Organizator susreta bio je ZKVH iz Subotice uz suorganizaciju HNV-a. Prisustvovali su mu, uz predstavnike HMI, i gk RH u Subotici te zamjenik predstojnice Državnog ureda za Hrvate izvan RH

Predstavnici Hrvatske matice iseljenika, ravnatelj mr. sc Marin Knezović i pravna savjetnica Diana Mašala Perković, prisustvovali su 1. lipnja radnom susretu hrvatskih udruga kulture u Vojvodini koji se je održao u Bačkom Monoštru, u prostorijama Kulturno-umjetničkog društva Hrvata „Bodrog“.
Organizator susreta je bio Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice uz suorganizaciju Hrvatskog nacionalnog vijeća. Pozdravne riječi prisutnima su uputili prof. Tomislav Žigmanov, ravnatelj Zavoda i Darko Sarić Lukendić, predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća. Radnom susretu su prisustvovali i gk RH u Subotici Dragan Đurić te zamjenik predstojnice Državnog ureda za Hrvate izvan RH Petar Barišić.
Glavne teme susreta bile su Osnove i elementi Kulturne strategije Hrvata u Srbiji za razdoblje od 2013. do 2020. godine i Obilježavanje stoljetnih obljetnica hrvatskih velikana u Vojvodini 2013.
Da bi se postigli glavni ciljevi Kulturne strategije Hrvata u Srbiji, a kao takvi istaknuti su razvoj kulturnog stvaralaštva i očuvanje kulturne baštine, važno je odgovoriti na pitanja Što je Kulturna strategija Hrvata u Srbiji, kakvu definiciju kulture koristiti te mjesto i važnost kulture za život nacionalnih zajednica.
Metodologija prikaza Kulturne strategije treba sadržavati analitički prikaz postojećih prilika i stanje u pojedinim segmentima kulturnog života kako bi se došlo do definiranja ključnih problema i određivanja smjernica i navođenja prioriteta za aktivnosti te imenovanja nositelja istih. Važno je odrediti značajke povijesnog naslijeđa i društvenog položaja Hrvata u Srbiji, prostornu zastupljenost i demografske karakteristike Hrvata u Srbiji (Bačka, Srijem, Banat, Beograd i središnja Srbija).
Plan i program obilježavanja stoljetnih obljetnica hrvatskih velikana u Vojvodini u 2013. godini izložila je u uvodnom izlaganju Katarina Čeliković iz Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.
Radni susret je završio otvorenjem izložbe slika Sipana Kovača iz Bačkog Monoštra.

Tekst: Diana Mašala Perković

Pročitajte o sastanku