Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ustanovio je nagradu za najbolju knjigu u području znanosti, koja nosi ime cijenjenog intelektualaca iz Vojvodine XX. stoljeća, filozofskog i teološkog pisca Tome Vereša (Subotica, 24. veljače 1930. – Zagreb, 9. prosinca 2002.). Povjerenstvo za izbor najbolje knjige imenovano je početkom srpnja 2013.

U cilju nastavka pospješivanja sustavnoga pristupa valorizaciji aktualne knjiške produkcije među Hrvatima u Vojvodini, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, nakon ustanovljena nagrade za najbolju knjigu godine „Emerik Pavić“ 2012. godine, odlučio je ustanoviti i trijenalnu nagradu za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike, koja će nositi ime jednog od najznačajnijih hrvatskih intelektualaca iz Vojvodine XX. stoljeća, filozofskog i teološkog pisca Tome Vereša (Subotica, 24. veljače 1930. – Zagreb, 9. prosinca 2002.). Nagrada je ustanovljena na temelju zaključaka s međunarodnog znanstvenog skupa „Misaona popudbina Tome Vereša“, održanog u prosincu 2012. godine i dodjeljivat će se trijenalno –svake tri godine.
Za nagradu „Tomo Vereš“ moći će se natjecati knjige autora Hrvata iz Vojvodine, knjige na hrvatskom jeziku objavljene u Vojvodini i knjige o Hrvatima u Vojvodini, koje su objavljene tijekom tri kalendarske godine koje prethode godini dodjele nagrade, u području znanosti i publicistike. Posebna će se pozornost obratiti na djela iz društvenih i humanističkih znanosti koje su od značaja za očuvanje i razvoj nacionalne svijesti i identiteta, kao što su povijest, jezikoslovne znanosti, znanost o književnosti, povijest umjetnosti, etnologija, demografija, sociologija, kulturologija, filozofija, politologija te djela interdisciplinarnoga karaktera. Nagrada će se dodijeliti za knjigu čiji su formalne odlike i sadržajne sastavnice sukladne standardima znanstvene metodologije, koja tematski obuhvaća cjeloviti društveni fenomen, u kojoj su objavljene nove spoznaje u istraživanjima povijesti i sadašnjosti Hrvata u Vojvodini i čiji su prinosi od trajne vrijednosti za znanstveni i publicistički život Hrvata u Vojvodini. Za tri kalendarske godine dodjeljuje se jedna nagrada.
Radi toga, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata imenovao je početkom srpnja 2013. godine Povjerenstvo za izbor najbolje knjige u području znanosti i publicistike, koja je objavljena u razdoblju 2010. do 2012. godine, a koja se dodjeljuje 2013. godine, u sljedećem sastavu: predsjednik Povjerenstva dr. sc. Robert Skenderović, dipl. povjesničar te članovi: dr. sc. Jasminka Dulić, dipl. sociologinja, mr. th. Mirko Štefković, dipl. teolog, Ivana Andrić Penava, prof., dipl. povjesničarka i Mario Bara, prof., doktorand sociologije. Zadaća je Povjerenstva od 36 naslova objavljenih tijekom razdoblja od 2010. do zaključno 2012. godine, odabrati najbolju knjigu, uzimajući u obzir ponajprije sadržaj i njegovu znanstvenu ili publicističku relevantnost.
Nagrada „Tomo Vereš“ za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike bit će svečano uručena u listopadu 2013. u okviru manifestacije „Dani Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige i riječi“. Osim diplome i plakete, nagrada će imati i svoj novčani iznos.

Izvor: ZKVH