Izbori u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava RH održat će se u subotu, 13. travnja 2013. godine i nedjelju, 14. travnja 2013. godine. Zahtjev za aktivnu registraciju birači podnose u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH u inozemstvu, odnosno nadležnom uredu u RH, ako na dan izbora borave u Republici Hrvatskoj

 

Predsjednik Republike Hrvatske je donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Izbori u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu, 13. travnja 2013. godine i nedjelju, 14. travnja 2013. godine.
Također, u nadležnim uredima biračima će do 3. travnja 2013. godine biti omogućen uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača pojedinog grada ili općine.
Na web stranici Ministarstva uprave dostupni su podaci o nadležnim uredima i osobama ovlaštenim za vođenje registra birača, a omogućen je i uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena.

Aktivna registracija – za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj
Zahtjev za aktivnu registraciju birači podnose u najbližem diplomatsko- konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, odnosno nadležnom uredu u Republike Hrvatske, ako na dan izbora borave u Republici Hrvatskoj.
Na izborima za Europski parlament omogućeno je glasovanje izvan mjesta prebivališta. Stoga se birači, koji žele glasovati izvan mjesta prebivališta, mogu privremeno upisati u registar birača u gradu ili općini gdje će se zateći na dan izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta može se podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar birača.
Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji će glasovati u inozemstvu, trebaju se obratiti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj.
Iznimno, birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji nisu sigurni gdje će boraviti na dan izbora, mogu od nadležnog ureda u kojem su upisani u registar birača zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta, temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu – kaže se u službenom priopćenju priopćenju MVEP RH.