Hrvatske manjine u Europi i rezultati zadnjega popisa stanovništva – stanje i perspektive bila je temom ovogodišnjeg Matičina stručnoga skupa koji svake godine dotiče određeni segment života hrvatskih manjinskih zajednica.

Uvodno izlaganje na Forumu održao je dr. sc. Robert Skenderović, predsjednik Znanstvenog vijeća Hrvatskog instituta za povijest koji je ujedno bio i moderator ovogodišnjega skupa u Hrvatskoj matici iseljenika.

Skup je 22. studenoga otvorio saborski zastupnik i predsjednik UO Hrvatske matice iseljenika Ivo Jelušić, a prisutne je pozdravio ravnatelj Matice mr.sc. Marin Knezović. Potom se nazočnima obratila i dr.sc. Jasmina Kovačević Čavlović, voditeljica Službe za pravni položaj Hrvata u BiH, hrvatske manjine i iseljeništvo Državnoga ureda za Hrvate izvan Hrvatske.

Na stručnome skupu analiziralo se aktualno demografsko stanje i prostorna razmještenost Hrvata u sudjelujućim europskim zemljama, bez koje, vjeruju organizatori, nije moguće cjelovito sagledati aktualne prilike i procese u hrvatskim manjinskim zajednicama. Podaci govore, a sudionici skupa su potvrdili, da se smanjuje broj Hrvata u gotovo svim zajednicama zbog slabe biološke reprodukcije, demografskog starenja, neriješenih manjinskih pitanja, procesa asimilacije i dr.

Cilj skupa bio je poticanje rasprave među sudionicima, predstavnicima hrvatskih manjina i državnih tijela i institucija matičnoga naroda o mogućim programima i projektima koji bi doprinijeli rješavanju demografskih problema kroz poboljšanje društvenoga, političkoga, obrazovnoga, kulturnoga i ekonomskoga položaja hrvatskih manjinskih zajednica. Organizator je želio, a vjerujemo i uspio, potaknuti snažnije zalaganje svih nadležnih tijela i institucija Republike Hrvatske u ostvarivanju toga cilja.

Na ovogodišnjem forumu u Zagrebu okupili su se predstavnici hrvatskih manjina iz Crne Gore, Italije, Mađarske, Makedonije, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije, kao i predstavnici nadležnih državnih tijela i institucija Republike Hrvatske.

Na skupu su kao predstavnici manjina sudjelovali Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, Tivat i don Dejan Turza, povjerenik Kotorske biskupije zadužen za pastoral braka i obitelji; Antonio Sammartino, predsjednik Zaklade „Agostina Piccoli“ i Antonella D’ Antuono, članica Udruge Isola Croata del Molise, Acquaviva Collecroce iz Italije; Mišo Hepp, predsjednik Hrvatske državne samouprave, Budimpešta; Franjo Ipša, predsjednik Zajednice Hrvata u Makedoniji, Skopje; Ljubomir Mile Radan, član Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj, Karaševo i Marian Daniel Lucacela, član Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj, Karaševo; Radoslav Janković, predsjednik Hrvatskog kulturnog saveza u Slovačkoj, Hrvatski Jandrof i Rudolf Streck, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva, Hrvatski Jandrof; Petar Antunović, predsjednik Saveza hrvatskih društava u Sloveniji, Ljubljana i Ante Pandža, dopredsjednik Hrvatskog društva Ljubljana, Ljubljana; Darko Sarić Lukendić, predsjednik Izvršnog odbora Nacionalnog vijeća hrvatske nacionalne manjine, Subotica i Tomislav Žigmanov, ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica.
Institucije RH zastupali su Ured predsjednika RH, dr.sc. Vladimir Lončarević, pomoćnik savjetnika Predsjednika za unutarnju politiku; Hrvatski sabor, Ante Babić, član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske; Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Davor Vidiš, načelnik Sektora za zemlje jugoistočne Europe; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Milan Bošnjak, viši stručni savjetnik u Upravi za standard, strategije i posebne programe, predstavnik Ministarstva kulture; Državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, dr.sc. Jasmina Kovačević Čavlović, voditeljica Službe za pravni položaj Hrvata u BiH, hrvatske manjine i iseljeništvo i Ivan Zeba, viši stručni savjetnik; Upravni odbor HMI, Ivo Jelušić, predsjednik; Institut za etnologiju i folkloristiku, dr.sc. Sanja Đurin, viša asistentica; Institut Ivo Pilar, doc.dr.sc Ljiljana Dobrovšak, znanstvena suradnica, Neven Bošnjaković, prof. i Slaven Kale, prof.; Institut za društvena istraživanja, dr.sc. Saša Puzić, znanstveni suradnik; Institut za migracije i narodnosti, dr.sc. Marina Perić Kaselj, znanstvena suradnica i doc.dr.sc. Filip Škiljan, znanstveni suradnik; Agencija za odgoj i obrazovanje, Tihana Radojčić, prof., pomoćnica ravnatelja; Nacionalna i sveučilišna knjižnica, dr.sc.Željka Lovrenčić, voditeljica Zbirke inozemne croatice i Austrijski kulturni forum, Ivana Šeperić Katić.

Skup su pratili i predstavnici Veleposlanstva Republike Crne Gore, Ana Zeković, prvi tajnik; Veleposlanstva Češke Republike, mr. Juraj Varga, konzul; Veleposlanstva Republike Mađarske, Tamás Bakó, savjetnik; Veleposlanstva Republike Rumunjske, Sanja Husain, prevoditeljica; Veleposlanstva Republike Srbije, Zoran Vasiljević, prvi savjetnik i Veleposlanstva Republike Slovenije, Kristina Kliner, prva savjetnica.
Organizatorica održanoga Foruma bila je Marija Hećimović, dipl. iur. rukovoditeljica Odsjeka za autohtone hrvatske manjine.

Zaključci 19. Foruma hrvatskih manjina