kamatnih stopa rezultat je visoke likvidnosti banaka i nedostatka potražnje za kreditima. Zbog toga se banke više ne natječu u privlačenju depozita kao što je to bilo slučaj ranijih godina. (www.tportal.hr)
____________________________________________________________________________________________________________

23. svibnja 2013. – Energetski certifikat
Energetska certifikacija zgrada, odnosno klasifikacija i ocjenjivanje zgrada prema potrošnji energije postala je zakonska obveza za sve zgrade na tržištu nekretnina u Republici Hrvatskoj. Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, ali i jak marketinški instrument koji omogućava uvid u kvalitetu zgrade sa stajališta potrošnje energije i budućih troškova korištenja, te može značajno utjecati na cijenu nekretnine, odnosno njenu tržišnu konkurentnost. Energetska certifikacija zgrada može odigrati i ključnu ulogu u povećanju kvalitete gradnje, integralnom razmatranju energetskog koncepta novih zgrada, te pokretanju sustavne energetske obnove i moderniziranja postojećih zgrada, piše Poslovni.hr. Postojeće zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid kupcu, najmoprimcu ili zakupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, iznajmljivanju, leasingu ili zakupu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, dakle nakon 1. srpnja ove godine. Opširnije
__________________________________________________________________________________________________________

13. svibanj 2013. – Ojačao tečaj kune
Kuna je na danas utvrđenoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke (HNB), u odnosu na tečajnicu od prošlog petka, ojačala prema euru za 0,15 posto, a izrazitije je ojačala prema švicarskom franku, za 1,64 posto Srednji tečaj eura na danas utvrđenoj tečajnoj listi HNB-a, koja se primjenjuje od sutra, iznosi 7,567190 kuna, a franka 6,093727 kuna, što je njegov najniži srednji tečaj od kraja siječnja ove godine. Kuna je na tjednoj razini ojačala i prema britanskoj funti za 0,32 posto, a oslabila prema američkom dolaru za 0,72 posto. U odnosu na tečajnu listu HNB-a utvrđenu jučer kuna je neznatno oslabila prema euru za 0,009 posto, dok je prema dolaru oslabila za 1,07 posto. Istodobno je ojačala prema funti za 0,06 posto i prema franku za 1,02 posto. Srednji tečaj funte iznosi 8,957375 kuna i dolara 5,818677 kuna. (Hina/tportal.hr)
____________________________________________________________________________________________________________

7. svibnja 2013. – Od 1. srpnja europska kartica zdravstvenoga osiguranja
Nakon ulaska u Europsku uniju hrvatski će državljani za privremenog boravka u drugoj članici EU-a putem europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) imati pravo na zdravstvenu zaštitu. Po jednakim uvjetima neodgodivom zdravstvenom zaštitom u Hrvatskoj će se moći koristiti državljani zemalja EU-a. Na temelju EKZO-a, osigurana osoba HZZO-a koja se tijekom privremenog boravka u drugoj državi članici EU-a iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću imat će pravo koristiti se zdravstvenom zaštitom koja se ne može odgoditi do njezina planiranog povratka u Hrvatsku. Uvjet za izdavanje EKZO-a jest uredan status u obveznome zdravstvenom osiguranju pri HZZO-u, a karticu će osiguranoj osobi, na temelju njezina zahtjeva, besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima prebivalište. EKZO neće zamijeniti zdravstvenu iskaznicu u Hrvatskoj na temelju koje će građani i dalje ostvarivati zdravstvenu zaštitu kao do sada. Na temelju EKZO-a moći će se koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom tijekom privremenog boravka radi privatnog posla, za vrijeme rada, stručnog usavršavanja, izobrazbe ili službenog puta u državama članicama EU-a. Kad je riječ o planiranom liječenju u zemljama EU-a, i nakon 1. srpnja za to će biti potrebno odobrenje HZZO-a. Novina je također da će nakon 25. listopada ove godine državljani EU-a u hrvatskim ljekarnama moći podići lijek na recept izdan u drugoj državi članici EU-a. (HRT)
_____________________________________________________________________________________________________________

29. travnja 2013. – Otvorena dva nova granična prijelaza s BiH
Novoizgrađeni međunarodni cestovni granični prijelazi Zaton Doli i Klek između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine započeli su s radom. Premještajem policijskih djelatnika postaje granične policije Metković i Policijske postaje Ston, carinskih službenika, novoizgrađeni međunarodni cestovni granični prijelazi Klek i Zaton Doli s današnjim su danom stavljeni u punu funkciju, doznaje se u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj. Izgradnjom tih dvaju graničnih prijelaza povećani su radni kapaciteti, odnosno broj prometnih trakova za automobile, autobuse i teretna vozila. Osim toga, stvoreni su bolji uvjeti za rad graničnih službi i obavljanje graničnih kontrola što će uvelike pridonijeti bržem obavljanju granične kontrole i omogućiti bržu protočnost putnika na tim graničnim prijelazima. Riječ je o nedavno uređenim graničnim prijelazima s pet ulaznih i izlaznih trakova. Radovi na Bistrini, iz smjera Dubrovnika prema Splitu, stajali su 26,5 milijuna kuna, a izvela ih je Hidroelektra niskogradnja, dok je Granični prijelaz Klek stajao 22,9 milijuna kuna, a izgradila ga je tvrtka Viadukt. Investitor je Ministarstvo financija. (HRT)
___________________________________________________________________________________________________________

18. travnja 2013. – Croatia Boat Show – prodaja plovila stala
U splitskoj gradskoj luci otvoren je 15. međunarodni sajam nautike Croatia Boat Show. Do 23. travnja bit će izloženo stotinjak plovila iz desetak zemalja. Direktor tvrtke Profectus, koja je organizator sajma, Vicenco Blagaić upozorio je kako je zbog gospodarske krize ovogodišnji sajam najmanji u pet godina, navodeći izjave tvrtki koje su izlagale svoja plovila kako u posljednje dvije godine nisu prodali nijedan brod. Prodaja plovila u Hrvatskoj je stala, a razlog tomu je, prema njegovoj ocjeni, restriktivna porezna politika i gotovo potpuna nemogućnost financiranja kupnje brodova preko banaka. Boško Ercegovac iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture iznio je podatak da je prošle godine od nautičkog sektora bilo oko 800 milijuna eura prihoda te da je Hrvatsku posjetilo oko 60.000 stranih jahti i brodica s oko 600.000 nautičara. Činjenica je da je mala brodogradnja u krizi, istaknuo je Ercegovac. Prema njegovim riječima ulaskom Hrvatske u EU otvara se za nautički turizam novo tržište i nove mogućnosti, ali dolaze i nova pravila. Ulaskom u EU izjednačit će se prava i obveze hrvatskih i stranih nautičara. Za strane nautičare ukidaju se popisi osoba (na plovilima), što je do sada bio ograničavajući čimbenik daljnjeg razvoja nautike kod nas. Obveze će biti jednake za sve koji plove hrvatskim Jadranom. Nautički turizam čini oko 10% ukupnog hrvatskog turističkog proizvoda. (HRT)
________________________________________________________________________________________________________

12. travnja 2013. – Ukida se besplatni uvid u zemljišne knjige
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama prihvatit će se u travnju i vjerojatno stupiti na snagu u svibnju. Uz mnogo novosti, ukida se besplatan uvid. Kako piše Lider, u obrazloženju Konačnoga prijedloga izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, besplatni uvid do sada je bio omogućen samo zato ‘da se svi nositelji zemljišnoknjižnih prava potaknu na uvid u zemljišne knjige i osigura javnost rada zemljišnoknjižnih sudova. Budući da je taj cilj ostvaren, više nema razloga da sustav bude besplatan, jednostavno mora biti samoodrživ!’ List piše kako se može očekivati da troškovi uvida u zemljišne knjige na internetu neće biti simbolični i da će to sigurno smanjiti posjećenost te stranice. Ako posjećenost bude manja, smanjit će se i informiranost svih zainteresiranih, zbog čega će se pak izgubiti mnogo i na pravnoj sigurnosti i vladavini prava. A ako bude tako, postavlja se pitanje je li šteta veća ili čak mnogo veća od koristi koju će se izvući. (tportal.hr/Lider)
_____________________________________________________________________________________________________________

