Stipendije su namijenjene pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH, studentima sveučilišnog ili stručnog studija za akademsku godinu 2012/13. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 11. lipnja Natječaj za dodjelu stipendija pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH, studentima sveučilišnog ili stručnog studija za akademsku godinu 2012/13.

Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati:
•koji su rođeni u inozemstvu i/ili su neprekidno živjeli u inozemstvu najmanje deset (10) godina
•koji imaju boravište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj u trajanju do najviše pet (5) godina
•koji upisuju ili nastavljaju:
a) redovni preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj
b) redovni stručni ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: sveučilišni ili stručni studij)
•koji upisuju godinu sveučilišnog ili stručnog studija bez ponavljanja (osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavak 1. točka 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Kriterije za dodjelu stipendija utvrđuje Povjerenstvo temeljem bodovne liste. U tom pogledu uzet će se u obzir:
•opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja •socijalno-materijalno stanje •sudjelovanje na natjecanjima iz predmetnih studija u prethodnoj godini školovanja •objavljeni radovi •osvojene nagrade u prethodnoj godini školovanja.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.
Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom s naznakom „Natječaj za stipendiju“ na adresu:
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana br. 6, 10 000 Zagreb.

Više o programima i projektima Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske na web stranici: www.hrvatiizvanrh.hr