Ansambli iz fraternalističkih središta SAD-a i Kanade, i to iz Merrivillea, Pitsburgha, Cokeburga, Youngstownea, Puebla, McKeesporta, Rankina, Steeltona, Clevelanda, St. Loisa, Waukegana, Aliquippe, Milwaukeeja i Toronta i jedan iz Hrvatske, KUD „Sveti Juraj“ iz Ogulina, pjesmom, plesom i svirkom predstavit će se publici na Festivalu u ‘europskoj’ Hrvatskoj

U Zagreb stiže osam stotina izvođača Tamburaškoga festivala Kulturne federacije mladih HBZ-a, koji će se održati od 5. do 7. srpnja u KD Vatroslava Lisinskoga. Festival se održava u organizaciji HMI i pod visokim pokroviteljstvom Vlade RH, a nastupit će petnaest ansambala iz fraternalističkih središta SAD-a i Kanade, i to iz Merrivillea, Pitsburgha, Cokeburga, Youngstownea, Puebla, McKeesporta, Rankina, Steeltona, Clevelanda, St. Loisa, Waukegana, Aliquippe, Milwaukeeja i Toronta. Izvođačima iz Amerike pridružit će se KUD „Sveti Juraj“ iz Ogulina gdje djeluje odsjek Zajednice 2001 Frankopan, jedini iz Hrvatske. 
Kulturna federacija mladih HBZ-a utemeljena je 1966. na poticaj predsjednika HBZ-a Bernarda M. Luketicha. Trenutačno okuplja 40 tamburaških sastava svirača, pjevača i plesača iz SAD-a i Kanade. Počasna dirigentica Festivala je Sisčanka Katarina Lukačević, koju ćemo vidjeti i u ulozi umjetničke direktorice i koreografkinje zbora Cleveland Junior Tamburitzans. 
Program Festivala, u subotu, 6. srpnja uključuje nastupe grupa u gotovo trosatnome programu. Plesove i pjesme Posavine: Imala jesam lenek, Staro sito, Posavski drmeš, Repe, Kiša pada, Dučec, koreografija: Jason Ottmann, predstavit će The American-Croatian Tamburitzans, Waukegan, Illinois.
Izvorne pjesme i plesove ogulinskoga kraja, koreografija: Nikolina Luketić i glazbena obrada Georgije Caribrodski, predstavlja KUD „Sveti Juraj“ Ogulin, jedini sudionik Festivala iz Hrvatske. 
Jadran Jr Taburitzans of Aliquippa, PA na pozornici KD Lisinskoga izvest će splet hrvatskih plesova i pjesama, koreografija: Terry Vucina Rocca. Izvest će Precveli su plavi tulipani; Parovni drmeš; Milica; Dučec, Posavski drmeš (Posavina), slavonsko kolo Kalendara i Igrajte nam muzikaši iz zagrebačkog Prigorja, potom Lepe ti je Zagorje zelene, glazbena obrada: Bozo Potocnik, Subotičko kolo, glazbena obrada: Sava Vukosavlijev, i Živila Hrvatska, glazbena obrada: Tomislav Eliz.
Četvrti izvođači, Milwaukee Croatian Tamburitzans, Milwaukee, Wisconsin, predstavljaju se festivalskoj publici pjesmom i plesom, Rođeni smo u Americi, kompozitor i glazbena obrada: Patsy Lucas, i Podravskom polkom, koreografija: Vlado Smiljanić, glazbena obrada Patsy Lucas te podravskm plesovima, koreografija Kenn Werner, glazbena obrada Patsy Lucas.
Plesove i pjesme iz Krašića „Kresnice“ izvode Cleveland Junior Tamburitzans, Cleveland, Ohio u koreografiji Katarine Lukacevic i Ivice Ivankovica, glazbena obrada: Branko Ivankovic.
St. George Jr. Tamburitzans, Cokeburg, Pennsylvania Zagrebu će se predstaviti plesovima i pjesmama iz Ogulina : „Alaj Oguline“: Oguline, Oguline; Zeleni se trava, Alaj zagorska je plovanija mala; Igraj kolo; Samica Kolo; Žito moje; Oj djevoko dušo moja; Cupni nogom; Mutavo kolo; Sviračko kolo; Mila, mila moja; Iza Kleka vjetar puše, i to u koreografiji Iva Šuline i glazbenoj obradi Daniela Kochis i Marlene Luketich-Kochis.
