Tjednik »Hrvatska riječ« jedini je profesionalni tiskani medij na hrvatskom jeziku u Republici Srbiji, a osnivačka prava su 2004. godine prenesena na Hrvatsko nacionalno vijeće. Pred čitatelje upravo izlazi petstoti broj, nakon skoro deset godina izlaženja

 

Pred čitateljima se danas nalazi petstoti broj našeg i vašeg tjednika, nakon skoro deset godina izlaženja. Novinsko-izdavačku ustanovu »Hrvatska riječ« osnovala je Skupština AP Vojvodine u svibnju 2002. godine. Ustanova je konstituirana u studenome iste godine, a prvi broj obnovljenog tjednika »Hrvatska riječ« objavljen je 31. siječnja 2003. godine. Taj broj je imao 26 stranica, ali se obujam tijekom minulih godina postupno uvećavao i sada »Hrvatska riječ« redovito izlazi na 56 stranica, s dva stalna mjesečna podlistka za djecu i mlade – »Hrcko« i «Kužiš«. Tjednik »Hrvatska riječ« jedini je profesionalni tiskani medij na hrvatskom jeziku u Republici Srbiji, a osnivačka prava su 2004. godine prenesena na Hrvatsko nacionalno vijeće.
Duga je povijest novinstva na hrvatskom jeziku u ovom podneblju i ona kroz dvadeseto seže do u devetnaesto stoljeće. Od »Misečne kronike«, »Bunjevačkih i Šokačkih Novina« i »BiŠ Vile«, preko »Nevena«, »Naših novina», »Subotičkih novina«, »Hrvatskih novina« i na desetine još glasila u Subotici, Somboru i drugdje u Bačkoj, ali i Srijemu, koji su svi zajedno i te kako pridonijeli učvršćenju političkog i kulturnog identiteta Hrvata, očuvanju našeg materinskog jezika, ali i našeg bunjevačkog i šokačkog govora. Uz novinare iz tiska u ovome su sudjelovali pisci i urednici periodika, spomenimo samo »Subotičku Danicu«, »Bunjevačko kolo», »Klasje naših ravni« i dr., te osobito nakladničke pothvate zavičajnih pisaca, kako ovdje, tako i u drugim hrvatskim središtima.
Ipak, posebno mjesto pripada prvenstveno dnevnom listu »Hrvatska riječ«, koji u Subotici izlazi od 1945. do 1956. godine. Tada postavljeni uljudbeni ciljevi, dosezi i nakane hrvatskog novinstva i publicistike, općenito, preživjeli su i razdoblje u kojem je »Hrvatska riječ«, voljom vlastodržaca, preimenovana u »Subotičke novine«, ponovno se javljajući, uspostavljajući i ostvarujući se u javnom medijskom prostoru početkom 21. stoljeća.
NIU »Hrvatska riječ« se financira iz mjesečnih dotacija Pokrajinskog tajništva za informacije, Ministarstva za kulturu Republike Srbije, Pokrajinskog tajništva za kulturu, Skupštine Grada Subotice i iz vlastitih prihoda. Trenutačno u NIU radi 15 uposlenika i oko 50 vanjskih suradnika.
U povodu ovoga jubileja direktor NIU »Hrvatska riječ« Ivan Karan kaže kako pet stotina brojeva svakog lista predstavlja mali jubilej, a da je pogotovu značajan kada je to jubilej malog lista jedne male manjinske zajednice, kao što je to hrvatska zajednica u Srbiji. Opširnije
Tekst: Zvonko Sarić