9. travnja 2013. – Tri sajamske priredbe na Velesajmu
Na Zagrebačkom velesajmu bit će otvorene tri sajamske priredbe – 55. međunarodni sajam obrtništva, 37. međunarodni sajam graditeljstva i opremanja i 22. međunarodni sajam grijanja, hlađenja, klimatizacije i obrade pitkih voda Interklima. Na sajmovima, koji se održavaju od 9. do 13. travnja, predstavit će se 198 izlagača iz 13 zemalja. Zemlja partner je Kraljevina Maroko čiji izlagači izlažu na sajmu Obrtništva. U sklopu 55. međunarodnog sajma obrtništva, održat će se Obrtnički forum, tradicionalni susret predstavnika Vlade i obrtnika. Tema ovogodišnjeg foruma je Zakon o obrtu – prijedlozi izmjena, a sudionici će raspravljati o ključnim promjenama koje predviđa novi Zakon o obrtu, iskustvima drugih zemalja u donošenju i provedbi takvih zakona, kao i o zahtjevima hrvatskih obrtnika u donošenju novog zakona o obrtu u korist očuvanja i razvoja hrvatskog obrtništva. (HRT)
___________________________________________________________________________________________________________

28. ožujak 2013. – Regionalna konferencija o društvenim mrežama
Organizatori Tvitomanije, najveće regionalne konferencije o društvenim mrežama (@tvitomanija), pozivaju u četvrtak, 28. ožujka 2013. na TweetUp-u u zagrebačkom Beleza Brazilian Baru (Fra Grge Tuškana 37). Na ovom neformalnom druženju svi zainteresirani za Tvitomaniju, koja se održava od 8. do 12. svibnja u Novi Spa hotels&resort u Novom Vinodolskom, moći će se družiti s organizatorima, kao i s kolegama tviterašima. Na priloženom linku pogledajte tko je potvrdio dolazak. Tvitomanija će na jednom mjestu okupiti do sada najveći broj korisnika društvenih mreža u cijeloj regiji, od onih koji ih koriste u privatne svrhe do onih koji su poslovno usmjereni na društvene mreže. O zadnjem projektu organizatora Tvitomanije, Blogomaniji u hotelu Falkensteiner na Staroj Planini, najbolje govori njena prisutnost na društvenim mrežama – za tri dana, koliko je konferencija trajala, pojavilo se preko 7600 objava na društvenim mrežama vezanih za Blogomaniju, te ih je vidjelo preko dva milijuna ljudi. (mina.smiljanic@tvitomanija.meViše informacija
_
_______________________________________________________________________________________________________

27. ožujka 2013. – Do prvog liječnika ili ljekarne diljem RH klikom miša
Interaktivnoj internetskoj karti i putnom planeru HAK-a dodano je 6500 zdravstvenih ustanova koje imaju ugovor s HZZO-om. HZZO i HAK predstavili su ovih dana suradnju koja će olakšati život građanima Hrvatske, ali i svim turistima koji dođu u Lijepu Našu. Riječ je o interaktivnoj karti koju je već ranije predstavio HAK a kojoj su dodane zdravstvene ustanove s kojima HZZO ima ugovor. Interaktivna internetska karta i putni planer HAK-a, koji su dostupni i putem aplikacija za pametne telefone, omogućuju uvid u najbliže među 627 benzinskih postaja s detaljnim informacijama i aktualnim tipovima i cijenama goriva, s mogućnošću navigacijskog navođenja korisnika do najbliže benzinske postaje. Sadrže i sveobuhvatan popis oko 32.000 turističkih i korisničkih interesnih točaka u Hrvatskoj (bankomati i poslovnice banaka, prodavaonice, kiosci, pošte, hoteli, hosteli autokampovi, nacionalni parkovi i parkovi prirode, stanice za tehnički pregled, zračne luke i dr.), a za dvadesetak javnih parkirališta i garaža, posebice onih u gradovima na obali i otocima, tu je i pregled broja slobodnih parkirališnih mjesta uživo. Postojećim interesnim točkama od danas su dodane i medicinske, njih 6500 na 3200 lokacija. (Jutarnji list)
_________________________________________________________________________________________________________

26. ožujka 2013. – Portal Fininfo – informacije o poslovanju hrvatskih pravnih subjekata na jednom mjestu
Poduzeće EL KONCEPT završilo je s razvojem internetskog portala Fininfo. Portal Fininfo razvijen je u sklopu europskog programa EUREKA, a svojim korisnicima osigurava pregled svih relevantnih informacija o poslovanju hrvatskih pravnih subjekata na jednom mjestu. EL KONCEPT d.o.o., domaće poduzeće specijalizirano za razvoj internetskih portala, financijske i analize kreditnih rizika, vodeći je partner u projektu Finessence iz europskog programa EUREKA. Cilj projekta bio je razvoj inovativne web-aplikacije www.fininfo.hr koja će na jednom mjestu pružiti sve relevantne informacije o financijskom stanju (poslovanju) i kreditnim rizicima hrvatskih pravnih subjekata. Portal Fininfo prilagođen je trenutačnim ekonomskim uvjetima te će doprinijeti smanjenju rizika poslovanja i nelikvidnosti, kao i pokretanju novog investicijskog ciklusa hrvatskog gospodarstva. Portal će na jednom mjestu, u modernom i korisnicima prilagođenom okruženju, pružati visokovrijedne i pouzdane informacije o rizicima poslovnih subjekta, strukturi ključnih osoba u poduzećima i poveznicama koje one imaju s drugim fizičkim i pravnim subjektima. Također, Fininfo će omogućavati pregled i analizu poslovanja konkurencije, praćenje važnih promjena (blokade računa, promjene ključnih osoba i dr.), ali će osigurati i preduvjete za pronalaženje kvalitetnih kupaca, povećanje prodaje i rezultata poslovanja. Uz to, naš će vam portal pružiti i mogućnost za kontinuiranu financijsku edukaciju. Posljedično će se poboljšati kvaliteta poslovnih i financijskih informacija o hrvatskim pravnim subjektima, kao i kvaliteta upravljanja kreditnim rizicima na razini cijelog gospodarstva. Opširnije
________________________________________________________________________________________________________

8. ožujak 2013. – Konferencija o upravljanju lancem opskrbe
Od 12. do 14. ožujka u zagrebačkom hotelu Esplanade održat će se regionalna konferencija jugoistočne Europe o upravljanju lancem opskrbe 2nd Supply Chain Management Arena 2013. Posebna gošća konferencije je Lora Cecere (SAD), čije su iskustvo na području upravljanja lancem opskrbe Supply Chain Managementa (SCM) uspješno primijenile mnoge svjetske kompanije i američke tvrtke s liste Fortune 500 kompanija (Procter & Gamble, Kraft/General Foods, Clorox, Dreyers Grand Ice Cream, Nestle i mnoge druge). Među panelistima na ovogodišnjoj konferenciji bit će čelni ljudi hrvatskih i regionalnih maloprodajnih lanaca, prehrambene industrije te pratećeg logističkog sektora. Kroz panel diskusije, predavanja i prezentacije vodeće tvrtke i eksperti predstavit će top teme, iskustva, izazove i rješenja koje danas zaokupljaju logistički i Supply Chain sektor. Konferencija počinje 12. ožujka 2013. u 17.45 sati, dok 13. i 14. ožujka počinje u 9 sati. Više informacija o konferenciji, program i predavače potražite na web stranici www.infoarena.hr (tportal.hr)
________________________________________________________________________________________________________

27. veljače 2013. – Nagrade WIIPA-e Ladislavu Prežigalu
U sklopu malezìjske izložbe inovacîja i novih tehnologija, Svjetska organizacija inovatora i nositelja prava intelektualnog vlasništva (WIIPA), nagradila je dvjema nagradama pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba i voditelja hrvatskog izaslanstva na MTE, Ladislava Prežigala. Nagrade su priznanje Prežigalu za dugogodišnji uspješan rad na razvitku i međunarodnoj promidžbi hrvatskih inovatora i napretku hrvatske nacìonalne izložbe INOVA, ali i značaju koje ti hrvatski uspjesi predstavljaju u svjetskim razmjerima, navodi se u priopćenju. Na ovogodišnjem sastanku WIIPA-e je Prežìgalo, kao predsjednik provedbenog odbora INOVA 2013, predstavio predstojeću izložbu koja će se održati u studenom na Zagrebačkom velesajmu. INOVA će zahvaljujući iznimnom medunarodnom ugledu hrvatskih inovatora koji potvrđuju i ova odličja i velikoj potpori Gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića biti najveći svjetski skup inovatora krajem ove godine, ističe se. Nazočni sudionici sastanka WIIPA-e su najavili svoje sudjelovanje, pa se očekuje tridesetak nacionalnih izaslanstava inovatora iz cijelog svijeta.(Večernji list)
________________________________________________________________________________________________________