American Zagreb Junior Tamburitzans, Cleveland, Ohio nastupit će na Festivalu Tamburaškim kolom, glazba: Autun Nikolić, La musica di notte, glazbena obrada – Tom Salopek i plesovima iz Posavine, koreografija: Deborah Jennings Faraguna. 
Pjesme i plesove iz Baranje na pozornici Lisinskoga izvest će Rankin Junior Tamburizans, Rankin, Pennsylvania. Otplesat će Kolo na dvi strane, Todore, Oj curice matice, Tanac,Tandrcak i otpjevati Igrala be dere, Na dvi stane kolo u koreografiji Roberta Pollacka i glazbenoj obradi Gordona Manna.
Sacred Heart Tamburica – Presveto srce, Mc Keesport, Pennsylvania, predstavlja se publici izvedbom plesova i pjesama iz Slavonije, Međimurja i Posavine. Izvest će plesove Nisam dugo, Žita, Šokačko kolo, drmeš i pjesmu Zvala nas je iz daljina iz Slavonije; Tiho noći, Kad te vidim na sokaku, Ćuk sedi, Kiša pada, valcer, Lepo naše Međimurje, čardas iz Međimurja i plesove Staro sito, Dučec, Kiša pada, Neven vene iz Posavime u koreografiji Beth Steele i Bryanna Begga i glazbenoj obradi Dana Shebeticha. 
Deseti festivalski izvođači su Okolitza Junior Tamburitzans, Pueblo, Colorado s pjesmama Sve ptičice iz gore, glazben obrada: R. Cernkovich, Krava, glazbena obrada: C. Harrington, T. Coy i K. Novak, i plesovima Nase selo Sava voda paše, glazbena obrada V. Žganec, Posavski drmeš, glazbena obrada D. Lijrovec, Staro sito i Dučec (narodna) iz Posavine u koreografiji Linde Kopman.
The Happy Hearts Jr. Tamburitzans -Vesela srca, Youngstown, Ohio otpjevat će Berem grožđe i crno i bilo i otplesati Baranjsko kolo u koreografiji Joea Lazicha. 
Croatian Junior Tamburitzans, St. Louis, Missouri izvodi Lijepa li si, autora glazbe Marka Perkovića Thompsona, te pjesme i plesove iz Međimurja : Falila se Jagica, Raca plava po Dravi, Lepe nase senokoše, Međimurski lepi dečki, Čardaš, Ples sa kapama u koreografiji Linde Lusicic i Kathy Zust te glazbenoj obradi Eleanore Lusicic Eaves.
Hoosier Strings Jr. Tamburitzans, Merrillville, IN publici će izvesti starogradsku pjesmu Bolujem ja, glazbena obrada K. Marinkovic i Kristen Hughes, i svirkom na tamburama Kolo na ledini (narodna) i Slavonskim kolom (narodna) u glazbenoj obradi Kristen Hughes i koreografiji Carol Lyons.
Ansambl Sv. Lovro Junior Tamburitzans, Steelton, PA predstavljaju plesove i pjesme Hrvata u Slovačkoj Va čunovskom gornjem kraju, koreografija i glazbena obrada: Marija Krpan Kuren i Rick Vukmanic. 
Folklorni ansambl „Hrvatski tanac“, Pittsburgh, PA predstavlja se tamburaškim melodijama koje izvodi tamburaški orkestar: hrvatske polke i ….više, autor glazbe: Rudolf Crnkovich, Hajd’ na livo (narodna), Narodna; glazbena obrada: Susan Stafura, i plesovima i pjesmama Hrvata u podravskom dijelu Mađarske: Ovo kolo naokolo, Čizmaleroš, Kolo , Ej kolovođa materina rano, Tanac, Promisli se mila mati, Kolo 2 u koreografiji: Željka Jergana. Hrvatski tanac izvodi i pjesme bez glazbene pratnje: Prek čez Drove, Selom ide pisan jelen, Ovo kolo (narodne).
Kanađani Parish Folklore Group „Jadran“, Toronto na 47. Tamburaškom festivalu HBZ-a izvode Milane, Milane ( narodna) u glazbenoj obradi Briana Capina i plesove i pjesme iz Baranje Alaj fino to baranjsko vino (narodna), koreografija: Inga Zmak i glazbena obrada: Brian Capin.
(dšš i vk)

 

Linkovi grupa