Kuću djeda Mate Meršića Miloradića su obnovili i preuredili u hrvatski kulturni dom, a općini ju je darovao župnik Slavić koji živi u mirovini u Kölnu. Ondje su prošli tjedan otvorili izložbu Luje Brigovića

 

 

Mjesna i Hrvatska narodnosna samouprava Plajgora je 10. studenoga pozvala na otvaranje “Meršićeve hiže”. Kuću djeda Mate Meršića Miloradića su obnovili i preuredili u hrvatski kulturni dom.
Prije toga su kod crkve blagoslovili spomen-ploču duhovnika i redovnika iz Plajgora a kod spomen-ploče Mate Meršića Miloradića, koja je kod rodne kuće njegova oca, položili su vijenac.
Inicijativu za “Meršićevu hižu”je dao je župnik iz Plajgora, Anton Slavić, ispričao je načelnik sela Vince Hergović. On je selu ostavio rodnu kuću svoje majke, koja je bila iz bivšega Meršićevoga doma. Župnik Slavić živi u mirovini u Kölnu, a kuću je darovao općini pod uvjetom da služi gajenju hrvatske kulture.
Meršićevu kuću namjeravaju u budućnosti koristiti za različite priredbe i kao kulturni dom. Ondje su prošli tjedan otvorili izložbu Luje Brigovića. (Hrvatska redakcija ORF-a)

Opširnije o Mioradiću