Biblioteka nova ZZHM-a zanimljivi je knjižni niz u kojem je ove godine objavljena monografija dr. sc. Erike Rácz Govori pomurskih Hrvata, prvi sveobuhvatni opis hrvatskih govora s mađarske strane rijeke Mure, kazao je ravnatelj mr. sc. Stjepan Blažetin na Interliberu

Zbog rubnog i nerijetko izoliranog položaja hrvatskih manjinskih zajednica u domicilnim sredinama, radi relativno slabe nazočnosti tih zajednica u javnom (političkom, kulturnom i književnom) životu naše matične zemlje – u takozvanom svehrvatskom prostoru, potrebno je iskoristiti svaku mogućnost promoviranja kulturnih, napose knjigoizdavačkih djelatnosti poput ovoga Matičina projekta HKIH na Interliberu. 

Hrvatska knjiga izvan Hrvatske (mislim prije svega na knjige objavljene na hrvatskom jeziku izvan Republike Hrvatske) iznimno teško dolazi do čitateljske publike izvan manjinskih krugova u kojima je objelodanjena. Knjige autora iz manjinskih hrvatskih zajednica još uvijek nisu u domovinskim knjižarama, nema ih na policama knjižnica pa samim time nisu sve ni uključene u izradbu Hrvatske nacionalne bibliografije. O tome ću sutra na tribini u podne govoriti nešto opširnije.

Ukratko, Interliber pruža mogućnost da se predstavi i taj segment hrvatskog svijeta knjige, segment koji može opstati isključivo zahvaljujući raznim potporama i naporima entuzijasta, jer na tržišnim osnovama knjiga manjinskih nakladnika ne može egzistirati – ni u klasičnom (tiskanom) obliku, a niti u elektroničkom izdanju.

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, čiji sam ravnatelj, primjerice, nije primarno nakladnička kuća, već je njegova temeljna zadaća da u okvirima raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa, prije svega istraživački obradi manjinsku tematiku hrvatske zajednice u Mađarskoj, a ne da objavljuje hrvatske naslove iz Mađarske. Međutim, ZZHM je 2005. godine pokrenuo svoju znanstvenu biblioteku pod naslovom BIBLIOTEKA NOVA, koja otvara nedostajući prostor za objelodanjivanje rezultata provedenih znanstvenih istraživanja. U ovoj su biblioteci protekle godine objelodanjene dvije značajne knjige. Prva, knjiga Tomislava Žigmanova iz susjednog multietničkog i multikulturnog prostora Vojvodine pod naslovom Izazovi – sabiranja, sumjeravanja i tumačenja na suvremen način i današnjem trenutku primjeren retorički stil progovara o hrvatskoj književnosti u Vojvodini, a rezultat je trojne suradnje između Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice, Oksimorona iz Osijeka i Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj. Druga, knjiga dr. sc. Erike Rácz pod naslovom Govori pomurskih Hrvata temelji se na autoričinim vlastitim istraživanjima zavičajnog jezičnoga blaga i prvi je sveobuhvatni opis hrvatskih govora s mađarske strane rijeke Mure, čime su ovi, po mnogočemu posebni kajkavski govori, sačuvani za buduća pokoljenja.

Do kraja 2013. godine Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj objelodanit će zbornik radova sa XI. Međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa održanog prošle godine u Pečuhu. Zadovoljstvo mi je, također, najaviti povijesne studije i članke Josipa Gujaša Džuretina u kojima autor tematizira metode nasilne asimilacije u zajedničkoj hrvatsko-ugarskoj državi iz razdoblja dualizma. Prema nakladničkom programu ZZHM sljedeće godine izlazi iz tiska potpuna bibliografija hrvatskih časopisa u Mađarskoj od 1989. do 2009. godine, koja će biti prva knjiga te vrste među Hrvatima u Mađarskoj i prvi je rezultat Zavodova kontinuiranog rada na hrvatskim bibliografijama. Priređujemo memoarsku knjigu Istváná Lőkösa, jednog od najznačajnijih kroatista u Mađarskoj pod naslovom Susreti sa Krležom.

Priredila: Vesna Kukavica; Facebook HMI