Sve je organizacijski spremno za početak 24. nacionalne konvencije Hrvatske bratske zajednice Amerike. Izvršni odbor preporučuje izmjene u Pravilima HBZ-a u skladu s zakonskim odredbama NAIC-a

Redovita 24. nacionalna konvencija Hrvatske bratske zajednice Amerike održat će se od 21. do 23. rujna 2015. u gradu Baltimoru (Maryland), priopćeno je iz glavnog ureda te najuglednije hrvatske organizacije u Pittsburghu. Među članstvom i odsjecima, uz četverogodišnje demokratske izbore konvencijskih delegata, vođena je ovih mjeseci javna raspravu o Pravilima koja je zaključena 21. kolovoza 2015. Izvršni odbor Zajednice imenovao je Odbor za Pravila, čiji će se članovi sastati u Baltimoru uoči konvencije 18. rujna kako bi razmotrili rezultate javne rasprave te priredili konačni prijedlog pravilnika delegatima 24. konvencije. Usvojena Pravila na dolazećoj konvenciji određivat će poslovanje Zajednice u idućem četverogodišnjem razdoblju. Pravila su prema tome temeljni dokument Zajednice, koji određuje strukturu ljudskog potencijala, administrativne kapacitete, fraternalističke programe i poslovno funkcioniranje Hrvatske bratske zajednice u zakonskim okvirima Sjedinjenih Američkih Država. Zasjedanje će se održati od 20. do 23. rujna 2015. godine u hotelu Hyatt Regency u Inner Harboru grada Baltimora. Rad 24. konvencije počinje u ponedjeljak 21. rujna u 9 sati, dok se završetak zasjedanja očekuje najkasnije do ponoći u srijedu 23. rujna 2015. Delegatima i vodstvu Zajednice djelatnici Hrvatske matice iseljenika na čelu s ravnateljem Marinom Knezovićem žele uspješan rad na dobrobit našega naroda i domicilnih sredina hrvatske zajednice sjeverno-američkog kontinenta!

Hrvatska bratska zajednica / Croatian Fraternal Union moćno je potporno i osiguravajuće, neprofitno, društvo hrvatske dijaspore u SAD i Kanadi te značajna kulturna, humanitarna i rodoljubna organizacija. Osnovana je 1894. u Allegheny, koji je danas dio sjevernog dijela Pittsburgha. Startavši s manje od 300 članova prije 121 godinu, danas okuplja tisuće i tisuće ljudi, točnije 54.802 volontera. Zajednici je u 2014. godini pristupilo još 841 novih članova. Odsjeci HBZ-a godišnje daruju gotovo dvije stotine tisuća sati volonterskog rada i oko milijun dolara ljudima u potrebi. Uz to, Školarinska zaklada HBZ-a u prosjeku godišnje dodjeljuje oko 200 stipendija akademskoj zajednici pa je tako i ove godine dodijelila čak 231 studentsku stipendiju, čiji ukupni iznos doseže 186.700 dolara. Imovina HBZ-a procjenjuje se na višemilijunske iznose, zahvaljujući izvrsnim poslovnim potezima cjelokupnog vodstva Zajednice i dobrovoljnih graditelja koji se ponose vlastitom filantropijom u lokalnim iseljeničkim zajednicama. Na kraju 2014. godine, imovina Zajednice dosegla je tako 436.474.040 dolara, što je povećanje od 20.220.033 dolara ili 4,9% u odnosu na prethodnu godinu kada je uknjiženo 416.254.007 dolara, ističe glavna tajnica i blagajnica Bernadette Luketich-Sikaras.

Zajednicom upravlja glavni predsjednik, poduzetni i iskusni fraternalist Edward W. Pazo koji je tu časnu predsjedničku dužnost preuzeo 1. srpnja 2014. odlukom Glavnog odbora i to nakon umirovljenja karizmatičnog višedesetljetnog glavnog predsjednika Bernarda M. Luketicha – koji je tijekom zadnjih 35 godina u svojih 9 mandata izdigao HBZ u poslovnoga diva.

