Krajem rujna u tisak su ušle Bibliografija narodnih pripovjedaka i djela Balinta Vujkova i knjiga sabranih pjesama Alekse Kokića „U sjenama ravnice“, koja se objavljuje u povodu 100. obljetnice rođenja „pjesnika bunjevačkih bijelih salaša“

Krajem rujna 2013. godine u tisak je ušla Bibliografija narodnih pripovjedaka i djela Balinta Vujkova, što je plod planskih aktivnosti Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u području ustrojavanja bibliografije, te ujedno početak izrade bibliografija i njihovo objavljivanje kao samostalnih publikacija. Riječ je o bibliografiji koja je rađena za XI. Dane Balinta Vujkova – dane hrvatske knjige i riječi 2012. godine, s ciljem sabiranja i popisivanja svih narodnih pripovjedaka koje je najveći sakupljač i zapisivač hrvatske narodne književnosti u Podunavlju objavio. Autorica bibliografije je Katarina Čeliković, a recenzentica Izabela Papdi.
Prva u nizu Bibliografija, ova publikacija donosi 2.257 jedinica, u koje spadaju narodne pripovijetke, njih 2.168 (2.094 jedinica knjižne građe i 74 zvučne i filmske građe) i 89 autorskih jedinica. Bibliografija bilježi narodne pripovijetke skupljene na širem panonskom prostoru, kao i prijevode na mađarski i slovenski jezik. Uz bibliografiju se nalazi popis matičnih publikacija te kazala kazivača narodnih pripovjedaka, toponima (vezanih uz kazivače narodnih pripovjedaka) i razriješenih inicijala i pseudonima Balinta Vujkova. Za potrebe bibliografije prelistano je pedesetak monografskih publikacija, gotovo trideset serijskih publikacija i skupljeno desetak elektroničkih zapisa (CD, DVD).
Bibliografija narodnih pripovjedaka i djela Balinta Vujkova prvi je pokušaj sustavnog bibliografskog bilježenja narodnih pripovjedaka koji nam daje informacije o broju objavljenih pripovjedaka te količini i mjestu objave svake od pripovjedaka, što će imati za posljedicu mogućnost njihove kvalitetnije obradbe i valorizacije.
Knjiga sabranih pjesama Alekse Kokića U sjenama ravnice, koju je priredila Željka Zelić, krajem rujna 2013. ušla je u tisak, a objavljuje se u povodu 100. obljetnice rođenja „pjesnika bunjevačkih bijelih salaša“. Nastala je radi cjelovitoga prikaza njegova pjesničkoga opusa – od ranih početaka 1928. do njegove smrti 1940. U knjizi sabranih pjesama Alekse Kokića nalaze se pjesme objavljene u knjigama Klasovi pjevaju (Zagreb 1936.), Zvona tihe radosti (Zagreb 1938.), Srebrno klasje (Subotica 1962.) i Prvijenci (Subotica 2010.), ali i one koje su objavljene u antologijama i periodici, kao i pjesme iz rukopisne ostavštine.
Zbirka sabranih pjesama Alekse Kokića na 512 stranica sadrži tri stotine dvadeset osam njegovih pjesama, te je kao takva daleko najcjelovitija. Unutar knjige, pjesme su podijeljene u dvije velike cjeline: „Čežnja za visinama“ i „Ravnica u sjenama srca“. Unutar prve cjeline, u kojoj su sabrane pjesme religiozne tematike, nalazi se pet tematskih podcjelina: „Tihe adoracije“, „Za tobom idem, Gospodine“, „Pjesme Mariji“, „Na svetost pozvani“ i „Radost blagdana“. Druga, pjesmama opsežnija cjelina, sadržava deset podcjelina: „Ravnica i klasovi pjevaju“, „Sa zemljom i salašima srasli“, „Na svoje mislim i oni mi pišu“, „Slike iz prirode“, „Titraji pravde“, „Domovini i o gradu pjevam“, „Svojem rodu“, „Velikanima svojega roda“, „Djeca u pjesmi“ i „Čestitke“. Pjesme unutar podcjelina slagane su po pjesničkoj kvaliteti i percepciji, odnosno prema jasnoći poetskog i ekspresivno-osjećajnog izričaja. Kod pojedinih se pjesama, osobito ukoliko su do sada bile u rukopisu i u ovoj se knjizi objavljuju po prvi put, uz naslov vezuje i zabilješka u kojoj se dodatno pojašnjava gdje je pronađena.
Osim popisa tiskanih djela Alekse Kokića, posthumno objavljenih knjiga, njegove zastupljenosti u antologijama i zbirkama pjesama, po prvi puta objavljeno je abecedno kazalo pjesama Alekse Kokića s podacima u kojim je sve knjigama i časopisima objavljena pojedina pjesma. Na kraju knjige nalazi se i abecedno kazalo knjiga, glasila i časopisa u kojima su objavljene Kokićeve pjesme u razdoblju od 1929. do 2013. godine te popis pseudonima pod kojima je objavljivao Aleksa Kokić.
Tiskanjem ove knjige, iznimno plodan Kokićev poetski opus bit će gotovo u potpunosti dostupan široj čitateljskoj publici. Knjiga će biti predstavljena u okviru proslave 100. obljetnice rođenja svećenika i književnika Alekse Kokića, 14. listopada 2013. godine, na svečanoj akademiji u Velikoj vijećnici Gradske kuće u Subotici. (ZKVH)