Croatian Eagle

Zašto su „orlovi“ orlovi?

U literaturi o iseljeničkim zajednicama na engleskom jeziku kao temeljne osnove njihovog organiziranja navode se tri „F“ – Folklore, Faith and Football (folklor, vjera i nogomet). Oni se u praksi često međusobno isprepliću. Nogomet je važna identitetska odrednica i za hrvatske iseljeničke zajednice. O tome osobito svjedoči primjer kluba „Hrvatski orlovi“ – „Croatian Eagles“ iz…