Chorus Croaticus će povodom 25. obljetnice djelovanja održati tri jubilarna koncerta; 27. Listopada u Bernu, a 28. listopada u Dullikenu i u Solothurnu. Na koncertima će nastupiti i klapa Sol iz Paga i fra Šito & “Fra Šito’s Singers”

 

Chorus Croaticus http://www.choruscroaticus.ch/index.php će povodom 25. obljetnice djelovanja održati tri jubilarna koncerta; u subotu, 27. listopada u Bernu, a u nedjelju, 28. listopada u Dullikenu i u Solothurnu.
Subotnji koncert u Bernu održat će se u crkvi Markuskirche, Tellstrasse 35 (Wankdorf) u 19.30 sati, a uz klapu Chorus Croaticus nastupaju hrvatska klapa Sol iz Paga, Das Berner Mandolinen Orchester, Alphorn Duo Olten, Jodlerfründe Aaretal Olten, maestro Ivo Crmarić, klavir, fra Šito & “Fra Šito’s Singers”.
U nedjelju su dva koncerta; prvi koncert je u 11.00 sati u Dullikenu, u kath. Kirche St. Vendelin, Bahnhofstrasse 44, a drugi koncert u 14.30 sati u Solothurnu, u kath. Kirche St. Marien, Allmendstrasse 60. Na oba koncerta će, uz Chorus Croaticus, nastupiti klapa Sol iz Paga i fra Šito & “Fra Šito’s Singers”. (www.croatia.ch)