Hrvatski internetski tečaj HiT-1, online tečaj hrvatskoga kao inoga jezika, uspješno je završio provedbom završnog ispita s 15 studenata – polaznika jesenskoga semestra

Hrvatski internetski tečaj HiT-1, online tečaj hrvatskoga kao inoga jezika, uspješno je završio 3. prosinca kada je proveden završni ispit s 15 studenata – polaznika jesenskoga semestra.
Hrvatski internetski tečaj – HiT-1 prvi je sveučilišni online tečaj hrvatskoga kao inoga jezika u Republici Hrvatskoj, pokrenut inicijativom HMI-ja. Tečaj je rezultat suradnje HMI-ja, Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišnog računskog centra SRCE, uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.
Izrada tečaja trajala je tijekom 2009. i 2010., a započeo je s probnim radom u ožujku 2011. Od tada pa do kraja 2017. godine održano je petnaest semestara, a nastavu je pohađalo 149 polaznika iz 35 zemalja s različitih kontinenata, od Australije i Novoga Zelanda, preko Azije, Afrike i Europe do Sjeverne i Južne Amerike.
Ovaj je jesenski semestar upisalo 15 polaznika, od čega 6 stipendista Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, iz 12 zemalja svijeta (Argentina, Bolivija, Čile, Južna Afrika, Kanada, Kina, Kostarika/Rumunjska, Njemačka, SAD, Škotska, Urugvaj).

Tečaj HiT-1 oblik je učenja na daljinu, održava se dvaput godišnje (proljetni i jesenski semestar). Sastoji se od 7 nastavnih cjelina za čije ovladavanje polaznici imaju na raspolaganju ukupno 12 tjedana u čemu im pomažu iskusni lektori te stručnjaci za hrvatski kao ini jezik Marija Bošnjak, prof., dr. sc. Maša Musulin, prof. i Zrinka Kolaković, prof., koje su uz prof. dr. sc. Lidiju Cvikić, ujedno i autorice tečaja.
Nastava je interaktivna, a pristup učenju jezika individualiziran, što znači da se sadržaj prilagođava potrebama i mogućnostima svakoga pojedinca ponaosob. Tečaj se provodi putem sustava za e-učenje, a uključuje i obavezna 24 nastavna sata s lektorom putem interneta (Skype) kada polaznici imaju priliku razgovarati s e-lektorima, izvornim govornicima hrvatskoga, što je izuzetno važan element u cjelokupnom procesu učenja.
Upravo je nastava uživo, uz zanimljiv i raznovrsni sadržaj u e-sustavu, pridonijela vrlo malome postotku odustajanja na HIT-u o čemu svjedoče i sami polaznici u svojim završnim vrjednovanjima.

Hrvatski internetski tečaj HiT-1 važan je projekt koji omogućuje učenje hrvatskoga jezika svima onima koji nemaju mogućnosti doći na tečaj u Hrvatsku ili su im mogućnosti učenja hrvatskoga u domicilnoj zemlji ograničene. Potreba za učenjem hrvatskoga kao inoga jezika među nasljednim govornicima hrvatskoga je velika, posebice među onima koji se s hrvatskim jezikom susreću prvi put te onih koji ga nikada nisu formalno učili (rezultat je to ankete o potrebama učenja hrvatskoga kao inoga jezika koju je u pripremnoj fazi projekta HiT provela HMI na 700 ispitanika).

Veseli činjenica da je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske proveo natječaj i odobrio pet stipendija i za šesnaesti semestar koji će se održati 5. ožujka – 27. svibnja 2018. (prijave do 23. veljače 2018.).

Organizatori najavljuju i jesenski semestar 10. rujna – 2. prosinca 2018. (prijave do 1. rujna 2018.).

Iscrpnije informacije mogu se naći na adresi: www.matis.hr

Tekst: Lada Kanajet Šimić