Gotovo devet desetljeća o hrvatskim iseljenicima u SAD-u i Kanadi uspješno skrbi Hrvatska franjevačka kustodija Svete obitelji, čije je sjedište u Chicagu

Unatoč izazovima suvremenoga doba skupina iznimno vrijednih katoličkih svećenika i svestranih intelektualaca uspješno nastavlja voditi hrvatske katoličke župe diljem sjevernoameričkog kontinenta koje povezuje Hrvatska franjevačka kustodija Svete obitelji za SAD i Kanadu. Naime, prije otprilike dvije godine na redovitom kapitulu Hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji u Americi koji se održao od 24. do 27. rujna 2012. godine, pod predsjedanjem provincijala fra dr. sc. Ivana Sesara izabrana je nova Uprava Kustodije. Za kustosa je izabran fra Jozo Grbeš, a za vijećnike Kustodije: fra Jozo Grubišić, fra Marko Puljić, fra Ljubo Lebo i fra Ivica Majstorović. Uz izbor nove Uprave, Kapitul je raspravljao o aktivnostima Kustodije kao i donošenju novih planova za budućnost vezanih uz duhovnu i etničku kulturu našega naroda u iseljeništvu u SAD-u i Kanadi. Hrvatska franjevačka kustodija Svete obitelji u Americi i Kanadi, danas ovisna o Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji BDM, osnovana je prije 88 godina točnije 1926. godine, a njeni članovi s uspjehom pastoralno djeluju na području Amerike i Kanade te se brinu za više od dva i pol milijuna Hrvata na sjevernoameričkom kontinentu. Sjedište Kustodije je u samostanu Sv. Ante u Chicagu.
U želji da sačuvaju kulturnu baštinu našega naroda u SAD-u i Kanadi, franjevci su 1975. utemeljili i Hrvatski etnički institut sa sjedištem u Chicagu. Ta ustanova, koja je u 21. stoljeću prerasla u relevantni suvremeni muzejsko-dokumentacijski centar američkih Hrvata, osnovana je s dalekosežnom mišlju da prikuplja na jednom mjestu reprezentativne uzorke stvaralaštva našega naroda u iseljeništvu, kako bi građa bila što dostupnija za istraživanja različitih vrsta. Uz znanstveno-istraživačke ciljeve, zadaci Instituta su promicanje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture, osobito nakladništva na materinjemu jeziku. Velika zasluga za predstavljanje građe javnosti pripada franjevcima, ravnateljima HEI-a od prvoga fra Hrvoslava Bana do vrijednoga fra Ljube Krasića, uz svesrdnu pomoć požrtvovnog novog kustosa fra Jozu Grbeša.
Fra Jozo Grbeš, donedavni omiljeni čikaški župnik Hrvatske župe sv. Jeronima, hrvatski je franjevac, rođen u Rami, 1966. Potječe iz uzorne katoličke obitelji, koja je odgojila, osim njega, još jednoga franjevca, brata Antu – saznali smo prateći njegov Dnevnik u Hrvatskom slovu. Djetinjstvo je proveo u Slavoniji: Požegi i Pleternici. Franjevcem je postao godine 1986. na Humcu. Studirao je filozofiju i teologiju u Sarajevu, britanskome Canterburyju i Londonu gdje je i diplomirao 1992. U SAD-u  živi dvadeset i dvije godine. Za svećenika je zaređen 1993. u Crkvi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku. Magistrirao je teologiju na St. John’s Universityju. Nastavlja s postdiplomskim radom iz pastoralne teologije. Godine 1996. premješten je u Chicago u Hrvatsku župu sv. Jeronima. Prije dvije godine imenovan je za kustosa Hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji u SAD-u i Kanadi. Aktivan je i sudjeluje u radu više hrvatskih škola, koje djeluju u Chicagu i to Škole sv. Jeronima i Hrvatske katoličke škole „Kardinal Stepinac”. Svestrani intelektualac fra Jozo aktivan je i u uređivanju radijskoga programa na Hrvatskom katoličkom radiju Chicago, zajedno sa svećenicima i laicima iz Župe Srca Isusova i Blaženoga Alojzija Stepinca iz Chicaga. I na taj način naši misionari zbližavaju Hrvate koji žive u četrdeset i šest čikaških predgrađa i okolici, a slušanost toga hrvatskog radio programa seže i na države Michigan, Wisconsin, Indiana i Missouri. Sudeći prema dvogodišnjim rezultatima fra Joze Grbeša i njegovoga tima naše će iseljeničke zajednice u SAD-u i Kanadi nastaviti rasti u zajedništvu i vjeri u bolju budućnost.

Tekst: Vesna Kukavica