26. veljače 2013. – EU kartica zdravstvenoga osiguranja
Europska kartica zdravstvenog osiguranja (naša kratica je EKZO) omogućava nositelju kartice kada putuje u zemlje Europske unije dobivanje osnovne medicinske pomoći. Europska kartica zdravstvenog osiguranja dostupna je besplatno osiguranicima iz zemalja EU plus Islanda, Švicarske, Norveške i Lihtenštajna. Namjera EKZO je nadasve plemenita i korisna – putnik, koji tijekom putovanja zatreba medicinsku intervenciju, može je dobiti u zemlji privremenog boravka unutar Europske Unije. Drugim riječima, pružene zdravstvene usluge koje uključuju participaciju ili su besplatne za stanovništvo bit će na isti način obračunate i strancu koji je vlasnik ove kartice. EKZO karticu možemo koristiti prilikom posjeta liječniku ili stomatologu, prilikom posjeta ljekarni, prilikom poziva hitnoj medicinskoj pomoći ili kod bolničkog liječenja. Konkretne mogućnosti naknade troškova ovise o konkretnom slučaju i zdravstvena osiguranja dužna su osiguranicima pružiti detaljne informacije. Usluga u inozemstvu mora biti pružena u zdravstvenim ustanovama u državnom vlasništvu, nikako u privatnim. EKZO kartica može se izdati na razdoblje do pet godina, što omogućava učenicima i studentima, osobama na stručnim putovanjima i na privremenom radu u zemljama Europske unije da posjedovanjem ove kartice dobiju osnovnu zdravstvenu pomoć bez posebne naknade. Ova se kartica ne koristi u cilju razvoja prekograničnih medicinskih usluga gdje bi osiguranici izabrali zemlju i mjesto izvršenja zdravstvene usluge. Također, EKZO nije alternativa putnom osiguranju s obzirom da ne pokriva sve što i putno osiguranje, poput plaćenog povratka u zemlju i slično. Za pametne telefone razvijena je i aplikacija koja uključuje informacije na 24 jezika o tome kako koristiti EKZO u svim zemljama u kojima se ona primjenjuje. Aplikacija pruža osnovne informacije o samoj kartici, brojeve hitne pomoći, usluge koje pokriva i troškove, kako zatražiti povrat sredstava i koga kontaktirati u slučaju gubitka kartice. Aplikacija nosi isti naziv kao i kartica na engleskom jeziku – European Health Insurance Card. Hrvatska je usvojila Pravilnik o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja koji stupa na snagu s danom stupanja u punopravno članstvo Europske unije, tj. 1. srpnja 2013. godine. Karticu će izdavati HZZO besplatno na rok trajanja od godinu dana. (Politika.hr)
_________________________________________________________________________________________________________

21. veljače 2013. – Stopa nezaposlenosti najviša u 10 godina
U Hrvatskoj je u siječnju, prema danas objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku, stopa registrirane nezaposlenosti dosegnula 21,9 posto, najvišu razinu u više od 10 godina. U prosincu prošle godine stopa nezaposlenosti iznosila je 21,1 posto, a njezin daljnji rast bio je očekivan, nakon što je nedavno Hrvatski zavod za zapošljavanje izvijestio da je krajem siječnja bilo registrirano oko 372.000 nezaposlenih osoba, što je za 3,8 posto, ili 13.800 osoba više nego mjesec dana prije. Skok stope nezaposlenosti na najvišu razinu od srpnja 2002. godine, kada je iznosila 22 posto, posljedica je, navode analitičari u anketi Hine, dugogodišnje recesije, stečaja ili restrukturiranja mnogih tvrtki, ali i strukturnih problema, odnosno neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada. (HRT)
_________________________________________________________________________________________________________

19. veljače 2013. – Pratite portal Poslovni.hr
Poslovni.hr postao je, prema rezultatima istraživanja Gemius Audiencea, najbrže rastući poslovni portal u 2012. godini skočivši u samo godinu dana sa 37. na 14. mjesto. Postao je time i najrelevantnija internetska stranica za ekonomiste, brokere, gospodarstvenike, poduzetnike, obrtnike, dioničare, studente, zaposlene i nezaposlene, koji na tu stranicu dolaze znajući da će naći informaciju koja im treba. U spomenutom razdoblju www.poslovni.hr udvostručio je posjećenost. I početkom ove godine nastavio je rekordan niz pa su ga u siječnju čitala 284.932 čitatelja, što je 2,44% više nego u prosincu 2012., a čak 105 posto više nego u siječnju 2012. Lidersku poziciju online-izdanja Poslovnog dnevnika potvrđuje i podatak da ga na webu čita čak pet puta više ljudi nego prvog konkurenta. Da je Poslovni.hr zaista prvi izbor za pronalaženje informacija iz biznisa, pokazuje i činjenica da glavni konkurenti zajedno u Hrvatskoj nemaju čitatelja koliko ima Poslovni.hr te je online-izdanje Poslovnog dnevnika po posjećenosti nadmašilo i neke informativne portale, što dodatno govori o izuzetnosti tog rezultata budući da je riječ o specijaliziranom portalu koji se bavi prije svega gospodarskim temama. (Večernji list)
________________________________________________________________________________________________________

18. veljače 2013. – Prodaju se dva hrvatska otoka
Kanadska kompanija Private Islands koja je jedina tvrtka u svijetu koja je specijalizirana za kupoprodaju i iznajmljivanje otoka nudi dva hrvatska otoka na prodaju – otok u jezeru Kozjak na Plitvičkim jezerima i otok Bijela nedaleko Splita. Cijena otoka na Plitvicama je 350.000 eura te se uz njega nudi i 18.000 kvadratnih metara kopna u blizini otoka po istoj cijeni. U ponudi stoji da je otok na Plitvičkim jezerima jedini otok u ovom Nacionalnom parku te da se ovdje snimao film “Blago srebrnog jezera” iz serijala o Winnetou i Old Shatterhandu, ali i da hrvatske vlasti ne dozvoljavaju gradnju na ovom području. (Politika.hr)
________________________________________________________________________________________________________

11. veljače 2013. – Koje dionice ulaze u sastav Crobexa plus
Zagrebačka burza objavila je danas popis dionica koje će ući u izračun novih dioničkih indeksa CROBEXplus i pet sektorskih indeksa, s čijim će izračunom započeti u petak, 22. veljače. Tako će u sastav indeksa CROBEXplus za početak ući 41 dionica, a kako je riječ o tzv. equal weight indeksu, u njemu će sve uključene dionice imati jednak udio. Broj dionica bit će neograničen, a u obzir se uzimaju dionice uvrštene na uređeno tržište kojima je broj trgovinskih dana veći od 70 posto ukupnog broja trgovinskih dana u prethodnom šestomjesečnom razdoblju te koje imaju free-float tržišnu kapitalizaciju veću od 10 milijuna kuna, pojašnjavaju s Burze. U sastav sektorskih indeksa moći će pak ući samo dionice uključene u indeks CROBEXplus. Tako će se od 22. veljače vrijednost indeksa za sektor proizvodnje i prerade hrane CROBEXnutris računati temeljem vrijednosti dionica Atlantic grupe, Badela 1862, Belja, Kraša, Kaštelanskih staklenika, Kutjeva, Leda, Podravke, Viro tvornice šećera i Vupika. Vrijednost indeksa sektora industrijske proizvodnje CROBEXindustrija ovisit će pak o kretanju dionica AD plastika, Diokija, Đuro Đaković holdinga, Ericssona Nikole Tesle, Ine, Končar – distributivnih i specijalnih transformatora te Končar – elektroindustrije i Petrokemije. Indeks sektora građevinarstva CROBEXkonstrukt činit će dionice Dalekovoda, Hidroelektre niskogradnje, Instituta IGH, Ingre, Tehnike i Viadukta, a indeks sektora transporta CROBEXtransport dionice Atlantske plovidbe, Jadroplova, Janafa, luka Ploče i Rijeka te Uljanik Plovidbe. Sastavnice indeksa sektora turizma CROBEXturist bit će pak dionice ACI-a, Arenaturista, HUP-a Zagreb, Valamar Adria Holdinga i Riviere Adria.
Uvođenje novih indeksa, ističu sa Zagrebačke burze, prvi je korak u procesu povećavanja broja obrađenih podataka kako bi se ulagateljima omogućilo jednostavnije i lakše praćenje tržišnih trendova te sveobuhvatniji pregled tržišta. Uvođenjem novih indeksa Zagrebačka će burza od kraja veljače ove godine objavljivati ukupno deset indeksa, osam dioničkih i dva obveznička. S objavljivanjem prvog dioničkog indeksa, Crobexa, Zagrebačka burza je započela 1. rujna 1997., dok je u rujnu 2009. kreiran indeks Crobex10, uža inačica Crobexa. (http://liderpress.hr)
________________________________________________________________________________________________________

