U organizaciji Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba i Grada Sinja u Sinju je održan znanstveno-stručni skup posvećen Rađi, čovjeku koji je nesebično svoju vlastitu životnu snagu, potencijale i sredstva stavio u službu političkih i društvenih probitaka hrvatskog naroda i svih građana Hrvatske

U Sinju je 11. i 12. prosinca, u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba i Grada Sinja održan znanstveno-stručni skup „Život i djelo dr. Tihomila Rađe“. Na skupu su se okupili znanstvenici s više hrvatskih znanstveno-istraživačkih ustanova kao i Rađini suradnici iz političkih i publicističkih projekata hrvatske političke emigracije.
Skup je bio podijeljen u četiri panela kroz koje se nastojalo ispitati i objasniti različite faze životnog puta te političkog i društvenog djelovanja Tihomila Rađe, hrvatskog intelektualca i političkog emigranta. Skup je tako prikazao njegove životne i političke početke i odlazak u emigraciju zbog političkih progona i ograničavanja građanskih prava i nacionalne slobode. Posebna pažnja dana je njegovom djelovanju u emigraciji gdje se Rađa isticao vrsnim političkim, ekonomskim i književnim analizama i upornim radom na podizanju razine političkog života hrvatske emigracije i promicanju hrvatskog identiteta i nacionalnih prava. Obrađeni su također i njegovi doprinosi uspostavljanju veza između iseljene i domovinske Hrvatske i njegovo djelovanje na izgradnji demokratske političke kulture u osamostaljenoj Hrvatskoj.

Kao i brojni drugi Hrvati, i Tihomil Rađa je bio prisiljen izabrati odlazak u emigraciju. Njegov odlazak nije bio uzaludan jer ga je život u Švicarskoj obogatio za demokratsko političko iskustvo. Život u emigraciji nije potisnuo njegov nacionalni osjećaj već ga je samo oplemenio demokratskim vrijednostima. Cilj njegovog svekolikog javnog rada bila je suverena država hrvatskog naroda kao preduvjet i okvir slobode i dobrobiti svih pojedinaca koji je nastanjuju. Ovo je bio njegov politički credo i u emigraciji i domovini.
Zbog dugogodišnjeg isključivo negativnog i crno-bijelog prikazivanja političke emigracije, javnost je u Hrvatskoj bila uskraćena za jednu objektivnu i cjelovitu sliku o ljudima koji su u emigraciji uporno radili na političkim interesima hrvatskog naroda i demokratskom razvoju hrvatskog društva. Skup u Sinju je domaćoj javnosti pokazao kako je njihov sugrađanin Tihomil Rađa bio jedan od ljudi koji su nesebično svoju vlastitu životnu snagu, potencijale i sredstva stavili u službu političkih i društvenih probitaka hrvatskog naroda i svih građana Hrvatske.

Tekst: Jakov Žižić