Zagrebačka slavistička škola iliti 46. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se tradicionalno u Dubrovniku od 21. kolovoza do 1. rujna 2017. Doc. dr. sc. Tatjana Pišković je voditeljica Zagrebačke slavističke škole, koju pohađaju i studenti iz naše dijaspore.

Sudjelovanjem u nastavnome dijelu programa, odnosno u radu lektorata i proseminara, polaznici će moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika i proučavati odabrane lingvističke, književne, povijesne i kulturološke teme. Uporište predavačkoga dijela seminarskoga programa jesu predavanja. Ona će se ove godine koncentrirati oko teme Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Organizator je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Pobliže, Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) posebna je djelatnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Polaznici su Škole strani studenti kroatistike i slavistike, sveučilišni nastavnici koji predaju hrvatski jezik i književnost na inozemnim sveučilištima, stručnjaci koji se bave kroatističkim temama na različitim znanstvenim ustanovama te prevoditelji s hrvatskoga jezika. Većina polaznika dobiva stipendije koje im dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Polaznici iz hrvatske dijaspore te manjinskih hrvatskih zajednica iz zemalja srednje i jugoistočne Europe dobivaju tradicionalno stipendije od Hrvatske matice iseljenika i Središnje državnog ureda za Hrvate izvan RH: Polaznici mogu postati i oni koji su spremni sami platiti troškove sudjelovanja i dvotjednoga boravka u Dubrovniku.
Želi li netko sam platiti troškove sudjelovanja na Školi, cijena kompletnoga aranžmana (nastava, kulturni program, stručni izleti, polupansion u hotelu) iznosi 1500 eura, dok cijena sudjelovanja u nastavi i kulturnom programu iznosi 600 eura. Za podrobnije informacije zainteresirani se mogu javiti Organizacijskomu odboru.
Prema najavi voditeljice Zagrebačke slavističke škole doc. dr. sc. Tatjane Pišković: „Uporište predavačkoga dijela seminarskog programa jesu predavanja. Ovogodišnja je tema predavanja Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskom jeziku književnosti i kulturi. Dvanaest će stručnjaka iz različitih područja ponuditi suvremene perspektive na spomenutu temu“.

Priredila: Vesna Kukavica

Zagrebačka slavistička škola