Rijeka je za povijest iseljeništva značajna kao luka iz koje je na prekomorski put kretalo najviše stanovnika srednje Europe. Danas, zahvaljujući Muzeju grada Rijeke izložbe i monografska izdanja posvećena iseljavanju odlaze u svijet

Rijeka je za povijest iseljeništva značajna kao luka iz koje je na prekomorski put kretalo najviše stanovnika srednje Europe. Danas, zahvaljujući Muzeju grada Rijeke izložbe i monografska izdanja odlaze u svijet, ponovno do Ellis Islanda. (Izložbe Merika i Riječka luka moguće je pogledati online).

Izložba “Merika: iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880. – 1914.” predstavljena je tako prošle godine u New Yorku, na mjestu prvoga dodira većine iseljenika s Novim svijetom, u Muzeju imigracije na Ellis Islandu, gdje su bile su izložene fotografije, dokumenti, zapisi, video snimci i sl. koji su na taj način predstavili veliki val iseljavanja u Ameriku do početka Prvog svjetskog rata, kada se iz Europe odselilo gotovo 50 milijuna ljudi. Izložba je prikazala tokove iseljavanja iz srednje Europe, razvijenu organizaciju, parobrode i kompanije, iseljeničke agente i luke, kao i sudbine pojedinih migranata i njihovih obitelji, i naravno u konačnici njihovih potomaka, uspješnih Amerikanaca.

Autor joj je bio Ervin Dubrović, ravnatelj riječkoga Muzeja, a izložba “Merika” bila je najprije postavljena u Muzeju od prosinca 2008. do lipnja 2009. godine. Prethodila su joj opsežna istraživanja u koja su uključeni istraživači i suradnici iz europskih zemalja i SAD-a, a pripremni radovi započeti su 2005. godine.
O njoj je Muzej 2008. izdao i dvojezičnu monografiju MERIKA – Iseljavanje iz Srednje Europe u Ameriku 1880.-1914./Emigration from Central Europe to America 1880-1914, čiji je autor bio Ervin Dubrović. (Moguć je download knjige)

Izložbu prati i monografija FROM CENTRAL EUROPE TO AMERICA 1880.-1914./IZ SREDNJE EUROPE U AMERIKU 1880.-1914., također iz pera Ervina Dubrovića. Iako je ovo izdanje 2012. objavljeno na engleskome jeziku, cjeloviti tekst na kraju knjige objavljen je i na hrvatskome.

Treća monografija, predstavljena prošloga tjedna u Rijeci, također u izdanju Muzeja grada Rijeke 2012., je VELIKI VAL Iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880.-1914., grupe autora, koju je uredio Ervin Dubrović. Ovo izdanje objavljeno je u okviru projekta Merika, koji je započeo izložbom u Muzeju grada Rijeke a završio postavom izložbe u New Yorku, u Muzeju imigracije na Ellis Islandu.

„Meriku“ je na Ellis Islandu prošle godine vidjelo više od sedamsto tisuća posjetitelja, pa je time postala najposjećenija hrvatska izložba u svijetu, a 2009. je proglašena i najboljom izložbom u Hrvatskoj. Nagoviješteno je kako je Muzej grada Rijeke u pregovorima za postavu ove uspješne izložbe u Chicagu, Beču, Budimpešti i Cluj Napoci (Rumunjska).

Tekst: Diana Šimurina-Šoufek