5. veljače 2013. – Info dani Ministarstva uprave
Ministarstvo uprave organizira CIP IST PSP Info dane s ciljem informiranja i motiviranja što većeg broja pravnih osoba na prijavu projekata Europske unije, u sklopu Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Info dane otvorit će ministar uprave Arsen Bauk. U sklopu ovog programa, koji je usmjeren na poticanje inovativnosti i konkurentnosti kroz širu i češću uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije kod građana, uprave i poduzetnika u 2013. godini, očekuje se financiranje projekata u vrijednosti od oko 126 milijuna eura, penosi Hina. Na Info danima prezentirat će se i mogućnost sufinanciranja projekata iz sredstava europskih fondova te primjeri dosadašnje dobre prakse. (HINA)
________________________________________________________________________________________________________

1. veljače 2013. – Javni dug premašio 50 posto BDP-a
Hrvatski je javni dug, koji obuhvaća unutarnji i inozemni dug središnje države, izvanproračunskih korisnika i lokalne države, krajem listopada prošle godine iznosio 176,2 milijarde kuna, što je povećanje za 20,3 milijarde kuna u odnosu na kraj 2011. godine, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva financija. U prvih deset mjeseci prošle godine javni je dug tako porastao za 13 posto. Na rast javnost duga tijekom prošle godine u većoj je mjeri utjecalo i preuzimanje obveza brodogradilišta pokrivenih državnim jamstvima u javni dug. Tijekom prošle godine su, naime, u državni dug preuzete obveze po jamstvima sektora brodogradnje u ukupnom iznosu od 9,2 milijarde kuna. Po podacima iz Mjesečnog statističkog prikaza Ministarstva financija, udio javnog duga Hrvatske u procijenjenom BDP-u porastao je sa 46,7 posto krajem 2011. na 52,1 posto BDP-a krajem listopada prošle godine. Statistika Ministarstva financija o javnom dugu posebno iskazuje i dug Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) koji je krajem listopada iznosio 16,3 milijarde kuna, što je oko tri milijarde kuna više nego krajem prosinca 2011. godine. Udio duga HBOR-a u procijenjenom BDP-u u deset je mjeseci porastao za 0,8 postotnih bodova, na 4,8 posto krajem listopada. Opširnije

________________________________________________________________________________________________________

31. siječnja 2013. – Hrvatska Winkipedia uskoro dobiva i mobilnu inačicu
Mnoge poznate enciklopedije već dugo imaju i svoje on-line inačice. Hrvatska ne zaostaje: nakon što je otvorio pristup nekim enciklopedijama i leksikonima, Leksikografski zavod Miroslav Krleža pokrenuo je i svoju on-line enciklopediju. Riječ je, kako piše Poslovni dnevnik, o Proleksis enciklopediji, čiji su članci posljednjih mjesec dana dostupni i kao pojedinačne jedinice na internetu, a ne više samo kao cjelina na web stranicama Zavoda. A ono što je još važnije, Proleksis enciklopedija je besplatna. Riječ je o on-line enciklopediji koja bi se mogla okarakterizirati kao hrvatska inačica Wikipedije, no da bi bila vidljivija u tražilici, potrebno je povećati broj klikova, odnosno interes korisnika. “Za razliku od Wikipedije, koja je globalno najmoćnija, Proleksis bi mogao biti korisniji kad je posrijedi nacionalna građa, u kojoj je Zavod nenadmašan. Ne možemo biti bolji u, primjerice, astronomiji, ali postavljanje zavodske građe na mrežu nije ni u kakvoj konkurenciji s Wikipedijom”, poručuje Antun Vujić, ravnatelj Leksikografskoga zavoda i glavni urednik Proleksisa. Nada se da će za godinu ili dvije, upisivanjem pojma u Google, Proleksis biti već na prvoj stranici. Na cijelom projektu radilo je tek troje ljudi, a troškovi su, tvrdi Vujić, bili iznimno mali. Kako kaže, potrošeno je samo dvadesetak tisuća tisuća kuna, jer su sve radili zaposlenici Zavoda, a ne vanjski suradnici. Opširnije
________________________________________________________________________________________________________
30. siječnja 2013. – Kako zaštita okoliša može pomoći opravku hrvatskog gospodarstva
U organizaciji financijsko-poslovnog mjesečnika Banka i Allianza održan je okrugli stol „Kako zaštita okoliša može pomoći opravku hrvatskog gospodarstva “koji je okupio dvjestotinjak gospodarstvenika, predstavnika vlasti i građana. Sudionici okruglog stola istaknuli su kako je zaštita okoliša veliki gospodarski potencijal, koji uz odgovorne institucije, jednostavne zakonske procedure i informiranje građana može pomoći oporavku hrvatskog gospodarstva. Opširnije
________________________________________________________________________________________________________
25. siječnja 2013. – Nova elektronička usluga iz Regosa
Iz REGOS-a stiže obavijest o uvođenju nove elektroničke usluge koja će omogućiti svim građanima dobivanje Izvatka iz Registra REGOS-a i drugih dokumenata u elektroničkom obliku putem Interneta. Građani će moći putem online obrasca postaviti upite REGOS-u za izdavanje dokumenata, izradu elektroničkih dokumenata te dostavu dokumenata elektroničkim putem, a kreiran je i novi dokument – Izvadak iz Registra na kojem su iskazani svi podaci o obračunanim plaćama, naknadama plaće i drugom dohotku te podaci o obračunanom i uplaćenom doprinosu za II. stup mirovinskog osiguranja. Ovom uslugom omogućeno je izdavanje Izvatka bez odlazaka na šaltere ili slanja zahtjeva poštom, bez dodatnih troškova, priopćeno je iz REGOS-a. (Večernji list)
________________________________________________________________________________________________________

18. siječnja 2013. – Prvi dubrovački pjenušac
Pod motom ‘Pjenušci su vina za sretne ljude’, nedavno je u prostorijama Matice hrvatske na Grudi u Konavlima predstavljen pjenušac Perlan dubrovački. Riječ o prvom pjenušcu od autohtone sorte malvazije, koji je proizveden u suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu a napravili su ga agronomi Grgur Glavinić i Ivo Deranja pod stručnim vodstvom prof. Bernarda Kozine iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Kozina je rekao kako je pjenušac Perlan dubrovački jedini pjenušac na svijetu od sorte malvazija, koja je proteklih godina spašena od nestanka iz dalmatinskih vinograda, te da se od nje vino radi upravo u Konavlima. Autori pjenušca naglasili su kako su proizvodnju započeli nastavljajući obiteljsku tradiciju vinarstva, a pjenušac će pokušati promovirati kao ekskluzivan proizvod Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije i proizvodit će ga u svega nekoliko stotina boca, piše Hina.
________________________________________________________________________________________________________