Iako je američki fraternalizam pripadao najsnažnijim socijalnim pokretima zadnjih 150 godina na sjevernoameričkom kontinentu, posljednjih je desetljeća izložen izazovima suvremene industrije životnog osiguranja, ali i globalizacije vezane uz nove socijalne pokrete neznatnog broja pristaša i društvene mreže digitalne epohe s izuzetno brojnim članstvom, pa vodstvo Zajednice očito temeljito prati ta aktualna gibanja, usvajajući transparentniju regulativu u području osiguranja – poput novog koncepta poslovnog upravljanja rizikom (Enterprise Risk Management – ERM). Naime, Fraternal Societies of Greater Pittsburgh (FSGP), koja okuplja 19 bratskih organizacija, redovito priređuje bratske aktivnosti i seminare, kaže potpredsjednik HBZ-a Franjo Bertović koji prati inovacije i predlaže ih poslovnome timu Zajednice.

Dosad je HBZ imala 23. konvencije na kojima je članstvo u pravilu zastupalo oko 200 delegata iz 567 odsjeka i gnijezda. Godišnje izvješće bilježi da se ugasilo 38 gnijezda Zajednice. Najviše odsjeka djeluje u SAD-u i to 92, a nešto manje u Kanadi. Od početka 21. stoljeća šest je odsjeka utemeljeno u Republici Hrvatskoj. Najmasovnije članstvo HBZ-a djeluje tradicionalno diljem Pennsylvanije, Ohia, Illinouisa, Californije, ali i diljem Ontaria u Kanadi. Suvremenim središtima fraternalizma, iako broj članova opada u svim bratskim organizacijama nakon uzleta osamdesetih prošlog stoljeća, danas se mogu smatrati Pittsburgh, Cleveland, Chicago, Los Angeles i kanadski Toronto. Najveće bogatstvo Hrvatske bratske zajednice njezino je vrijedno članstvo, čija je ljubav, vjera i životna energija brojnih naraštaja utkana u opće dobro američkog i hrvatskog naroda, izgrađujući mostove prijateljstva i zajedništva te čuvajući jezičnu, kulturnu i duhovnu baštinu svojih korijena. Iz toga joj, čini se, u suvremeno doba proističe misija, više nego iz osiguravajuće funkcije koja jest temelj njezina postanka u razdoblju rane industrijalizacije Amerike i koja se tijekom desetljeća na neki način transformira.

Izvršni odbornici su, sporazumno sa pravnim savjetnikom Zajednice, provjerili Pravila, predloživši neke nužne izmjene kako bi se akti Zajednice uskladili s pojedinim novim državnim propisima, posebno onim uvjetima koje zahtjeva Nacionalno udruženje nadzornika osiguranja / The National Association of Insurance Commissioners – NAIC. Jedan od tih uvjeta NAIC-a odnosi se na unutarnju reviziju i upravljanje rizikom poslovanja fraternalističke organizacije kako bi se učinkovito zaštitio interes svakog člana ili osiguranika. Odbornici Zajednice nedavno su sudjelovali na savjetovanju o bratskim osiguravajućim udruženjima države Pennsylvanije na kojem su se sastali s ljudima koji nadziru poslovanje osiguravajućih tvrtki i organizacija.

– „Jedno je posve sigurno, a to je da će vodstvo svih bratskih organizacija ubuduće morati snositi veće odgovornosti. Mi stoga smatramo da se tražene zakonske promjene moraju uvažiti kako bismo osnažili ljudske potencijale i omogućili stjecanje iskustva fraternalistima u Nadzornom odboru Zajednice te kako bismo učinkovitije upravljali rizikom. Dio promjena u Pravilima predložen je u svrhu modernizacije poslovanja Zajednice u skladu s važećim zakonima. Primjerice, predloženo je ukinuće točaka od 182 do 199 koje se odnose na generalnu proviziju koja se odnosi na Općenite odredbe za bolesničke olakšice, operacije i hospitalizaciju. Informacije koje se nalaze u spomenutim točkama aktualnih Pravila uobičajeno se rješavaju po nalogu ili odluci Glavnog ureda HBZ-a“, pojasnio je glavni predsjednik Edward W. Pazo.

