Održan V. HIDIS

Peti međunarodni znanstveni skup „Hrvatski kao drugi i strani jezik“ (V. HIDIS) održao se 18.-20. prosinca 2014. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u organizaciji Odjela za kulturu hrvatskoga jezika i Odjela za hrvatski kao ini jezik Hrvatskoga filološkoga društva te u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika, koja je partner ovog skupa od prvoga dana