15. siječnja 2013. – EU vozačka dozvola od 1. srpnja 2013.
Sve zemlje EU od ponedjeljka počinju izdavati nove unificirane vozačke dozvole koje izgledaju poput kreditnih kartica, a Hrvatska ih planira početi izdavati 1. srpnja, danom ulaska u punopravno članstvo EU. Direktiva EU, koja propisuje jedinstven izgled vozačke dozvole za sve zemlje EU izglasana je još 2006., stupa na snagu ove subote, 19. siječnja, i zahvatit će oko 300 milijuna Europljana koji posjeduju vozačku dozvolu. Trenutačno, prema podacima Europske komisije, u zemljama EU postoji stotinjak različitih vrsta vozačkih dozvola, a sve će biti zamijenjene novima postupno, kako im bude istjecao rok valjanosti. One kojima je rok valjanosti neograničen morat će biti zamijenjene novima do 2033. godine. Jedinstvena europska vozačka dozvola izgleda slično kao hrvatska osobna iskaznica: izrađena je od plastike, u sebi ima čip na kojem su pohranjeni podaci, na prednjoj strani napisano je ime, prezime, grad, država, datum rođenja, datum izdavanja i datum isteka, a sadrži i fotografiju te potpis. Na poleđini vozačke dozvole nalazi se tablica s kategorijama motornih vozila i datumom polaganja ispita po svakoj položenoj kategoriji. Uvođenjem nove, jedinstvene europske vozačke dozvole više neće postojati dozvole s neograničenom valjanošću. Sve zemlje EU moći će izdavati samo dozvole koje vrijede 10 ili 15 godina, a za profesionalne vozače i dozvole koje vrijede samo pet godina. Kod svakog produljenja profesionalni vozači morat će ići na liječnički pregled. Uvođenjem europskih vozačkih dozvola mijenjaju se i pravila za upravljanje motociklima. Za upravljanje mopedima bit će potrebno položiti posebnu kategoriju zvanu AM, pri čemu će kandidati polagati teorijski ispit. Doznajte više www.vecernjilist.hr

________________________________________________________________________________________________________

14. siječnja 2013. – Hrvatske dionice najmanje podcijenjene u regiji
Kako prenosi Poslovni dnevnik, omjer tržišne kapitalizacije dionica na Zagrebačkoj burzi i bruto domaćeg proizvoda za 2011. iznosio je 41 posto i znatno je iznad omjera ostalih zemalja u regiji. Hrvatsko tržište kapitala, prema podacima Svjetske banke, najmanje je podcijenjeno u regiji. Kako prenosi Poslovni dnevnik, omjer tržišne kapitalizacije dionica na Zagrebačkoj burzi i bruto domaćeg proizvoda za 2011. iznosio je 41 posto i znatno je iznad omjera ostalih zemalja u regiji; u Poljskoj on iznosi 27 posto, u Srbiji 18 posto, a u Sloveniji tek 13 posto. (Večernji list)
________________________________________________________________________________________________________

11. siječnja 2013. – Država ukida poticanje stambene štednje?
Na Vladi će se 10. siječnja naći izmjene Zakona o stambenoj štednji kojima će se državni poticaji smanjiti za trećinu, na 10 posto, odnosno na najviše 500 kuna za uplate nastale nakon 1. siječnja ove godine, što će proračunu donijeti oko 60 milijuna kuna uštede Ministar financija Slavko Linić, kako ekskluzivno doznaje Poslovni dnevnik, kuje plan da u 2014. sreže poticaje na pet posto i potom ih potpuno ukine. Plan je izazvao konsternaciju u štedionicama koje upozoravaju da će to biti kraj instituta stambene štednje u Hrvatskoj. Smanjenje poticaja temelji se na analizi Ministarstva koja pokazuje da ta štednja primarno ne služi stambenom zbrinjavanju jer je mali broj sklopljenih kredita, to je više unosan vid štednje za one koji nemaju namjeru rješavati stambeno pitanje. Poslovni piše da su pismo s planom rezanja pa ukidanja poticaja iz Ministarstva uputili na Udrugu banka i štedionice. Ubrzo nakon tog dopisa stigao je i zahtjev bankarima i štedionicama da o planovima šute. ‘Za sada ne bismo nigdje spominjali smanjenje na pet posto ili potpuno ukidanje u 2014’, stoji u novom dopisu, uz napomenu da je šutnja svima u interesu! (tportal.hr)

________________________________________________________________________________________________________

10. siječnja 2013. – Hrvatska iza Mongolije i Gane po ekonomskim slobodama
The Heritage Foundation i The Wall Street Journal objavili su indeks ekonomskih sloboda, po kojemu je od 117 rangiranih zemalja Hrvatska na 78. mjestu, što je nešto bolji položaj od prošlogodišnjeg. U skupini smo zemalja umjereno slobodnih ekonomija. Napredak je postignut u područjima upravljanja državnom potrošnjom i olakšanim ulaganjima. Ukupna ocjena Hrvatske ipak je ispod regionalnog prosjeka. Ispred Hrvatske su Slovenija i Crna Gora, ali i Gana i Mongolija. Hrvatska je i dalje represivna u bitnim kategorijama poput vlasničkih prava, slobode od korupcije, državnoj potrošnji i radnoj slobodi, navodi se.(HRT)
________________________________________________________________________________________________________

7. siječnja 2013. – Predstavljanje rezultata projekta Clean start
U Vladi će biti predstavljeni rezultati projekta ‘Analize postojećeg stanja u državnim tijelima i trgovačkim društvima s konceptom poboljšanja efikasnosti upravljanja’ (projekt Clean start). Najavljeno je da će nalaze projekta predstaviti potpredsjednik Vlade za unutarnju, vanjsku i europsku politiku Neven Mimica i voditelj projekta Denis Petrović. Analiza je obuhvatila 22 državna tijela i pripadajuća trgovačka društva, a izrada je trajala tri mjeseca prema unaprijed dogovorenom roku. Cilj analize nije bila revizija dosadašnjega poslovanja državnih tijela i pripadajućih trgovačkih društava, već razrada zatečenoga stanja u prosincu 2011. u kontekstu daljnjega poboljšanja poslovanja navedenih tijela. Također Vlada je za provedbu projekta izdvojila 3,875 milijuna kuna. Projekt je prihvaćen, kako kažu iz Vlade, s namjerom da se ‘pročešlja’ stanje u ministarstvima financija, gospodarstva, rada i mirovinskog sustava, zdravlja, socijalne politike i mladih, poljoprivrede, pomorstva, prometa i infrastrukture, znanosti, obrazovanja i sporta te uprave. (HRT)
________________________________________________________________________________________________________

3. siječnja 2013. – Efekti uvođenja PDV-a na kruh i mlijeko
Pravi efekti uvođenja stope PDV-a od 5% na kruh i mlijeko i neke druge proizvode vidjet će se u drugoj polovici mjeseca jer mnogi trgovački lanci sada imaju akcije pa su samim time cijene niže. Neke su tvrtke potvrdile da su korigirale svoje cijene za manje iznose (10-30 lipa), iz nekoliko trgovačkih lanaca naveli su kako povećanja cijena ključnim i najprodavanijim artiklima u grupi pekarskih i mliječnih proizvoda do daljnjeg neće biti, dok predstavnici sindikata smatraju da su poskupljenja neizbježna. Poskupljenja su neizbježna, kaže predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Smatra da pekari i mljekarska industrija više nemaju prostora za unutarnje uštede te da će povećane troškove energije i sirovina preliti na potrošače. Nominalno, poskupljenja neće biti velika i iznosit će nekoliko desetaka kuna mjesečno, ali pribroje li se prethodnim dizanjima cijena struje, plina, grijanja, hrane i drugih, poskupljenje kruha i mlijeka mogla bi biti kap koja prelijeva čašu, kaže Sever, koji upozorava da plaće i mirovine nisu pratile povećanje troškova života. (HRT)
________________________________________________________________________________________________________

2. siječnja 2013. – Startala fiskalizacija
Osim novogodišnjeg datuma, na računima koje se od ulaska u 2013. izdaju u kafićima, restoranima i hotelima, stoje i takozvani porezni identifikator računa (JIR) te jedinstvena šifra konobara. Ova dva poprilično duga niza brojeva i slova znak su da je počela fiskalizacija za srednje i velike tvrtke te ugostiteljstvo. Ministarstvo financija izvijestilo je da danas prvog dana primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom sustav radi bez zastoja i da je do 15 sati zaprimljeno 235.967 zapisa za račun od 2195 različitih OIB-a, te 2.981 zapisa poslovnih prostora od 918 različitih OIB-a. Građani fiskalne račune, s datumom izdavanja najranije od 1. siječnja 2013., od danas mogu provjeriti na internetskoj stranici Porezne uprave, dodaje se u priopćenju. Opširnije
________________________________________________________________________________________________________

Be CROative na sajmu EXPO REAL u Münchenu

Hrvatska gospodarska komora nastavlja s predstavljanjem Hrvatske na jednom od najvećih sajmova za nekretnine i investicije u Europi – EXPO REAL, koji će se održati od 8. do 10. listopada u Münchenu, Njemačka.
________________________________________________________________________________________________________

