U Predsjedništvu Saveza nije došlo do personalnih promjena. Raspravljalo se o zastupljenosti folklornih društava u Savezu i tome kako osigurati opstanak Hrvatskoga muzeja u Devinskom Novom Selu kao centralne institucije Hrvata u Slovačkoj

 

 

 

 

U Čunovu se 20. listopada održao kongres Saveza Hrvata u Slovačkoj. Na ovom općem saboru krovne organizacije hrvatske manjine u Slovačkoj su birali i novo predsjedništvo i diskutirali o aktualnim problemima. U Predsjedništvu nije došlo do personalnih promjena. Predsjednik je i nadalje Radoslav Janković iz Hrvatskoga Jandrofa, potpredsjednice su ostale Marija Brozova iz Čunova i Eva Markova iz Hrvatskoga Groba, a rizničarka je i dalje Renata Čaplova iz Čunova.
Delegati su se bavili i prijedlogom folklornoga društva iz Devinskoga Novoga Sela koje traži mjesto u Savezu. Nakon debate su zaključili, da će se do idućega kongresa, u tri godine, izraditi novi pravilnik koji će regulirati zastupljenost i folklornih društava u Savezu. Dosada je u Savezu zastupljeno pet društava. Uz Klub mladih Hrvata iz Jandrofa, tu su i četiri HKD-a iz sela Čunovo, Devinsko Novo Selo, Jandrof i Hrvatski Grob.
Druga glavna točka diskusije bilo je pitanje kako osigurati opstanak Hrvatskoga muzeja kao centralna institucija Hrvata u Slovačkoj. Cilj je da Savez postane vlasnikom Hrvatskoga muzeja, odnosno da se nađe način kako dugoročno riješiti postojanje Muzeja u Devinskom Novom Selu.
(Hrvatska redakcija ORF-a)