Biskup Željeznoga 16. travnja proslavio je svoj 50. rođendan misom u rodnom selu Stinjaki. Danas vjernici imaju, na Dan otvorenih vrata na biskupskom dvoru, priliku biskupu osobno čestitati rođendan.

Nakon zaređenja 1987., Egidije Živković je postao tajnik ondašnjega biškupa Štefana Lászlóa i to je bio do odlaska na daljnje studije u Rim. Po povratku, 1992., Živković službuje kao kancelar biškupskoga ordinarijata do 1999., kad postaje generalni tajnik Austrijske biskupske konferencije. Dušobrižničku službu vrši od 1994. u župi Vulkaprodrštof, a dvije godine poslije preuzme i vodstvo Hrvatske sekcije i uredništo Glasnika.

Velikim osobnim uspjehom Živković smatra sudjelovanje pri papinoj misi u Trajštofu prije 22 godine. Kod drugih velikih događaja, Srednjoeuropski katolički dan 2003/2004., Shodišće narodov/ Hodočašće naroda u Celju 2004. ljeta i pohod pape Benedikta XVI. Austriji 2007. Živković je bio uključen u pripreme. Vrhunac njegove dosadašnje crkvene karijere je služba biškupa, u kojoj je Egidije Živković naslijedio tadašnjega biškupa Pavla Ibyja. Kardinal Christoph Schönborn posveto je Živkovića 2010. za biškupa Željeznoga.
Biškup Egidije Živković je u domaćoj župi Stinjaki slavio svoj 50. rođendan. Bio je glavni celebrant dječje mise, koju priređuju svaki tjedan na utorak. Slavlje u svojem dosadašnjem životu vidi kao vrhunac, jer se opet našao doma, gdje je proveo djetinstvo i mladost, gdje je naučio ono, što je u obitelji, u župi i za hrvatstvo postao.
Biskupu su čestitale različite generacije i društva sela, a za dar je dobio i poznata stinjačka jaja, ali i karikaturu.

Pogledajte fotografije

Podsjetimo, mons. Živković austrijski je biskup i teolog iz zajednice gradišćanskih Hrvata. Rodio se 1963. u Novom Gradu u austrijskom pokrajini Gradišću. Odrastao je u Stinjačkom Vrhu, župa Stinjaki. Studirao je filozofiju i bogoslovlje u Beču i Zagrebu. Godine1987. se zaredio se za svećenika. Obnašao je dužnost posebnog tajnika biskupa grada Željeznog Stjepana Lázla. Doktorirao je crkveno pravo na papinskom sveučilištu Gregorijani. Bio je vicekancelarom i kancelarom u Željeznom u ordinarijatu. Od 1994. je vodio Odsjek za hrvatsku jezičnu skupinu u biskupskoj kuriji te dijeceze. Vodio je Glasnik, biskupsku reviju za hrvatske vjernike. Obnašao je duhovničku službu u Prodrštofu gdje je bio župnikom. Za biskupa Željezanske biskupije se zaredio 25. rujna 2010. u katedrali Sv. Martina u Željeznom.