Dođite na Dan kreativnoga biznisa
Pozivamo na prvi Dan kreativnog biznisa, biznis konferenciju u organizaciji Kreativne Vjeverice, koja će se održati 26. listopada 2012.godine u Centru za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj u Zagrebu, Nova cesta 3-7, s početkom u 9.15 sati.
Sudionike očekuje okrugli stol na temu Osvoji EU tržište iz vlastitog dvorišta, tijekom kojeg će imati prilike poslušati savjete i vrijedne informacije poznatih stručnjaka: Hrvoja Prpića, osnivača HG Spota i uspješnog Poslovnog anđela; Tomislava Grubišića, Co-Foundera svjetski poznate domaće tvrtke iStudio; Mate Rimca, vlasnika inovativnih Rimac automobila; Vesne Torbarine, koordinatorice Europske poduzetničke mreže Hrvatske i brojne uspješne goste iznenađenja. Opširnije
________________________________________________________________________________________________________

Zagrebačka burza nudi ulaganje u naftu i zlato
Nakon uvrštenja certifikata na indeks DAX, Erste banka nastavila je s uvođenjem strukturiranih vrijednosnih papira na Zagrebačku burzu Opširnije
_
_______________________________________________________________________________________________________

16. studenoga 2012. – Prvi online sustav nabave za male i srednje tvrtke
Portal BizDil prvi je online sustav nabave, a osnovna ideja je malim i srednjim tvrtkama olakšati, ali i pojeftiniti nabavu proizvoda i usluga te postati virtualni odjel nabave. Prodajni alati su i akcijske ponude proizvoda i usluga koje su dostupne u top ponudama tjedna i u stalnim ponudama – to su oni proizvodi i usluge za kojima postoji konstantna potreba poput usluge grafičkog dizajna, edukacije zaposlenika, izrade web stranica, uredskog namještaja, profesionalnog fotografiranja i slično, pojasnio je osnivač i pokretač portala Slavko Gazić.
Osim akcijskih ponuda razvijen je i sustav nabave “MojaNabava” kojim tvrtke mogu slati pitanja za ponude za različite proizvode i usluge prema unaprijed odabranim dobavljačima. Nakon toga se poslovna korespondencija odvija izravno između kupca i dobavljača. Opširnije
________________________________________________________________________________________________________

23. listopada 2012. – HT-u priznanje za najbolje odnose s ulagačima
Na konferenciji Zagrebačke burze u Rovinju dodijeljene su nagrade Poslovnog dnevnika za najbolje odnose s ulagačima. Hrvatski Telekom ponio je titulu najbolje domaće kompanije u odnosu s ulagačima. Na drugom mjestu našla se Podravka, dok je na treće mjesto zasjela tvornica šećera Viro.
Laureati su odabrani među 35 kompanija čije su dionice uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze, kao i među najlikvidnijima s Redovitog tržišta Zagrebačke burze i svih koje ulaze u izračun indeksa CROBEX10. Radi se o tvrtkama koje su pristale na strože zahtjeve o transparentnosti svoga poslovanja i onima koje se više nalaze u fokusu investitora.
HT – Hrvatski telekom u konačnici je osvojio 287 bodova, Podravka 260 , a Viro 254 boda. U prvom izboru 2010. nagradu je također osvojio HT, a prošle godine pobjednik je bio Ericsson Nikola Tesla. Opširnije
________________________________________________________________________________________________________

24. listopad 2012. – Pokrenut prvi hrvatski portal o EU fondovima
EU projekti info prvi je hrvatski portal koji objedinjuje sve aktualne natječaje za projekte Europske unije za područje Republike Hrvatske i regije. Osmislili su ga zaposlenici tvrtke EU projekti i volonteri novoutemeljene udruge Institut za razvoj poduzetništva i EU projekte. Portal donosi primjere dobre prakse, savjete za pisanje i provedbu projekata, blog i forum na temu EU fondova i projekata te popis izobrazbi korisnih za sve koje zanima ova tematika.
Vijesti, osim na portalu EU projekti info, možete pratiti i na profilu portala na Facebooku i Twitteru.
________________________________________________________________________________________________________

29. listopada 2012. – Simpozij o gospodarenju otpadom
U Gradskoj skupštini danas će početi 12. međunarodni simpozij Gospodarenje otpadom Zagreb 2012. Očekuje se sudjelovanje više od 300 stručnjaka iz Hrvatske i drugih europskih zemalja s ciljem proširenja znanja i razmjene iskustava radi uspostave što kvalitetnijeg sustava u svim segmentima gospodarenja otpadom. Riječ je o tradicionalno najvećem stručnom skupu o otpadu u ovom dijelu Europe.
Simpozij organiziraju Grad Zagreb i International Solid Waste Association, u suradnji s Zagrebačkim holdingom (podružnica ZGOS), Hrvatskom udrugom za gospodarenje otpadom, Razredom za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) te Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Simpozij će se održati pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Agencije za zaštitu okoliša. (HRT)
________________________________________________________________________________________________________

07. studenoga 2012. – Švedski parlament ratificirat će hrvatski ugovor. Švedska je devetnaesta zemlja od njih 27 koje to trebaju učiniti prije 1. srpnja 2013. Raspravi i glasovanju nazočit će i predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. Prije ratifikacije predsjednik Sabora sastat će se s predsjednicom Odbora za vanjsku politiku Sofijom Arkelsten te sudjelovati na ručku koji organizira predsjednik švedskog parlamenta Per Westerberg.
Prema najavama hrvatskih čelnika, do kraja godine očekuju se još dvije ratifikacije. Hrvatska će 2012. završiti s ukupno 21 ratifikacijom. (HRT)
___________________________________________________________________________________________________________

09. studenoga 2012. – Narodne obveznice duplo isplativije od štednje
Ako se ostvare najave ministra financija Slavka Linića o izdavanju državnih obveznica za građane, banke bi mogle pretrpjeti ozbiljan udarac. S obzirom na to da su kamatne stope na obveznice znatno više do onih na štednju, a rizik je podjednak, ulaganje u državne obveznice za građane bi bilo znatno isplativije od držanja novca u banci. Ipak, ako računamo samo štednju na banci, najnoviji podaci Hrvatske narodne banke pokazuju da je štednja na oročenim depozitima do kraja rujna narasla na 130,1 milijardu kuna. Od toga je 128 milijardi zaštićeno državim jamstvom, što znači da se radi o ulozima manjim od 400.000 kuna. Od početka godine oročena štednja narasla je za točno pet milijardi kuna.
Kad se to usporedi s padom kredita od skoro 2,8 milijardi kuna od početka godine, možemo zaključiti da su građani naše države uspjeli uštedjeti skoro 7,8 milijardi kuna. A upravo bi taj iznos ministar financija Slavko Linić mogao ponuditi građanima kroz narodnu obveznicu. Riječ je o obveznici koja će se prodavati građanima. Opširnije www.tportal.hr
________________________________________________________________________________________________________

12. studenoga 2012. – Prva hrvatska medijska akademija
Styria: SCOOL, prva hrvatska medijska akademija, projekt je namijenjen studentima različitih fakulteta koji je osmislio Odjel upravljanja ljudskim potencijalima Styrije Hrvatska, najveće hrvatske medijske kuće. U prvom dijelu ovogodišnjeg projekta pod nazivom Styria: SCOOL studenti novinarskog, grafičkog i ekonomskog fakulteta zagrebačkog sveučilišta imali su priliku poslušati predavanja voditelja odjela iz medijske kuće Styria Hrvatska te radom na konkretnim poslovnim slučajevima dobiti uvid kako se zapravo vrši poslovanje unutar jedne medijske kuće.
Problematika koja je iznesena u poslovnim slučajevima studentima je predstavljena s više različitih aspekata, što im je omogućilo dobivanje sveobuhvatnog pogleda na poslovanje. Opširnije
________________________________________________________________________________________________________

