Zbirka crkvenih pučkih popijevaka baranjskih Šokaca izašla je u nakladi Nadbiskupije Đakovačko-osječke i udruge Koraci baštine, a tiskana je u Osijeku prošle godine. Predstavljanje su nastupom obogatile pučke pjevačice crkve Sv. Lovre iz Baranjskoga Petrova Sela, Đakovčanka Zrinka Posavec i članovi Sinova atara iz Zagreba i KUD-a Sloga iz Draža

Promocija notne zbirke mr. sc. Miroslave Hadžihusejnović Valašek održano je 27. ožujka u dvorani Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu. O zbirci Kada vrime slavno dođe govorili su dr. sc. Naila Ceribašić, znanstvena savjetnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku i redovita profesorica Muzičke akademije u Zagrebu, etnolog i povjesničar Krunoslav Šokac iz Ansambla narodnih pjesama i plesova Lado i autorica.
Uime HMI-ja prisutnima se obratio ravnatelj mr. sc. Marin Knezović, a u ime nakladnika Đakovačko-osječke nadbiskupije mons. Fabijan Svalina, zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije i ravnatelj Hrvatskog Caritasa. Predstavljanje se održalo u okviru manifestacije Pasionska baština, i to uz nazočnost utemeljitelja Joze Čikeša. Promociju je vodila vesna Kukavica, rukovoditeljica Matičina Odjela za nakladništvo.
Zbirka crkvenih pučkih popijevaka baranjskih Šokaca izašla je u nakladi Nadbiskupije Đakovačko-osječke i udruge Koraci baštine, a tiskana je u Osijeku prošle godine. Promociji su u ime nakladnika, uz mons. Svalinu, nazočile časna sestra Viktorija Šimić, nadbiskupijska povjerenica za pastoral tradicijske kulture i etnologinja i članica nadbiskupijskog povjerenstva za pastoral tradicijske kulture Katarina Bušić.
Sadržaj knjige temelji se na terenskim istraživanjima, snimanjima i transkripcijama (notnim zapisima) autorice. Posvećena je sestrama, Jeli Golubov i Evi Barišin iz Draža u Baranji, koje su najzaslužnije za očuvanje ove vrijedne glazbene crkvene baštine. U prvom dijelu knjige pregled je rada na dokumentiranju crkvenih pučkih popijevaka među prognanim Baranjcima u Osijeku (1994. – 1996.) i u Baranji (2010. – 2012.). Slijedi pregled hrvatskih pjesmarica objavljenih u Podunavlju u 19. i 20. stoljeću, pa pregled najstarijih objavljenih tekstova pjesama te osobina objavljenih popijevaka i mogućnosti korištenja zbirke. Drugi dio knjige čini notna zbirka 179 popijevaka – sa cjelokupnim tekstovima i pripadajućim podacima a Redoslijed popijevaka slijedi raspored tekstovne pjesmarice Duhovna radost koja se najviše koristila u Baranji. Među Priloge uvršteno je 12 partitura za vokalno izvođenje baranjskih popijevaka Ansambla Lado iz Zagreba, a ondje su i popisi građe i literature, podaci o autorici i popis popijevaka na priloženom nosaču zvuka. Nosač zvuka (CD) donosi izbor iz snimljene terenske građe i sadrži 35 glazbenih brojeva vokalnih izvedaba: Jele Golubov i Eve Barišin iz Draža, Stipe i Janje Torjanac iz Torjanaca i vokalne skupine Ižipci iz Topolja.
Autorica zbirke, Osječanka mr. sc. Miroslava Hadžihusejnović Valašek (1935.) diplomirala je i magistrirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Dugogodišnja je stalna vanjska suradnica Hrvatskog radija, suradnica Hrvatske televizije, udruge Pasionska baština i voditeljica projekata Ministarstva kulture. Kao umirovljena profesorica Pedagoškog fakulteta u Osijeku preselila je1990-ih u Zagreb. Autorica je triju notnih zbirki, 70-ak znanstvenih i stručnih radova u zbornicima i godišnjacima, oko 1400 emisija ciklusa Iz hrvatske narodne baštine, 10-ak nosača zvuka i dr.
Prigodni glazbeni program (a cappella) izvele su pučke pjevačice crkve Sv. Lovre iz Baranjskoga Petrova Sela, članovi muške vokalne skupine Sinovi atara iz Zagreba i muške skupine KUD-a Sloga, Draž. Nastupila je i sopranistica Zrinka Posavec iz Đakova. Izvođači su nastupili u šokačkim narodnim nošnjama.
Hrvatsku Baranju zemljopisno čini trokut između Drave, Dunava i granice s Mađarskom. Danas pripada slavonsko-baranjskoj regiji, Osječko-baranjskoj županiji i Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Stoljetna uprava Pečuške biskupije ostavila je traga na crkvenu pučku glazbu Hrvata Šokaca, tako da se ona uvelike razlikuje od crkvene glazbe ostalih dijelova kontinentalne Hrvatske. Tradicijske crkvene pučke pjesme iz Baranje plijene svojom melodioznošću, osebujnom ikavicom i duhovnom snagom. Ministarstvo kulture uvrstilo je 2011. crkveno pučko pjevanje iz Baranje u Registar zaštićene nematerijalne kulturne baštine RH.

Tekst: Diana Šimurina Šoufek; Fotografije: Snježana Radoš