Knjigu velikoborištovske slavistice „Kalendari Gradišćanskih Hrvatov od 1806. do 2012.“ izdao je Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH) kao osmi svezak serije Gradišćanskohrvatske studije

U Velikom Borištofu su 19. prosinca predstavili knjigu slavistice Katarine Zvonarić „Kalendari Gradišćanskih Hrvatov od 1806. do 2012.“ Diplomski rad Velikoborištofke izdao je Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH) kao osmi svezak serije Gradišćanskohrvatske studije.
Knjiga je podijeljena u dvije velike tematske cjeline. U prvom dijelu knjige Katarina Zvonarić je popisala i prikazala sve kalendare koji su izašli kada ih je nacionalsocijalistička vlast zabranjivala, od 1806. do 1942. U drugom dijelu je tematski analizirala i njihov sadržaj od 1946. do prošlogodišnjega.
Akademik Nikola Benčić je pri predstavljanju kalendara govorio o velikoj važnosti kalendara, koji su u nekim godištima izlazili i pod trima različitim urednicima. Kalendari su, poslije molitvenika i Biblije, na trećem mjestu kod Gradišćanskih Hrvata. Kalendar je oduvijek bio najčvršći stup hrvatske kulture, hrvatskoga jezika i znanja o Gradišćanskim Hrvatima i zato ga treba staviti na prvo mjesto u izdavačkoj djelatnosti i u svijesti, budući cijenimo tamburu, pjevanje i festivale a pisana riječ je stala malo postrani, kazao je Benčić.
(Hrvatska redakcija ORF-a)