U Hrvatskom centru predstavit će je akademik Radoslav Katičić, akademik dr. Nikola Benčić, prof. dr. Tihomil Maštrović i autorica; Andrea Sapunar Knežević

Predstavljanje knjige »Književni prsten« – gradišćanskohrvatske i druge kroatističke teme (knjiga XV. u ediciji Manualia universitatis) autorice dr. sc. Andreje Sapunar Knežević, bit će 17. travnja u Hrvatskom centru u Beču. Predstavit će je akademik Radoslav Katičić, akademik dr. Nikola Benčić, prof. dr. Tihomil Maštrović i autorica; Pod naslovom »Književni prsten…« Andrea Sapunar Knežević u Zagrebu je u nakladi Erasmus izdala knjigu rasprava s težištem na hrvatskom baroku, znači i gradišćanskohrvatskom. Opširnije

U knjizi su okupljeni dosadašnji radovi autorice koji predstavljaju velik doprinos hrvatskoj filologiji. Autorica, kao vrsna poznavateljica književnosti i kulture gradišćanskih Hrvata često povezujući tu kulturu s europskim pravcima i književnim kretanjima, u svojim tekstovima razumljivo progovara i o najsloženijim filološkim pitanjima – o pučkoj baroknoj književnosti, pojedinim istraživačima usmene i pisane književnosti zapadnougarskih Hrvata 19. i 20. stoljeća, kao i piscima, recepciji poljske književnosti u Hrvatskoj te ulozi medija u oblikovanju jezične svijesti i kulture.