Sudionici projekta bili su odgojno-obrazovni radnici koji već imaju iskustvo rada s inojezičnim učenicima i trenutno imaju inojezične učenike u svojoj učionici i školi. U Gradu Zagrebu, primjerice, u 19 osnovnih škola i 12 srednjih škola upisani su učenici iz čak 25 zemalja svijeta

Nakon dvogodišnjeg rada na projektu Strategija učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao inog jezika, Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s K-education projektnim uredom u Zagrebu (KulturKontakt Austria), organizirala je u Zagrebu 11. rujna 2012. završnu konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati, iskustva polaznika, metode rada, zbornik radova i mreža 30 osposobljenih odgojno-obrazovnih radnika za poučavanje učenika koji imaju pravo na školovanje u RH-a, a ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik.
Svrha provođenja projekta bila je osigurati stručno usavršavanje za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika, učitelje razredne nastave, stručne suradnike i ravnatelje koji poučavaju učenike kojima hrvatski nije materinski jezik, odnosno kojima je hrvatski jezik strani, drugi ili nasljedni jezik, tj. ini jezik.
Sudionici projekta bili su odgojno-obrazovni radnici koji već imaju iskustvo rada s inojezičnim učenicima i trenutno imaju inojezične učenike u svojoj učionici i školi. U Gradu Zagrebu, primjerice, u 19 osnovnih škola i 12 srednjih škola upisani su učenici iz čak 25 zemalja svijeta.
Projekt i rezultate proizašle nakon dvogodišnjeg usavršavanja predstavile su voditeljice projekta  Marijana Češi i Sanja Milović, više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje i Christine Okresek, iz K-education projektnog ureda u Zagrebu.
Na završnoj konferenciji predstavljen je i zbornik radova “Inojezični učenik u okruženju hrvatskoga jezika – okvir za uključivanje inojezičnih učenika u odgoj i obrazovanje na hrvatskome jeziku”, čiji autori su sudionici projekta, a kojeg je izdala Agencija za odgoj i obrazovanje. Priručnik, ko i opširniji tekst, potražite na  http://www.azoo.hr