Četrdeset mladih iz Argentine, Australije, Bolivije, BiH, Brazila, Hrvatske, Irske, Južne Afrike, Mađarske, Makedonije, Paragvaja, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije u Šibeniku će upoznati bogato prirodno i kulturnopovijesno naslijeđe Hrvatske i aktivno sudjelovati u arheološkim istraživanjima na lokalitetu Burnum u NP „Krka“

Četrdeset mladih iz Argentine, Australije, Bolivije, Bosne i Hercegovine, Brazila, Hrvatske, Irske, Južne Afrike, Mađarske, Makedonije, Paragvaja, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije stiglo je u Šibenik, gdje će upoznati bogato prirodno i kulturnopovijesno naslijeđe Hrvatske, aktivno sudjelovati u programima i u arheološkim istraživanjima na lokalitetu Burnum u Nacionalnom parku „Krka“.
Ovaj posjet, koji će trajati od 24. srpnja do 13. kolovoza, organiziran je, prema programu rada HMI za 2016. godinu, u sklopu projekta Eco Heritage Task Force 2016., u kojem sudjeluju mladi iz hrvatskog iseljeništva (iznad osamnaest godina).
Mladi hrvatski iseljenici došli su u pratnji terenskih voditelja, predavača hrvatskoga jezika, voditelja medijske radionice i voditelja dramsko-filmske radionice koje će se svakodnevno održavati u večernjim satima. Bogati plan boravka i rada mladih obuhvaća upoznavanje Šibenika i šibenskih tvrđava te izlete u Knin, Trogir i Split. U NP „Krka sudjelovat će u arheološkim istraživanjima na lokalitetu Burnum i na poslovima održavanja dijela pješačkih staza na lokalitetu Roški slap.

Hrvatska matica iseljenika organizira prijevoz iz Zagreba do Šibenika i natrag i honorare za voditelje i predavače i promidžbeni materijal. Nacionalni park „Krka“ financirat će prehranu za sudionike (doručak, ručak i večeru), dok se Grad Šibenik obvezao da će im organizirati smještaj u Studentskome domu u Šibeniku. U projekt su se uključile i Turističke zajednice grada Šibenika i Šibensko-kninske županije, koje će osigurati apartman za glavnog voditelja i profesore i organizirati izlete.

Više