U Župnoj zajednici  Kraljice mira  i Hrvatskom centru u Norvalu prvi se susret iseljenika održava 24. kolovoza 2014.
Među važnim događajima i proslavama koje očekuju do kraja ovoga ljeta kanadske Hrvate koji se okupljaju u Župnoj zajednici  “Kraljice mira”  i Hrvatskom centru u Norvalu su početak devetnice u čast Velike Gospe što će se odvijati od 6. kolovoza 2014. te 23. kolovoza 2014. kada počinje priprava za prvi veliki ljetni izlet/piknik koji će se ovoga ljeta održati 24. kolovoza 2014. Drugi izlet /piknik kanadskih Hrvata u Norvalu tradicionalno se održava u čast blagdana Male Gospe i održat će se od 22. do  25. rujna 2014. Svetkovine u Norvalu redovito okupe više tisuća kanadskih Hrvata i njihovih prijatelja.
Župno vijeće i odbor Hrvatskog franjevačkog središta u Norvalu čine predsjednik HF središta i župnik Župe Kraljice mira fra Marko Puljić, župni vikar fra Tomislav Pek, te predsjednik župnog vijeća i Odbora HF središta Tony Marinčić. Prvi blagajnik je fra Marko Puljić, a drugi blagajnik je Ivan Juričić, dok su tajnici Kiril Bukatko i Ante Skoko. Među vrijednim volonterima u župi su i Alojz Vidačković i Niko Lozančić, kao i sportski aktivisti poput  Stanislava Kozine,  Audreya Grubešića i  Tonya Marinčića. Pomažu i Ivan (Sokol) Bošnjak, Mario Pejić, Stanko Prce i Miro Stanić uz brojne ostale župljane koji rado dolaze u Norval s članovima svoje obitelji.  
Najviše je hrvatskih župa i misija u Kanadi bilo osamdesetih godina prošloga stoljeća, kada ih je zabilježeno dvadeset. Uloga Crkve u životu kanadskih Hrvata vrlo je važna i danas kada ih je ostalo samo sedamnaest, sudeći prema činjenici da se na euharistijama na hrvatskome jeziku svake nedjelje još okupi više od deset tisuća Hrvata i građana hrvatskoga podrijetla od Toronta do Vancouvera. Broj vjernika nije opao, već je se dio njih pridružio mjesnim lokalnim župama i redovito sluša misu na engleskom jeziku.
Uz iseljeničke župe u Kanadi, kao što je poznato, djeluju Škole hrvatskoga jezika i kulture, crkveni zborovi, folklorne skupine te razne druge kulturne i društvene organizacije koje njeguju hrvatski kulturni i nacionalni identitet.
Većina župa tiska vlastito glasilo ili priređuje elektroničko izdanje župnih listova – poput Glasa Centra u Norvalu, Lista župe Prečistoga srca Marijina u Vancouveru, Biltena župe Majke Božje Bistričke u Calgaryju ili Župnog vjesnika hrvatskih župa Toronta, Mississauge, Oakvillea i Hamiltona. Većina župa je tijekom prvog desetljeća 21. stoljeća pokrenula vlastitu internetsku stranicu s uobičajenom prisutnošću na društvenim mrežama, osobito facebooku i twiteru.

Tekst: Vesna Kukavica

Više
Župa Kraljica mira – Norval

Facebook

Hrvatski park, Norval

Glas Centra