Hrvatski iseljenički zbornik 2016. sa sažetcima na engleskom i španjolskom jeziku ima osam tematskih cjelina koje se sastoje od 32 samostalna autorska priloga. Građa je raspoređena na 356 stranica i ilustrirana s 65 fotografija, zrcaleći autentično iseljeničko stvaralaštvo u brojnim granama ljudske djelatnosti

Iz tiska je izišao Hrvatski iseljenički zbornik 2016. sa sažetcima na engleskom i španjolskom jeziku koji ima osam tematskih cjelina – naslovljenih Znaci vremena, Kroatistički obzori, Baština, Mostovi, Povjesnica, Duhovnost, Znanost te Nove knjige. Cjeline se sastoje od 32 samostalna autorska priloga. Građa je raspoređena na 356 stranica i ilustrirana s 65 fotografija, zrcaleći autentično iseljeničko stvaralaštvo u brojnim granama ljudske djelatnosti. Prilozi povezuju, s više ili manje informacija, dvadesetak zemalja svijeta s udaljenih meridijana.
Autori Matičina godišnjaka, mahom mladi publicisti i sveučilišni profesori iz domovine i iseljeništva, činjenično ruše stereotipe u javnosti o našoj dijaspori i pružaju nam vjerodostojan mozaik hrvatskog iseljeništva 21. stoljeća – čiji naraštaji stasaju izvan Republike Hrvatske u višejezičnim i višekulturnim sredinama razvijenoga svijeta. To je slika inovativne dijaspore, čiji su glavni akteri prepoznatljivi u bogatstvu različitosti međunarodne zajednice – pretvorivši egzodus svojih djedova u blagodati slobode kretanja i socijalne pokretljivosti obrazovanih i marljivih ljudi.
Urednica Hrvatskog iseljeničkog zbornika je publicistkinja i kulturna djelatnica Vesna Kukavica koja urednički potpisuje od 2000. godine do sada 6 800 stranica te Matičine serijske publikacije, što su čitateljstvu trajno dostupne na mrežnoj poveznici digitalnog repozitorija na web portal Hrvatske matice iseljenika, a čija čitanost doseže prosječno 50 000 pregleda na mjesec.

Serijska publikacija Iseljenički kalendar (danas Hrvatski iseljenički zbornik) pokrenuta je prije 60 godina, točnije 1955. Izrastavši na tradiciji najčitanijih hrvatskih knjiga 19. i 20. stoljeća – ilirskih Danica ili preporodnih kalendarskih knjiga, Hrvatski iseljenički zbornik uobičajeno godišnje donosi tridesetak priloga. Moderne su migracije prepoznate kao izazovna i ekonomska i kulturna kategorija – što je vidljivo prema citiranosti članaka tristotinjak suradnika te serijske publikacije koja je dosegla gotovo 25 000 stranica.
Matičin godišnjak obiluje svježim autorskim viđenjima istaknutih domaćih i stranih publicista, snažnim umjetničkim i znanstvenim osobnostima, ali i otkrićima jedinstvenih sudbina malih običnih pečalbara. Matičin godišnjak podjednako ažurno prati one ljude koji su putovanje odabrali kao stil života, migrante raznih provenijencija na globalnim tržištima rada pa sve do naraštaja hrvatskih potomaka koji su se afirmirali u kulturama od Aljaske do Ognjene zemlje, juga Afrike, Australije i Novoga Zelanda kao i onih koji su svoj novi dom našli diljem Starog kontinenta. Hrvatski iseljenički zbornik njeguje potpunu tematsku i disciplinarnu otvorenost suvremenoga doba kada je svaki 35. stanovnik Zemlje međunarodni migrant.
Prije 65 godina osnivačka skupština Matice iseljenika Hrvatske, današnje Hrvatske matice iseljenika (HMI), održana je u Zagrebu 12. veljače 1951. Hrvatske matice iseljenika središnja je nacionalna ustanova čija je misija očuvanje hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta među pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Stoga provodi brojne kulturne, folklorne, obrazovne, nakladničke, informativne, ekološke, sportske i druge programe prilagođavajući ih specifičnostima hrvatskih zajednica te interesima pojedinaca. Osamostaljenje Republike Hrvatske 1990-ih godina bilo je velika prekretnica i u životu ustanove, otvorivši HMI-ju slobodan put prema svim aspektima suradnje s dijasporom.
Uz brojne tradicionalne Matičine programe, zadnjih četvrt stoljeća Hrvatska matica iseljenika zakoračila je u digitalnu epohu www.matis.hr oplemenivši svoj program informacijsko-komunikacijskim sredstvima i multimedijskim metodičkim postupcima koji iseljeništvu pružaju reprezentativne uzorke nacionalnog kulturnog stvaralaštva kao i posjete iseljenika starome zavičaju.
Hrvatska matica iseljenika poziva, u prigodi 65. obljetnice osnutka, na predstavljanje Hrvatskoga iseljeničkoga zbornika 2016. koje će se održati u petak, 12. veljače 2016. u 13.00 sati u HMI-ju, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb. Zbornik će predstaviti ravnatelj mr. sc. Marin Knezović, dr. sc. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti, dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, etnologinja Paula Gadže (Argentina), te urednica Vesna Kukavica. Voditeljica promocije bit će Lada Kanajet Šimić

(DŠŠ)