Upitnik se nalazi na Matičinoj mrežnoj stranici. Molimo sve zainteresirane da ga ispune i na taj način pripomognu prikupljanju važnih podataka potrebnih za unaprjeđenje učenja hrvatskoga jezika u svijetu

Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provodi se znanstveni projekt pod nazivom Hrvatski kao nasljedni jezik: trenutačno stanje i razvojne perspektive, čija je voditeljica dr. sc. Lidija Cvikić, a u kojem je suradnik i Hrvatska matica iseljenika.
Riječ je o sustavnom i obuhvatnom istraživanju kojim se prikupljaju podatci o učenju i uporabi hrvatskoga jezika izvan Hrvatske kako bi se došlo do spoznaja ključnih za daljnji razvoj i unaprjeđenje programa učenja hrvatskoga jezika, a time i očuvanja hrvatskoga jezika u inozemstvu.
Za tu je svrhu izrađen upitnik. Upitnik je anoniman, svi osobni podatci prikupljeni upitnikom bit će tajni i zaštićeni, a rezultati istraživanja bit će upotrijebljeni isključivo u znanstvene svrhe.
Upitnik se nalazi na mrežnoj stranici Hrvatske matice iseljenika, a za njegovo ispunjavanje dovoljno je 15-20 minuta. Molimo sve zainteresirane da ga ispune i na taj način pripomognu prikupljanju važnih podataka potrebnih za unaprjeđenje učenja hrvatskoga jezika u svijetu.