Ovaj jesenski semestar, koji traje do 3. prosinca, upisalo je 15 polaznika (od čega 6 stipendista Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske) iz 12 zemalja svijeta

Petnaesti ciklus Hrvatskog internetskog tečaja HiT-1, e-tečaja hrvatskoga kao inoga jezika koji je nastao u suradnji Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske matice iseljenika i Sveučilišnog računskog centra Srce, a uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, započeo je 11. rujna.
Ovaj je jesenski semestar upisalo 15 polaznika (od čega 6 stipendista Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske) iz 12 zemalja svijeta (Argentina, Bolivija, Čile, Južna Afrika, Kanada, Kina, Kostarika/Rumunjska, Njemačka, SAD, Škotska, Urugvaj). Svi će se oni na tečaj uključivati iz svojih domova, ureda, iz vlaka, u pauzama između predavanja…

Od prvog proljetnoga tečaja 2011. do danas održano je četrnaest semestara, a tečaj je pohađalo čak 149 polaznika iz 35 zemalja s različitih kontinenata, od Australije i Novoga Zelanda, preko Azije, Afrike i Europe do Sjeverne i Južne Amerike.

Glavna e-lektorica tečaja, ujedno i jedna od autorica, Marija Bošnjak, ističe da se i u ovome ciklusu radi o zemljama gotovo svih vremenskih zona u odnosu na hrvatsko vrijeme pa će organizacija i provođenje nastave uživo zahtijevati ne samo veliku profesionalnost, nego i fleksibilnost, svih sudionika, tj. i polaznika i nastavnika. Za nju i njezine kolegice Mašu Musulin, Zrinku Kolaković i Lidiju Cvikić, također autorice tečaja, nastava uživo putem Skypea koja traje od 7.00 ujutro do 23.00 navečer gotovo je svakodnevna. No ona je, kako prof. Bošnjak naglašava, izuzetno važna jer omogućava individualizirani pristup i prilagođavanje sadržaja potrebama i mogućnostima svakoga pojedinca ponaosob. „Mnogima je to i jedina prilika da dvaput tjedno razgovaraju s izvornim govornicima hrvatskoga, odnosno i jedina mogućnost da progovore na hrvatskome što je jako važno, posebno u učenju jezika“, pojašnjava Bošnjak. Upravo je nastava uživo, uz zanimljiv i raznovrsni sadržaj u e-sustavu, pridonijela vrlo malome postotku odustajanja na HIT-u o čemu svjedoče i sami polaznici u svojim završnim vrjednovanjima. „Mogu reći kao informatičar s dugogodišnjim iskustvom da je vaš sustav za e-učenje izvrstan, ali računala bi bila samo običan komad metala bez vašega truda i zalaganja“, napisao je jedan od polaznika, inače informatičar po struci.

S obzirom na dosadašnju uspješnost tečaja i zadovoljstvo polaznika, svakako bi u bliskoj budućnosti trebalo izraditi i e-tečajeve za više razine znanja hrvatskoga od početničke budući da osim polaznika koji su završili HiT-1, organizatori svakodnevno dobivaju upite mnogobrojnih zainteresiranih kandidata, čija je razina znanja viša od početničke. Osim što ovaj tečaj pruža mogućnost učenja hrvatskoga jezika svima onima koji to žele, a nisu u mogućnosti doći pohađati neki od tečajeva u Hrvatskoj ili u svojim zemljama nemaju organizirane tečajeve, danas učenje jezika hrvatskim iseljenicima na neki način postaje i uvjetovano. Naime, za dobivanje hrvatskog državljanstva zadnjih nekoliko godina nije dovoljno samo imati potvrdu o hrvatskome podrijetlu, nego je nužno poznavati i osnove jezika u govoru i pismu, a to im upravo ovaj tečaj omogućuje.

Hrvatski internetski tečaj – HiT-1 prvi je sveučilišni on-line tečaj hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika u Republici Hrvatskoj, pokrenut inicijativom Hrvatske matice iseljenika. Izrada tečaja trajala je tijekom 2009. i 2010., a započeo je s probnim radom u ožujku 2011. Sastoji se od 7 nastavnih cjelina za čije ovladavanje polaznici imaju na raspolaganju ukupno 12 tjedana.

Upravo započeti ciklus trajat će do 3. prosinca 2017. kada će svi koji polože završni ispit dobiti Potvrdnicu o sudjelovanju i Prijepis ocjena Sveučilišta u Zagrebu.

Organizatori najavljuju sljedeće termine održavanja tečaja: proljetni semestar 5. ožujka – 27. svibnja 2018. (prijave do 23. veljače 2018.) te jesenski semestar 10. rujna – 2. prosinca 2018. (prijave do 1. rujna 2018.).

Iscrpnije informacije mogu se naći na adresi www.matis.hr

Tekst: Lada Kanajet Šimić