CCA je utemeljena je za proučavanje naše literature, kulture i povijesti u Sjevernoj Americi 19. travnja 1953. sa sjedištem u New Yorku. Danas izdaje jedan od najuglednijih hrvatskih časopisa u iseljeništvu – Journal of Croatian Studies

Hrvatska akademija Amerike obilježit će šezdesetu obljetnicu uspješnog djelovanja 20. travnja u New Yorku. Svečana sjednica, na kojoj se očekuju izvještaji o radu članstva, počet će u 17 sati. Uz redovite izbore za pojedina tijela HAA, organizator najavljuje predavanje renomiranog kanadskog slavista, kroatista i nagrađivanog gostujućeg urednika Akademijina časopisa (Journal of Croatian Studes) dr. sc. Vinka Grubišića na temu „Šest desetljeća Hrvatske akademije Amerike: izazovi u promoviranju hrvatske kulture, povijesti i literature na sjevernoameričkom kontinentu.“
Hrvatska akademija Amerike utemeljena je za proučavanje naše literature, kulture i povijesti u Sjevernoj Americi 19. travnja 1953. sa sjedištem u New Yorku.
HAA danas ima jedan od najuglednijih hrvatskih časopisa u iseljeništvu – Journal of Croatian Studies, koji je ispunjen znanstvenim i stručnim radovima iz povijesti, književnosti, likovne i glazbene umjetnosti, sociologije, prava, filozofije, teologije, ekonomije te prirodnih znanosti.
Hrvatska akademija Amerike počela se osnivati sredinom XX. stoljeća na poticaj profesora sociologije Clementa S. Mihanovića (1913.-1998.) na St. Louis Universityju i profesora povijesti na Fordham University School of Education Waltera J. Reevea (1915.-1958.), te našeg poznatog egzilantskog pjesnika Antuna Nizetea (1913.-2000.).
Prvi predsjednik Akademije bio je profesor Clement S. Mihanovich, a aktualni predsjednik je John Kraljic. Gospodin Kraljic je jedanaesti predsjednik HAA, a ističe se iznimnom erudicijom i organizacijskim sposobnostima.
Članovi osnivačke skupštine bili su: Vlasta Cvitanović, Ignatius D. Duišin, Nicholas Fabijanić, Bonaventure Haggia, Ivan Ilijić, Jerome Jareb, Bruno Kolega, Clement S. Mihanović, Nicholas Milosevich, Anthony Oštrić, John Pintar, Ante Pivac, Walter J. Reeve, Lucian Reichherzer, Ivo Sivrić, Anselm Slišković, te Luka Zlošilo. Od početnih sedamnaest osnivača Akademija danas ima 274 člana.
HAA je najduže vodio legendarni i ugledni svestrani intelektualac Karlo Mirth, koji je na tu dužnost bio izabran prvi put 27. prosinca 1958., a mandat mu je demokratskim putem potvrđivan sljedećih osam godišnjih glavnih skupština HAA.
Dr. Maria K. Tuškan, profesorica na Sveučilištu Cincinnatiu, uz legendarnoga Mirtha – smatra se iznimno uspješnom i zaslužnom Akademijinom predsjednicom osobito u razdoblju od 1988. do 1999. Prva žena na toj dužnosti – iznimno je pridonijela razvoju hrvatskog kulturnog identiteta u SAD-u i svim aktivnostima Akademije u različitim područjima ljudske djelatnosti.

Tekst: Vesna Kukavica