Rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu dr. Bogdan ujedno je postulator kauze za proglašenje blaženim sluge božjeg don Miroslava Bulešića, čija beatifikacija će se dogoditi 28. rujna u pulskoj Areni

Mons. Jure Bogdan, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu predvodio je u Bibinjama večernju svetu misu na blagdan Velike Gospe, kao i koncelebriranu svetu misu s procesijom na blagdan svetog Roka, zaštitnika župe Bibinje. Bila je to prilika za razgovor s dr. Bogdanom, koji je ujedno postulator kauze za proglašenje blaženim sluge božjeg don Miroslava Bulešića, čija beatifikacija će se dogoditi 28. rujna u pulskoj Areni.
– Kao i ostale beatifikacije i kanonizacije, tako i ova ima veliko značenje za Katoličku crkvu u hrvatskom narodu. U prvome redu mislim na mnoge pastoralne inicijative koje redovito prate svaku beatifikaciju. To je uvijek poticaj mjesnoj Crkvi na evangelizacijskome planu. U diktaturi relativizma i anarholiberalizma Crkva stavlja u središte trajne – vječne vrednote, vjeru u Boga, ljubav prema Bogu i bližnjemu, krepost čistoće, svećeništvo, žrtvu. Sve to pomaže vjerujućima da u svim kušnjama današnjega vremena i svijeta ostanu vjerni, nepokolebljivi. Kolike li će duhovne plodove u neumrlim dušama donijeti beatifikacija Miroslava Bulešića, to znade samo Bog. Bogu hvala da smo svjesni da se na tome ne želimo zaustaviti. Providnost je htjela da se beatifikacija Miroslava Bulešića događa u prvim mjesecima kako je Hrvatska pristupila u Europsku uniju.
Kao mjesna Crkva, u Europsku uniju ulazimo uzdignuta čela, vedra pogleda. Donosimo ogromno duhovno blago, pravu riznicu. Od ranokršćanskih mučenika iz Salone, Sirmiuma, Siscie i drugih krajeva, ovdje poglavito mislim na nepregledno mnoštvo mučenika iz našega naroda. Mi sami toga trebamo biti još svjesniji. Naše europske sugrađane valja upoznati s mnoštvom divnih primjera svjedoka vjere, mučenika iz naše Crkve, našega naroda. Exempla trahunt! – Primjeri privlače. Ovdje poglavito mislim na mučenike komunističkog sustava, teškog totalitarističkoga zlosilja koje je u našoj domovini, nakon Drugoga svjetskog rata pokušalo kroz strukture vlasti i odgoja, nametnuti materijalistički pogled na svijet. Mučenička krv nekoliko stotina hrvatskih biskupa, svećenika, redovnika, redovnica, vjernika laika obvezuje nas da im spomen očuvamo u vjerničkoj kršćanskoj zajednici naših europskih sugrađana. To je kulturno civilizacijsko djelo. A kao kršćani i vjernici imamo obvezu učiniti sve što je u našoj moći da se mnogi od njih uzdignu na svijećnjak, čast oltara, da njihova svjetlost svijetli pred ljudima, da se vide njihova dobra djela te da svi više i bolje po njihovu primjeru slavimo Oca našega koji je na nebesima.

Što ova beatifikacija znači za Hrvate u Istri?

– Istra je zemlja susreta kulturâ, narodâ, svjetovâ, svjetonazorâ, jezikâ. Bila je to kroz duga stoljeća od rimskih vremena. To je i danas. Koliko li se je samo političkih utjecaja i gospodara izmijenilo na ovome prostoru? Hrvatska prisutnost u Istri je kroz stoljeća do danas najsnažnija. Novi blaženik, svećenik Miroslav Bulešić, mučenik, po rodu i govoru Hrvat, baština je cijele Crkve. (Zadarski list)

Tekst: Ljiljana Jurjević