Projekt su zajednički realizirali Institut društvenih znanosti Ivo Pilar kao izvršitelj i Hrvatska matica iseljenika kao naručitelj. Rad na projektu započeo je 2007., a sudjelovali su brojni hrvatski i međunarodni znanstvenici, među kojima i oni iz Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže kao i NSK

Predstavljanje projekta i elektroničkog izdanja Leksikona hrvatskoga iseljeništva i manjina održano je 6. listopada u multimedijalnoj dvorani Kluba Matis u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu.
Projekt su zajednički realizirali Institut društvenih znanosti Ivo Pilar kao izvršitelj i Hrvatska matica iseljenika kao naručitelj. Rad na projektu, u kojem su sudjelovali brojni hrvatski i međunarodni znanstvenici i stručnjaci na području migracija i iseljeništva, među kojima i oni iz Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže kao i NSK, započeo je 2007. godine. Naslovnica Leksikona, slika Historica Croatica, rad je uglednog hrvatskog slikara iz Australije Charlesa Bilicha.
Na predstavljanju su o Leksikonu govorili ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Marin Knezović, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i voditelj projekta dr. sc. Vlado Šakić, zamjenica voditelja projekta dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, dr. sc. Ivan Čizmić, dr. sc. Marin Sopta, dr. sc. Tomislav Markić i dr. sc. Ivan Rogić. Promociju, kojoj su prisustvovali mnogi ugledni uzvanici, predstavnici medija i suradnici na projektu, znalački je vodila rukovoditeljica Odjela za nakladništvo Hrvatske matice iseljenika Vesna Kukavica.
Za objavljivanje online inačice Leksikona priređeno je više od 5900 natuknica, a njegov koncept i organizacija rada na njemu zamišljeni su u dvije etape. Prva se odnosi na hrvatsko iseljeništvo, druga na hrvatske manjine izvan Hrvatske. Najprije je, temeljem relevantne građe i literature, izrađen abecedarij natuknica, kako bi stručnjaci LZ-a i Instituta Ivo Pilar osmislili bazu podataka. Izrađena baza omogućuje unos iznimno velikog broja informacija, koje se po različitim kriterijima vrlo jednostavno i sustavno mogu prikupljati, pretraživati i koristiti u radu. Natuknice su podijeljene na nekoliko skupina, s glavnom razdiobom na iseljeništvo i hrvatske manjine, dok su u online verziji složene po abecednom redu. Najvažniju i najbrojniju skupinu natuknica čine biografije značajnijih pojedinaca koji su djelovali, i djeluju, u Hrvatskoj i inozemstvu. Slijedi je razdioba po zemljama, zatim po pojmovima vezanim uz iseljeništvo imigracije, značajnijim događajima iz povijesti iseljeništva, novinama i časopisima koji su izlazili u iseljeništvu, organizacijama ili institucijama iseljenika i hrvatskih manjina te razdioba zbirnih natuknica ( npr. Hrvati u Mađarskoj). Ta razdioba nastala je zbog potrebe da se određeni podaci ipak ne izostave iz Leksikona.
U bazi Leksikona trenutno je upisano oko 12.500 natuknica, a 2900 ih se odnosi na manjinske skupine, 9000 na iseljeništvo, a ostale na pojmove, mjesta i događaje. Taj broj međutim nije konačan, jer se prikupljanjem informacija i spoznaja ona svakodnevno dopunjava novim podacima. Budući sve natuknice ne mogu ući u tiskani oblik Leksikona, valja reći da se one nalaze u bazi i da će se u budućnosti moći koristiti za izradu Enciklopedije hrvatskog iseljeništva i manjina ili zasebnih leksikona.
Hrvatska matica iseljenika i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar objavljuju online inačicu Leksikona hrvatskoga iseljeništva i manjina kao podlogu za tiskano izdanje. Svoje primjedbe, ispravke i sugestije možete do kraja 2015. godine slati na adresu leksikon@pilar.hr

Tekst: Diana Šimurina Šoufek; Fotografije: Snježana Radoš