Molimo sve glavne odbornike, odsječne odbornike, aktivne graditelje i sve zainteresirane da se aktiviraju i povećaju naše bratske redove tijekom ove 2014. godine. Mi ćemo naskoro objaviti specijalnu člansku kampanju 2014. godine na čast 120. obljetnice Zajednice

Ulaskom u novu 2014. godinu, zahvaljujemo na plemenitom radu i velikom zauzimanju više tisuća naših članova koji su uz svoje redovite poslovne i životne veze svoj život dijelili s aktivnostima i programima Hrvatske bratske zajednice, kako bi nam ona dosegla razinu koju danas uživa. Sasvim je stoga jasno da se važnost dobrog vodstva i bratskog zauzimanja ne može podcjenjivati. Unutar Hrvatske bratske zajednice marljivi odbornici i direktori izabrani su svake godine na pojedine odsječne položaje na kojima su energično promicali poslovanje Zajednice i programe u lokalnim odsjecima a preko njih sve ono što je koristilo čitavoj Hrvatskoj bratskoj zajednici
Nama su osobno poznati mnogi odsječni odbornici koji su godinama služili, i još uvijek to čine, na nekom odsječnom položaju. Takvo bratsko zalaganje mnogo govori o njihovoj lojalnosti i ljubavi koju imaju naspram naše Zajednice jer su svojim radom i upornim zalaganjem podržavali i promicali programe koji su koristili odsjeku u njegovom razvijanju. Naime, poznata je činjenica da imamo nekoliko odsjeka koji su se čvrsto povezali upravo zbog odsječnog lidera koji je svoje vrijeme i svoje iskustvo do krajnosti iskoristio na toj odsječnoj odgovornoj dužnosti. Takva osoba se zauzela za mnoge odgovornosti, za organiziranje pojedinih projekata, za imenovanje ljudi koji će pojedine aktivnosti provesti u djelo te za aktiviranje članova svih godišnjih doba u pojedine odsječne programe.
U nekim drugim odsjecima imamo znatni broj članova koji se međusobno organiziraju i u takvom zajedništvu rade na promicanju kako mjesnih tako i nacionalnih programa i aktivnosti naše Zajednice. Takvi odsječni vođe potiču svoje članove da sudjeluju na kulturnim festivalima Zajednice, na sportskim takmičenjima i drugim javnim nastupima. Oni također organiziraju odsječne zabave, dobrotvorne akcije i razne druge prigode na kojima se naši članovi rado okupljaju i bolje upoznaju.
Za uspješno djelovanje svakog odsjeka treba imati vođe koji će promicati programe koji su u interesu članova i u kojima članovi rado sudjeluju. Vođe u odsjeku su obično ljudi koji traže i koji upisuju nove članove u svoj odsjek i Zajednicu. Povijesno govoreći, odsjeci koji nemaju barem jednog aktivnog vođu pomalo gube svoje članove i eventualno nestaju. Ako odsjek u svojim redovima nema nekoga tko će preuzeti njegovo vodstvo, onda će takav odsjek pomalo djelovati ali bez ikakvih aktivnosti. Neki neaktivni odsjeci u mjestu ili naselju gdje su bila dva odsjeka u prošlosti su se spojila i formirala jedan jači i aktivniji odsjek. Nažalost, bilo je i takvih slučajeva gdje u nekim naseljima nije bilo tako pa je odsjek nestao i izgubio mu se svoj trag s mape Hrvatske bratske zajednice.
Za nas koji cijenimo vrijednosti naše Zajednice i znamo što ona predstavlja te radi našeg poštovanja prema onima koji su je osnovali, sveta je dužnost i obveza pokrenuti nove aktivnosti u našim odsjecima kako bi nam se Zajednica dalje brojčano širila.
Na poć̌etku ove nove 2014. godine čestitamo svima koji su izabrani na pojedine odsječne pozicije. Ujedno se nadamo da će svaki odsječni odbornik ozbiljno preuzeti tu veliku odgovornost i da će pomoći u izgradnji svog odsjeka i proširenju odsječnih aktivnosti.
Sa solidnim liderima u Glavnoj upravi Zajednice i u našim odsjecima 2014. godine dosegli smo važni obljetnički datum u našoj dičnoj Zajednici – 120. godišnjicu Hrvatske bratske zajednice. Molimo sve glavne odbornike, odsječne odbornike, aktivne graditelje i sve zainteresirane da se aktiviraju i povećaju naše bratske redove tijekom ove 2014. godine. Mi ćemo naskoro objaviti specijalnu člansku kampanju 2014. godine na čast 120. obljetnice Zajednice.
Ponudit ćemo vam posebne nagrade koje će zasigurno privući pažnju kako sadašnjih tako i novih graditelja. Od 1894. pa do 2014. mnoge generacije članova HBZ je bilo na odsječnom vodstvu, gradeći Zajednicu do današnjih dana kada ćemo slaviti 120. godišnji rad hrvatskih doseljenika, pobornika u svojim naseobinama i zajedničara koji su nas učili da cijenimo zajedničarstvo koje danas uživamo. (Zajedničar )

Tekst: Bernard M. Luketich