Izlaskom ljetošnjeg broja Zajedničara od 12. kolovoza 2015. godine Izvršni odbor Zajednice je ispunio svoju obvezu prema 56. točki Pravila koja zahtjeva da se prijedlozi promjena Pravila objave u službenom listu organizacije trideset dana prije četverogodišnje 24. nacionalne konvencije HBZ-a. Glavni predsjednik Croatian Fraternal Union of America Edward W. Pazo ukratko pojašnjava da se Pravila Zajednice s vremenom osuvremenjuju i to u skladu s reformama američkog društva i općenito zakonodavstva vezanog za financijsko poslovanje kao i industriju osiguranja na način kako to preporučuje državni Odjel za osiguranje.

– „U proteklih nekoliko godina državni nadzor tj. regulatorna tijela osiguranja počela su nadzirati naše etničke potporne organizacije, postupajući identično kao i s javnim osiguravajućim tvrtkama, pa se u našem poslovanju logično moramo pridržavati standardnih osiguravajućih načela. Plan poslovnog upravljanja rizikom (Enterprise Risk Management – ERM) sada podjednako obvezuje sve osiguravatelje bez obzira na njihovu snagu ili veličinu. U poslovanju jednostavno moramo procijeniti visinu rizika i obvezni smo ugrađivati osiguravajuće mehanizme za svaki potencijalni rizik. Nacionalno udruženje nadzornika osiguranja / The National Association of Insurance Commissioners – NAIC uspostavilo je odbor koji će nadzirati poslovanje svih bratskih organizacija i svih javnih tvrtki koje prodaju životno osiguranje. NAIC je već obznanio jedan takav zakon koji regulira suvremene izazove, a očekuje se da će stupiti na snagu najkasnije do 2016. godine“, naglašava glavni predsjednik Edward W. Pazo.

– „Novost je da svaka fraternalistička organizacija, temeljem odluke NAIC-a (The Corporate Governance Annual Disclosure Model Act. Vidi) mora redovito svake godine ispunjavati obrazac s godišnjim izvještajem tj. dokument koji opisuje svrhu i način poslovanja osiguravajuće organizacije ili tvrtke (Model Regulations – CGAD). U tom dokumentu upisuju se odgovori na postavljena pitanja mjerodavnih državnih institucija, a upiti se odnose na strukturu članstva i uprave, uključujući i ulogu glavnog predsjednika. Dokument zahtjeva i podatke o obrazovnoj kvalifikaciji odbornika, te propisuje kako odbor postupa u slučaju kritičnih izazova. U nedavnom razgovoru sa našim glavnim državnim nadzornikom osiguranja, preporučeno nam je da HBZ uskladi vlastiti pravilnik s predloženim zakonskim izmjenama kako bi ubuduće mogla uspješnije izabrati tim odbornika odgovarajuće kvalifikacijske strukture. Dio tih prijedloga nismo u mogućnosti trenutačno uskladiti jer želimo poštivati demokratsku proceduru naše Zajednice. Naime, mi smatramo da bi tek novoizabrani Glavni odbor na predstojećoj rujanskoj 24. nacionalnoj konvenciji o tome trebao donijeti samostalnu odluku, pa će potom novi Glavni i izvršni odbornici dalje standardizirati tijela Zajednice kako propisuju nove zakonske odredbe Odjela osiguranja u državi Pennsylvaniji, koje je Hrvatska bratska zajednica dužna uskladiti do 2016. Mi smo sigurni da će se naša Zajednica pridržavati svih novih zakonskih rješenja koje preporučuje The National Association of Insurance Commissioners“, zaključio je glavni predsjednik Zajednice Edward W. Pazo.