15. studenoga 2012. – INFO sajam na ZV-u
Na Zagrebačkom velesajmu otvara se sajam informacijskih tehnologija INFO, a na otvorenju će biti i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
INFO se odražava do 17. studenog u organizaciji ZV-a i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet. U sklopu sajma CARNet provodi niz aktivnosti obilježavanja 20. godišnjice uspostave prve hrvatske internetske veze.
Sajam INFO, koji je nakon šest godina vraćen na kalendar sajmova ZV-a, podijeljen je u dva dijela. Stručni dio trajat će od 15. do 17. studenog s prezentacijama proizvoda i tehnologija, skupovima, predavanjima i radionicama, a zabavni, koji je namijenjen široj publici i održavat će se od 13. do 18. studenog, posvećen je maloprodaji informatičke opreme, ‘gamingu’ te izložbi retro računala i mobitela, od legendarnih ‘cigli’ do prvih ženskih i solarnih mobitela. (HRT)
________________________________________________________________________________________________________
20. studenoga 2012. – U Hrvatskoj više od 342 tisuće nezaposlenih
Trenutačni broj nezaposlenih iznosi 342.370, objavio je Hrvatski zavod za zapošljavanje, koji izvještava i kako broj slobodnih radnih mjesta trenutačno iznosi 3.575. Krajnje pojednostavnjeno, to bi značilo da je svakog radnog dana ovog mjeseca broj nezaposlenih porastao za 815 osoba, budući je broj nezaposlenih, prema dnevnim podacima, za 8.970 veći nego na kraju prošlog mjeseca. No iz HZZ-a napominju da su podaci o trenutačnom broju nezaposlenih i broju slobodnih radnih mjesta informativnog karaktera i ovise o dnevnim događajima koji nisu ravnomjerno raspoređeni tijekom mjeseca, te upućuju na službene mjesečne podatke. Pojašnjavaju kako broj nezaposlenih predstavlja dnevno stanje nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciji HZZ-a, dok broj slobodnih radnih mjesta prikazuje koliko je trenutačno raspoloživih slobodnih radnih mjesta prijavljenih HZZ-u i oglašenih na internetskoj stranici Burza rada HZZ-a. Prema objavljenim službenim podacima, krajem listopada ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje registrirano je 333.400 nezaposlenih. U usporedbi s rujnom broj nezaposlenih povećan je za 7,2 posto ili 22.300 osoba, a na godišnjoj razini, u odnosu na listopad 2011. godine, broj nezaposlenih veći je za 13,5 posto ili 39.548 osoba. (HRT)
________________________________________________________________________________________________________

12. prosinca 2012. – Hrvatska će dobiti Visoki zemljišni sud
Bitno ubrzanje zemljišno-knjižnih postupaka, ali i pojačana pravna sigurnost ključne su značajke izmjena Zakona o zemljišnim knjigama koje je Vlada s današnje sjednice uputila u saborsku proceduru. Kao bitnu novost ministar pravosuđa Orsat Miljenić najavio je osnivanje ‘jednog jedinog’ Visokog zemljišnog suda na razini države. Predstavljajući zakonske izmjene, ministar Orsat Miljenić je podsjetio kako u zemljišno-knjižnom sustavu postoji ‘naslijeđe različitih pravnih režima, čak i na različitim jezicima’, a za aktualno rješavanje predmeta ocijenio ih je kao ‘feudalizaciju’. Kad je brzina postupanja u pitanju, naveo je kako se danas jedan predmet u prosjeku rješava za 34 dana. No, 48 sudova riješi predmet za sedam dana, njih 13 za više od 90 dana, a neki i za više od 300 dana. Cijeli se posao ‘spušta’ prema referentima i sudskim savjetnicima koji će rješavati predmete, a sudac će rješavati spor, pa se najavljuje i kako će se od 7.000 žalbi ta brojka uskoro i prepoloviti. Prije nego što je prijedlog zakonskih izmjena jednoglasno usvojen, premijer Zoran Milanović samo je kratko ocijenio kako sve to ‘zvuči kao prava mala reforma’. (http://www.tportal.hr)
________________________________________________________________________________________________________

13. prosinca 2012. – Valamar Adria dionica godine, HT dionica s najvećim prometom
Titulu Dionice godine za 2012. prema izboru javnosti ponijela je dionica Valamar Adria Holdinga. Hrvatskom telekomu (HT) pripala je nagrada Dionica s najvećim prometom. U Hypo Centru 12. prosinca dodijeljene su nagrade Zagrebačke burze za 2012. godinu. Prema novom konceptu, dionicu godine izabrala je javnost putem online ankete, a dionice za tu kategoriju nominirali su članovi burze. Prestižna nagrada pripala je Valamar Adria Holdingu, a preuzela ju je članica Uprave Ivana Budin Arhanić. U kategoriji dionice s najvećim prometom nagradu je u ime HT-a iz ruku Nevena Kaića, predsjednika Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima pri HGK-u, preuzela Erika Kašpar, operativna direktorica Sektora za korporativne komunikacije i odnose s investitorima. (tportal.hr)
________________________________________________________________________________________________________

17. prosinca 2012. – Rezultati popisa stanovništva
Rezultati popisa stanovništva – u Hrvatskoj živi 4.284.889 stanovnika Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je na svojim stranicama. U Hrvatskoj živi 4.284.889 stanovnika, od čega je 2.066.335 muškaraca i 2.218.554 žena. Zagreb ima 790.017 stanovnika, Split 178.102, Varaždin 175.951, Sisak 172.439, Rijeka 128.624, Osijek 108.048, Pula 57.460, Zadar 75.062, Šibenik 46.332. Od ukupnog broja stanovništva 3.874.321 je Hrvata, 186.633 Srba, 31.479 Bošnjaka, 17.513 Albanaca, 17.807 Talijana, 16.975 Roma, 10.517 Slovenaca. Kao katolici izjasnili su se 3.697.143 građanina, kao pravoslavci 190.143, protestanti 14.653, muslimani 62.977, židovi 536, ostali kršćani 12.961, kao oni koji ne vjeruju i ateisti su 163.375 građana. 4.259.476 stanovnika ima hrvatsko državljanstvo, od toga 84.885 uz hrvatsko ima i drugo državljanstvo, 22.527 ima strano državljanstvo, 2.137 ima nepoznato državljanstvo, a 749 je bez državljanstva. Ovaj popis stanovništva, kućanstava i stanova – najveće, najopsežnije i najskuplje statističko istraživanje u zemlji, nužno za državnu upravu te izradu i provedbu raznih društvenih, gospodarskih i socijalnih politika, stajalo nas je 174,900.000 kuna. To je za 33 milijuna kuna više nego što je stajao popis iz 2001. (HRT)
__________________________________________________________________________________________________________

18. prosinac 2012. – Ulazak u EU pozitivno će djelovati na dioničko tržište
Pridruživanje Hrvatske EU imat će najznačajniji utjecaj na hrvatsko dioničko tržište u sljedećih 12 mjeseci, smatra 38 posto profesionalnih investitora koji su sudjelovali u anketi portala iCapital provedenoj u studenome. Svi ulagači smatraju da će taj utjecaj biti pozitivan. Drugi događaji koji će, prema mišljenju ispitanika, imati najveći utjecaj jesu prodaja tvrtki u državnom vlasništvu (32%), europska dužnička kriza (22%) i promjena kreditnog rejtinga (8%). Najviše, 38 posto ispitanika smatra da će potencijalne privatizacije imati najpozitivniji utjecaj na dioničko tržište u iduća tri mjeseca. Da će najpozitivniji utjecaj u idućih 12 mjeseci imati pad premije rizika, smatra 35 posto ispitanika. Što se tiče najnegativnijih utjecaja, 32, odnosno 35 posto ispitanika odlučilo se za daljnji pad potrošnje i povećanje nezaposlenosti tijekom iduća tri, odnosno idućih 12 mjeseci. (Večernji list)
_________________________________________________________________________________________________________

19. prosinca 2012. – HPB i GfK: 58% Hrvata podiglo bi kredit u kunama
Usprkos gospodarskoj krizi koja traje četiri godine i neizvjesnom oporavku, 29 posto hrvatskih građana nada se da će imati mogućnosti za štednju i tijekom 2013., pokazalo je istraživanje koje je za Hrvatsku poštansku banku provela agencija GfK. Samo 5 posto građana koristit će kredite više nego tijekom 2012., a tek 2 posto računa da će više zaroniti “u crveno”. Sudeći po oprezu prema budućim zaduženjima izgleda da su građani unaprijed računali na pad kreditnog rejtinga i neizvjesnost koju to donosi čitavom gospodarstvu. Ispitanici su klijenti različitih banaka koje posluju u Hrvatskoj, a među njima je desetak posto klijenata HPB-a što odgovara tržišnom udjelu Banke mjerenim brojem tekućih računa građana. Istraživanje je provedeno u prosincu na uzorku od 600 ispitanika starijih od 18 godina, a dio pitanja odnosi se na štednju i kredite, odnosno ukupno poslovanje s bankama. Opširnije
_________________________________________________________________________________________________________

