Kolokvij na temu „Demografska dinamika i prostorni razmještaj Hrvata u Vojvodini – čimbenici i pokazatelji“bit će održan u prostorijama HNV-a u Subotici. Uvodničar će biti dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu

XXIV. znanstveni kolokvij Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na temu „Demografska dinamika i prostorni razmještaj Hrvata u Vojvodini – čimbenici i pokazatelji“ bit će održan u petak, 15. veljače u prostorijama Hrvatskoga nacionalnog vijeća u Subotici. Uvodničar će biti dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, R. Hrvatska.
Na temelju rezultata popisa stanovništva u Srbiji, autor će u izlaganju analizirati kretanje broja i promjena prostornog razmještaja Hrvata u Vojvodini, u razdoblju od 1948. do 2011. godine. Ustanovljena je kontinuirana ukupna depopulacija od 1961. U tom je razdoblju (1961. – 2011.) broj Hrvata u Vojvodini smanjen za čak 67,6%, pa je i udio hrvatskog u ukupnom stanovništvu Vojvodine u tih pola stoljeća smanjen sa 7,8% na svega 2,4%. Razlozi tako snažnoj depopulaciji su brojni, no moguće ih je sažeti u sljedeće činitelje demografskog regresa: slaba biološka reprodukcija, demografsko starenje, negativna migracijska bilanca (emigracija), neriješeno manjinsko pitanje te promjena u nacionalnom izjašnjavanju. Depopulacija hrvatskog stanovništva prisutna je i na nižoj prostornoj razini analize. U svim upravno-teritorijalnim sastavnicama Vojvodine broj i udio Hrvata u posljednja dva desetljeća je smanjen. Nešto je značajniji broj i udio hrvatskog stanovništva ostao samo u Zapadno-bačkom, Sjeverno-bačkom i Srijemskom okrugu. U njima je, prema popisu iz 2011., bilo skoncentrirano 72,7% svih Hrvata u Vojvodini, ali su Hrvati činili svega 5,0% njihova ukupnog stanovništva.
Dr. sc. Dražen Živić (1968.), znanstveni savjetnik i izvanredni profesor,zaposlen je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, voditelj je njegovog Područnog centra u Vukovaru. Bavi se istraživanjima povezanima uz demografiju Hrvatske, demografiju malih područja, demografiju braka i obitelji, demografske posljedice rata te etnodemografiju. U dosadašnjoj znanstvenoj djelatnosti objavio je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova u međunarodno referiranim časopisima, domaćim znanstvenim časopisima te zbornicima radova i knjigama, kao i tri knjige u suautorstvu i jednu knjigu kao samostalan autor.
(ZKVH)