Na čak 464 stranice, Godišnjak donosi znatno više znanstvenih i stručnih radova – čak 17, koje za glavnu temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti. Tekstove potpisuju ukupno 34 osobe iz Vojvodine, Hrvatske i Mađarske od kojih jedan broj pripada skupini najeminentnijih znanstvenika koji pišu na teme vojvođanskih Hrvata

Četvrti broj Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata predan je u tisak početkom travnja 2013. godine. Na čak 464 stranice, Godišnjak donosi znatno više znanstvenih i stručnih radova – čak 17, koje za glavnu temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti. Posebno ističemo činjenicu da se svi radovi, osim jednoga prijevoda s mađarskog jezika, po prvi puta objavljuju u 4. broju Godišnjaka ZKVH-a. Sadržaj Godišnjaka podijeljen je u sedam tematskih cjelina, pri čemu su kriteriji podjele bili znanstvene discipline, to jest područja znanosti.
Godišnjak sadrži radove i o bunjevačkim i o šokačkim Hrvatima, zatim one koje su više od značaja za bačke Hrvate, kao i one koje mogu biti više interesantne Hrvatima u Banatu i Srijemu, dok jedan broj radnji uračunava i tematizira Hrvate u Vojvodini kao cjelinu, to jest kao relativno samostalni socijalno-kulturni fenomen.
Najviše radova – sedam – objavljeno je u prvome poglavlju „Povijesne znanosti – prostor, procesi, događaji“, koju otvara članak Maria Bare „Ekohistorijski pristup migracijama Bunjevaca“ (str. 11-31). U drugome „Jezikoslovlje“ objavljene su dvije radnje. Prva je iz područja dijalektike, čiji je autor dr. sc. Josip Lisac „Hrvatski govori u Vojvodini“ (str. 153-161), a druga je dr. sc. Petra Vukovića iz sociolingvistike „Jezični krajobraz Subotice“ (str. 163-178). U osmoj cjelini „Prikazi knjiga“ (str. 371-442), u Godišnjaku su objavljeni prikazi svih publicističkih i znanstvenih djela o Hrvatima u Vojvodini, objavljenih tijekom 2011. godine – riječ je o 24 naslova te 3 knjige, koje su objavljene ranijih godina.
U poglavlju „O Godišnjaku ZKVH-a“ reobjavljen je tekst dr. sc. Milane Černelić „Godišnjak za znanstvena istraživanja (br. 1 – br. 3.)“ iz časopisa „Studia ethnologica Croatica“ br. 24. U rubrici „Dodaci“ 4. broj Godišnjaka ZKVH-a donosi upute suradnicima, informaciju o Zavodu, te oglase za kupnju do sada objavljenih knjiga u (su)nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.
Tekstove u 4. broju Godišnjaka potpisuju ukupno 34 osobe iz Vojvodine, Hrvatske i Mađarske od kojih jedan broj pripada skupini najeminentnijih znanstvenika koji pišu na teme vojvođanskih Hrvata (npr. Franjo Emanuel Hoško, Robert Skenderović), jedan značajan broj čine respektabilni autori mlađe (npr. Petar Vuković, Mario Bara, Dominik Deman) i najmlađe generacije (npr. Nikolina Čuljak, Marina Balažev, Ivana Andrić Penava, Ljubica Vuković Dulić, Vladan Čutura, Marjan Ostrogonac).

Opširnije

Tekst: Tomislav Žigmanov