Početkom 21. stoljeće u industriji osiguranja očito počinje prevladavati novi koncept upravljanja rizicima, poput spomenutog Enterprise Risk Management (ERM). Taj koncept koristi, obrazlažu ekonomisti, holistički i integrirani pristup upravljanja rizicima poduzeća, a odgovornost za sam proces je uzdignuta na razinu višeg menadžmenta. (Vidi: Casualty Actuarial Society, Enterprise Risk Management Committee). Potreba za učinkovitijim upravljanjem rizicima pojavila se kao odgovor upravljačkih struktura na globalnu konkurenciju, za što su potrebne pravovremene, pouzdane i kvalitetne informacije u svrhu poslovnog odlučivanja. S druge strane, zahtjevi dioničara i javnosti za povećanjem transparentnosti u pogledu vođenja tvrtki i osiguravajućih organizacija, izazvani pojedinim korporativno-računovodstvenim skandalima u SAD-u i Europi, utjecali su na povećanu potrebu upravljačkih struktura za jačanjem povjerenja o kvaliteti internih kontrola usmjerenih, ne samo na poboljšanje kvalitete financijskog izvještavanja, već i etičkog te pravnog integriteta. U tom smislu u posljednjih nekoliko godina posebnu važnost ima interna revizija, kao dodatni, viši stupanj nadzora nad cjelokupnim poslovanjem tvrtki ili organizacija u industriji osiguranja, koja se iz početne usmjerenosti na sadržajno ispitivanje pouzdanosti računovodstvenih informacija, razvila u proaktivnu funkciju u tvrtki ili organizaciji koja uključuje pružanje savjetodavnih usluga. Bilo kako bilo, Hrvatska bratska zajednica Amerike najvitalnija je i najdugovječnija hrvatska potporna i osiguravajuća, kulturna, sportska, humanitarna i rodoljubna organizacija u svijetu – koja s posebnom radošću iščekuje 24. nacionalnu konvenciju svojih istaknutih fraternalista i aktivista od 20. do 23. rujna 2015. godine u Baltimoru.

Sudeći prema godišnjem izvješću objavljenom u Zajedničaru od 29. 7. 2015., upravljački tim HBZ-a nastavlja kvalitetan i uspješan Luketichev stil upravljanja Zajednicom, dodajući mu vještinu privlačenja članstva digitalne epohe. U tom su se timu posebno istakli glavni predsjednik Edward W. Pazo, prvi potpredsjednik za člansku kampanju i inovativni fraternalist Franjo Bertović, glavna tajnica/blagajnica Bernardette M. Luketich-Sikaras i drugi potpredsjednik George Pavlecic. Zajedničkom uspjehu HBZ-a nemjerljivo su doprinijeli i afirmirani fraternalisti kakvi su Michael Loncarich (predsjednik NO), Stan Blaz (tajnik NO) te Michael Ricci, Catherine B. Obenour, Ladislav Meze, Robert Novosel, Andrew Sepich. Njihov rad prati savjesna i odgovorna skupina fraternalista koju čine Richard L. Major (predsjednik), Robert Luketic (tajnik) kao i afirmirani fraternalisti Maryann Boljkovac, Robert Panenich, Donald Weakley, Frank M. Jerbich i Stephen Vrkljan. Da sve informacije stignu do brojnoga članstva HBZ-a brine se vrijedni urednički dvojac službenog glasila Zajedničara urednički kreativni Ivan Begg i vrijedna Lorraine Turkall. S posebnom radošću sve aktivnosti Hrvatske bratske zajednice u 21. stoljeću nadzire, razumije se, i najuspješniji fraternalist – umirovljeni predsjednik Bernard M. Luketich, koji s ponosom dijeli ljubav i iskustvo s brojnim vrijednim članstvom Zajednice i našim američkim prijateljima diljem sjeverno-američkog kontinenta kao i stare domovine Republike Hrvatske.

Napisala: Vesna Kukavica