Sveučilište u Zagrebu, HMI i SRCE organiziraju e-tečaj hrvatskoga jezika za početnu razinu učenja. Tečaj je namijenjen osobama koji hrvatski jezik ne znaju ili znaju samo osnove hrvatskoga. Rok za prijavu i uplatu akademske naknade je 5. rujna 2013. E-tečaj hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika traje od 16. rujna do 8. prosinca ove godine

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika i Sveučilišni računski centar SRCE organiziraju e-tečaj hrvatskoga jezika za početnu razinu učenja. Tečaj je namijenjen osobama koji hrvatski jezik ne znaju ili znaju samo osnove hrvatskoga.
Tečaj HiT-1 oblik je učenja na daljinu. To je tečaj koji se provodi putem sustava za e-učenje, a uključuje i obavezna 24 nastavna sata s lektorom putem interneta (Skype i Webinar). Budući je ovaj tečaj utemeljen na platformi Moodle, polaznici nužno trebaju vladati osnovnim računalnim vještinama. Tečaj nije u obliku softvera koji se može kupiti i koji ostaje polaznicima na uporabu i nakon njegova završetka, nego se provodi uporabom nastavnih materijala u platformi za e-učenje kojoj je pristup moguć samo za vrijeme trajanja tečaja.
HiT-1 sastoji se od 7 nastavnih cjelina za čije ovladavanje polaznici imaju na raspolaganju ukupno 12 tjedana. Za ovladavanje gradivom svake cjeline (2-6), osim uvodne i završne, polaznicima su na raspolaganju dva tjedna. Uvodna nastavna cjelina (1. cjelina) obuhvaća uvod u tečaj i ovladavanje hrvatskim glasovima i slovima. Završna nastavna cjelina (7. cjelina) sastoji od ponavljanja i završnoga ispita. Njih dvije traju svaka po jedan tjedan. Svaka nastavna cjelina završava kratkim testom kojim se procjenjuje napredak polaznika. Svaki se test rješava isključivo u vrijeme koje je za to unaprijed određeno.
Svaka se nastavna cjelina sastoji od tekstova usmjerenih na razvijanje komunikacijske sposobnosti i s naglaskom na temeljnim jezičnim strukturama. Sva važna objašnjenja i upute navedeni su na hrvatskome, engleskome i španjolskome jeziku.
Završni ispit sastoji se od dva dijela: pismenoga i usmenoga. Pismeni se dio ispita sastoji od komunikacijskoga dijela, ispitivanja poznavanja jezičnih struktura (gramatike) i kratkoga sastavka o poznatoj temi. Usmeni se dio ispita sastoji od pripremljenoga govora i razgovora s ispitnim povjerenstvom. Usmeni se dio ispita provodi putem interneta (Skype ili Webinar) u unaprijed određeno vrijeme.
Polaznici tečaja koji polože završni ispit dobit će i Potvrdnicu o sudjelovanju na tečaju i Prijepis ocjena Sveučilišta u Zagrebu. Sudionici koji ne polože bilo koji od dijelova završnoga ispita dobivaju samo Potvrdnicu o sudjelovanju.
Polaznik je službeno upisan na tečaj kada Sveučilište u Zagrebu primi uplatu akademske naknade (500 eura). Nakon upisa na tečaj sudionik će putem e-maila dobiti lozinku za uporabu sustava za e-učenje. Tjedan dana nakon polaganja završnoga ispita lozinka će prestati vrijediti.
Rok za prijavu i uplatu akademske naknade: 5. rujna 2013. E-tečaj hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika traje od 16. rujna do 8. prosinca 2013.

Za iscrpnije informacije, kao i za slanje obrasca za prijavu na tečaj, možete se javiti na e-mail adresu ecroatian@gmail.com

Sveučilište u Zagrebu
E-tečaj hrvatskoga jezika
(Marija Bošnjak / Lidija Cvikić)
e-mail: ecroatian@gmail.com

Hrvatska matica iseljenika
Odjel za školstvo, znanost i sport
(Lada Kanajet Šimić)
e-mail: lada@matis.hr