Hrvatski kulturni i dokumentarni centar fotografijama je dokumentirao hrvatske natpise i druge pisane tragove gradišćanskih Hrvata u graničnom prostoru. U okviru projekta načinili su oko 20.000 fotografija 8.000 objekata, koje će staviti na raspolaganje za daljnji istraživački rad

U Novom Selu su u okviru Dana europske suradnje http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2604940 predstavili izložbu i trojezični katalog s fotografijama o hrvatskim pisanim spomenicima iz 30 sela širom Gradišća. Izložba i skoro 150 strana kataloga nastali su u okviru EU-projekta za prekograničnu suradnju „Common Culture – Common Activities (COCU) “.
Hrvatski kulturni i dokumentarni centar fotografijama je dokumentirao hrvatske natpise i druge pisane tragove gradišćanskih Hrvata u graničnom prostoru.
U okviru projekta načinjeno je oko 20.000 fotografija 8.000 objekata, koje će staviti na raspolaganje za daljnji istraživački rad, kazao je predsjednik HKDC –a Martin Ivančić.
U projektu COCU-a surađuju, uz HKDC, i Radna zajednica hrvatskih komunalnih političara i dva hrvatska partnerska društva iz Mađarske. Rade na skupnom projektu za izobrazbu hrvatskih tamburaša i plesača i razvijanju hrvatske rock i pop muzike. Projekte su predstavili u okviru 2. Dana europske suradnje u Novom Selu.
Kao sljedeći projekt rade na publikaciji, gdje namjeravaju predstaviti sva hrvatska sela u srednjem i u južnom Gradišću i u Vasi i Jura-Moson-Šopronu.
(Hrvatska redakcija ORF-a)