20. prosinca 2012. – Kanada uvrstila Hrvatsku u skupinu od 27 sigurnih zemalja
Kanada je u sklopu reformi svog sustava azila, koji je stupio na snagu 15. prosinca, uvrstila Hrvatsku na inicijalni popis od 27 zemalja koje smatra sigurnima, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Ocjenjujući te zemlje sigurnim, Kanada smatra da ‘poštuju načela vladavine prava’, tj. da se poštuju ljudska prava i da te države u pravilu nemaju okolnosti koje bi stvorile izbjeglice. Uz Republiku Hrvatsku, popis obuhvaća 25 članica Europske unije i SAD. Tražitelji azila iz navedenih zemalja od sada će biti procesuirani po ubrzanom postupku koji nalaže saslušanje u roku 30-45 dana, umjesto dosadašnjih 600 dana, a u slučaju negativne odluke prizivni postupak ne zaustavlja vraćanje tražitelja azila u zemlju podrijetla. (Hrvatska riječ)
__________________________________________________________________________________________________________

21. prosinca 2012. – Saboru upućen Zakon o obrani
Vlada je na jučerašnjoj sjednici raspravljala o Prijedlogu programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2013. godinu. Prihvaćeno je Drugo izvješće o provedbi Revidiranog akcijskog plana za ispunjavanje preostalih obveza iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Prva potpredsjednica Vlade Vesna Pusić ustvrdila je da će se svih deset točaka predviđenih revidiranim akcijskim planom odraditi do 31. siječnja 2013. godine. Potpredsjednik Vlade za unutarnju, vanjsku i europsku politiku Neven Mimica predstavio je Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2013. godinu. Hrvatskom saboru upućen je Prijedlog zakona o obrani te Prijedlog zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Opširnije
___________________________________________________________________________________________________________

31. prosinca 2012. – Koncept kreće u proizvodnju
Prvi primjerak najbržeg električnog automobila na svijetu “Concept 1” bit će isporučen kupcu u Španjolskoj nakon čega se kreće u njegovu proizvodnju, najavio je u HTV-ovom Dnevniku 3 hrvatski inovator, koji je osmislio taj automobil, Mate Rimac. Kazao je da kompletan automobil nastaje u njihovoj tvornici u Svetoj Nedjelji. Svaki se automobil radi po narudžbi, rekao je Rimac, dodavši da ih planiraju proizvoditi 15 do 20 na godinu. Automobilski biznis, samo je jedan segment njihovog posla jer se bave i razvijanjem tehnologije pogonskih sustava za druge proizvođače, poput motora i baterija, kaže Rimac. Automobilski biznis je dosta težak, potrebne su velike investicije i zato smo se odlučili na skuplje modele i manje serije jer su potrebna manja ulaganja, kazao je taj mladi inovator. Cilj im je svake dvije do tri godine povećavati proizvodnju novim modelima nižih cijena. Concept 1, osmišljen prije tri godine, privukao je lani u rujnu veliku pozornost na sajmu automobila u Frankfurtu, a prema HTV-u Bloomberg ga je uvrstio među najbolje što je obilježilo 2012. Pokreće ga motor od tisuću konjskih snaga, dostiže brzinu od čak 305 kilometara na sat, pri čemu brzinu od 100 kilometara na sat dostiže u svega 2,8 sekundi. S jednim punjenjem baterije može prijeći 600 kilometara. (Politika. hr)
_______________________________________________________________________________________________
25. ožujka 2013. – Kako obojiti jaja prirodnim bojama

Do Uskrsa je ostalo još samo tjedan dana i vrijeme je da razmislimo kako ćemo ove godine ukrasiti uskršnja jaja. Kupovne boje najčešće su prepune štetnih kemikalija, a jednako lijepe pisanice mogu se dobiti i s prirodnim načinima bojanja. Obojana jaja lijepo će sjati ako ih nakon sušenja premažete komadićem slanine. Evo kako bojati:
Smeđa jaja
U Hrvatskoj je popularan način bojanja jaja lukom. Jaja kuhana s ljuskama luka imat će lijepu smeđu boju, a kako će boja prodrijeti preko ljuske u bjelanjak, ona će biti i ukusnija. U litri vode prokuhajte ljuske luka (količina ovisi o željenom intenzitetu). Ne zaboravite ocat. Jaja u boji ostavite barem pola sata.
Žuta jaja
U 250 ml vode stavite žličicu šafrana, pričekajte da zakipi te ostavite 30-tak minuta da kuha na laganoj vatri. Na kraju dodajte malo octa. Pošto je pravi šafran skup, alternativno se za žutu boju mogu koristiti kurkuma, listovi kruške ili kamilica. U tom slučaju kurkumu/listove kruške/kamilicu kuhajte u pola litre vode.
Crvena jaja
Naribajte 2-3 korijena cikle te ih prokuhajte u litri vode. Ostavite da kuhaju na laganoj vatri najmanje 30 minuta.
Zelena jaja
Za zelena jaja najbolji je svježi špinat. Grubo ga nasjeckajte i istucite te prokuhajte kao i prethodne sastojke. Lijepa zelena boja može se dobiti i od listova mate čaja.
Narančasta jaja
Naribajte mrkve (5-6 komada) te ih prelijte s malo vode i ostavite da odstoji nekoliko minuta. Potom prokuhajte u 250 ml vode i dobit ćete lijepu prirodnu narančastu boju.
Plava jaja
Nasjeckajte i istucite listove crvenog kupusa. Potom ih prokuhajte u pola litre vode i ostavite na laganoj vatri najmanje 30 minuta. Dodajte ocat i jaja.
Ljubičasta jaja
Ljubičasta boja je malo kompliciranija i skuplja, ali može se dobiti iz sušenih borovnica koje je potrebno prokuhati u 250 ml vode (što više borovnica to će boja biti intenzivnija).

Uzorci na jajima
Ako ne želite obojiti cijelo jaje, prethodno limunovim sokom po ljuski nacrtajte željene uzorke. Ostavite jaja da se osuše te ih uronite u boju. (Metro-portal.hr)
_______________________________________________________________________________________________

26.ožujka 2013.- Portal Fininfo – informacije o poslovanju hrvatskih pravnih subjekata na jednom mjestu

Poduzeće EL KONCEPT završilo je s razvojem internetskog portala Fininfo www.fininfo.hr. Portal Fininfo razvijen je u sklopu europskog programa EUREKA, a svojim korisnicima osigurava pregled svih relevantnih informacija o poslovanju hrvatskih pravnih subjekata na jednom mjestu.
EL KONCEPT d.o.o., domaće poduzeće specijalizirano za razvoj internetskih portala, financijske i analize kreditnih rizika, vodeći je partner u projektu Finessence iz europskog programa EUREKA. Cilj projekta bio je razvoj inovativne web-aplikacije www.fininfo.hr koja će na jednom mjestu pružiti sve relevantne informacije o financijskom stanju (poslovanju) i kreditnim rizicima hrvatskih pravnih subjekata. Portal Fininfo prilagođen je trenutačnim ekonomskim uvjetima te će doprinijeti smanjenju rizika poslovanja i nelikvidnosti, kao i pokretanju novog investicijskog ciklusa hrvatskog gospodarstva.
Portal će na jednom mjestu, u modernom i korisnicima prilagođenom okruženju, pružati visokovrijedne i pouzdane informacije o rizicima poslovnih subjekta, strukturi ključnih osoba u poduzećima i poveznicama koje one imaju s drugim fizičkim i pravnim subjektima. Također, Fininfo će omogućavati pregled i analizu poslovanja konkurencije, praćenje važnih promjena (blokade računa, promjene ključnih osoba i dr.), ali će osigurati i preduvjete za pronalaženje kvalitetnih kupaca, povećanje prodaje i rezultata poslovanja. Uz to, naš će vam portal pružiti i mogućnost za kontinuiranu financijsku edukaciju. Posljedično će se poboljšati kvaliteta poslovnih i financijskih informacija o hrvatskim pravnim subjektima, kao i kvaliteta upravljanja kreditnim rizicima na razini cijelog gospodarstva.
Opširnije http://www.vecernji.hr/biznis/el-koncept-zavrsio-razvoj-internetskog-portala-fininfo-clanak-529281