Knjigu “Kako Luka i Lena putuju kroz vrime” napisao je Martin Živković, a ilustrirala Ilse Živković. Izdalo ju je Hrvatsko kulturno društvo, a predstavljena je u osnovnoj školi u Stinjakima

U osnovnoj školi u Stinjakima su 2. prosinca predstavili novu hrvatsku dječju knjigu “Kako Luka i Lena putuju kroz vrime”. Knjigu je napisao Martin Živković, a ilustrirala Ilse Živković.
O nastajanju knjige, koju je izdalo Hrvatsko kulturno društvo, autor Martin Živković je kazao, da on svako ljeto podučava na dječjem sveučilištu u Beču i ondje je vidio da se djeci sviđaju ovakve priče. Onda ih je jednostavno napisao na hrvatskom jeziku. Pomislio je, ako bi tim pričama dodao slike,nastala bi lijepa dječja knjiga. Slikarica Ilse Živković bila je odmah spremna napraviti nekoliko slika za knjigu. Agnjica Čenar je lekorirala knjigu, i to tako da djeca iz nje mogu i jezično nešto naučiti, a da ima i pedagoški cilj.
(Hrvatska redakcija ORF-a)