Na tribini s temom Periodične publikacije ZKVH-a i kultura sjećanja Hrvata u Vojvodini govorili su saborski zastupnik Ivo Jelušić, ravnatelj Matice mr. sc. Marin Knezović, znanstvenici dr. sc. Petar Vuković i dr. sc. Mario Bara, i ravnatelj Zavoda Tomislav Žigmanov

U HMI je 5. prosinca održana tribina s temom Periodične publikacije ZKVH-a i kultura sjećanja Hrvata u Vojvodini. Publikacije subotičkog Zavoda – pokazalo se – sadržajno, stilski, tipografski, autorski – izraz su oblikovanja kulture sjećanja Hrvata današnje Vojvodine.
Na izuzetno posjećenoj tribini govorili su saborski zastupnik i predsjednik UO HMI-ja Ivo Jelušić, mr. sc. Marin Knezović, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika; znanstvenici iz Zagreba dr. sc. Petar Vuković s Filozofskoga fakulteta te dr. sc. Mario Bara iz Instituta za migracije i narodnosti, kao i ravnatelj ZKVH- iz Subotice Tomislav Žigmanov, prof.
Među inim, moglo se čuti kako je Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata prva profesionalna ustanova u kulturi vojvođanskih Hrvata, osnovana 2008. godine. Temeljna programska misija, određena osnivačkim aktom, podrazumijeva rad na znanstvenim, stručnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima u području kulture, umjetnosti i znanosti. Također, rad u području bibliografije i arhivistike, menadžmentu i edukaciji u kulturi i poticanju, organiziranju i priređivanju kulturne produkcije hrvatske manjinske zajednice u Vojvodini. Djelatnost Zavoda uključuje nakladničku i istraživačku djelatnost; djelatnost knjižnica, arhiva;muzeja, galerija i zbirki; kao i zaštitu kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti; izgradnju baza podataka.
Važna napomena jest i to kako Zavod od osnutka radi na unaprjeđenju i razvijanju međunarodne kulturne suradnje hrvatske nacionalne zajednice u Vojvodini sa svojom matičnom zemljom i susjednim zemljama okupljanjem oko vlastitih programskih aktivnosti predstavnike znanstvene elite, te njihovim uključivanjem u nova istraživanja gradi bolju budućnost znanosti i perspektivu za, osobito mlađe, znanstvenike.
U publici koja je s velikim zanimanjem pratila izlaganja bili su saborski zastupnici, predstavnici ministarstava i Državnoga ureda za Hrvate izvan RH, sveučilišni profesori, mnogi autori priloga u publikacijama Zavoda, zagrebački Vojvođani, novinari i književnici.
U okviru tribine bili su predstavljeni Godišnjak za znanstvena istraživanja br. 4 i 5. te časopis za književnost i umjetnost Nova riječ br. 1 i 2. Također, govorilo se i o ostalim značajnim rezultatima dosadašnjeg rada Zavoda u što ubrajamo 23 objavljene publikacije, realizacije desetak znanstvenih istraživanja s vanjskim suradnicima, tridesetak održanih znanstvenih kolokvija, kontinuiranu dopunu kritičke i cjelovite bibliografije vojvođanskih Hrvata, knjižničnu djelatnost, značajni niz likovnih izložbi i koncerata hrvatskih skladatelja iz Vojvodine, kao i objavu nosača zvuka….
U Godišnjacima Zavoda sustavno se objavljuju znanstveni i stručni radovi koji za temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, kao i oni značajni za nacionalni identitet iz domene društvenih i humanističkih znanosti. Objelodanjeni sadržaji i uređivački koncept posljedica su planskog, meritornog i vizionarskog djelovanja Zavoda. Usto, Uredništvo je svjesno nastojalo zastupljenim radovima ravnomjerno „pokriti“ i subetničku raznolikost Hrvata u Vojvodini i njihovu teritorijalnu raspodijeljenost.
Prvi broj Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda tiskan je 2010. Sadržavao je reprezentativni izbor znanstvenih i stručnih radova o Hrvatima u Vojvodini objavljenih u proteklih desetak godina. Drugi broj pojavio se početkom 2011. godine, na 376 stranica, i čitateljima je dao na uvid 12 znanstvenih i stručnih radova, koji su kao glavnu temu imali neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, i to u povijesti i u sadašnjosti. Treći broj Godišnjaka izašao je 2012. i na 384 strane donio 10 znanstvenih i stručnih radova. Četvrti broj, iz 2013., na 464 stranice, donosi čak 17 radova, koje za glavnu temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini. Peti broj Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda izašao je koncem mjeseca svibnja 2014. godine, u uobičajenoj nakladi od 300 primjeraka. Na 390 stranica, donosi 14 znanstvenih i stručnih radova. Autorski, tekstove u 5. broju potpisuje 28 autora iz Vojvodine, Hrvatske i Mađarske ( Stevan Mačković, Robert Skenderović, Dražen Živić), ili oni mlađe generacije ( Ivana Andrić Penava, Ljubica Vuković Dulić, Vladan Čutura, Ivan Armanda, Dominik Deman, Željka Zelić). U 5. broju Godišnjaka objavljeni su i prikazi svih publicističkih i znanstvenih djela o Hrvatima u Vojvodini, objavljenih tijekom 2012. Riječju, kratki vodič o vrstama, naravima i sadržajima knjiga objavljenih u godini prije izlaska Godišnjaka, koje za glavnu temu imaju Hrvate u Vojvodini. Dakle, svakogodišnji trud glavnog i odgovornog urednika Tomislava Žigmanova i njegovih suradnika u konačnici urodi po jednom knjigom- obimnijom i sadržajno bogatijom od prethodne.
U periodičke pothvate Zavoda treba ubrojiti i časopis za književnost i umjetnost Nova riječ, koji je u nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, uz logističku potporu NIU „Hrvatska riječ“, izašao krajem lipnja 2013. Časopis bi trebao izlaziti dva puta godišnje, a glavni i odgovorni urednik je Tomislav Žigmanov, zamjenik Vladan Čutura. Uredništvo čine Katarina Čeliković, Bernadica Ivanković, Mirko Kopunović, Nela Tonković, Ljubica Vuković Dulić i Željka Zelić. Drugi broj časopisa ušao je u tisak sredinom siječnja 2014. , za razdoblje jesen – zima 2013. Uglavnom, dosad je ispunjeno očekivanje o visokim uredničkim kriterijima kada je u pitanju predstavljanje književnih sadržaja i tematiziranju književnih i umjetničkih fenomena.
-Teško je sažeto rezimirati sve domete ove po svemu izuzetne institucije koja pokazuje sjajne rezultate u svemu što poduzme. Do trenutka kada periodičke publikacije budu, poput onih australskih Hrvata, dostupne na hrčku i dalje možemo pratiti njen rad, manifestacije koje organizira, kontinuitet publikacija i projekata na portalu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, zaključila je moderatorica promocije Vesna Kukavica.

Tekst: Diana Šimurina Šoufek; Fotografije: Snježana Radoš