Mlada umjetnica iz Pinkovca dobila je ovogodišnju Kulturnu nagradu za mlade. Natjecala se projektom koji se temelji na tradicionalnoj hrvatskoj nošnji. Dobitnica (25) završava svoj studij u Velikoj Britaniji

Mlada umjetnica Katja Tereza Vuković iz Pinkovca dobila je ovogodišnju Kulturnu nagradu za mlade. Natjecala se projektom koji se temelji na tradicionalnoj hrvatskoj nošnji. Dobitnica (25) završava svoj studij u Velikoj Britaniji.
U kategoriji umjetnost Katja Vuković se natjecala s projektom „CRO-DENTITY 1+2+3“. Ovo je jedan dio kolekcije, koju je izradila kao završni rad na Nottingham Trent Universityju u Velikoj Britaniji. Kolekcija se sastoji od različnih dijelova ruha, koji su novointerpretirani na podlozi tradicionalne nošnje Gradišćanskih Hrvata.
Aureola od jeans štofa na glavi sjeća nas na prikaze Madone, a materijal koji Katja rabi je i fototisak na papiru, karton za akvarele i drugo. U seriji „CRO-DENTITY“ je izradila i dva šala, koji su nastali digitalnim tiskom i koji su inspirirani tradicionalnim plavotiskom.
Katja Theresa Vuković iz Pinkovca je lani osvojila četvrto mjesto u kategoriji umjetnosti, konkretno u tekstilnom dizajnu. Onda nije, ali ove je godine bila nazočna dodjeli prve nagrade. Drugo mjesto je osvojila Isabell Gaber iz Cindrofa, i to u kategoriji glazbe.
Četvrto mjesto osvojila je Sonja Rozenić iz Otave. Študentica grafike je aktivna u vulkaprodrštofskom krugu fotografov i u hrvatskoj kazališnoj grupi. Natjecala se skulpturom o mladenačkoj ljubavi na metamorfoznom primjeru cvijeta koji procvate, cvate i odcvate.
Deset najboljih djela ovogodišnjega kulturnoga natjecanja za mlade su 30. studenoga izložili i nagradili u ORF-studiju u Gradišću. Nagrade je predao Franc Steindl.
(Hrvatska redakcija ORF-a)